logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae modd lawrlwytho yr holl emynau o’r wefan am ddim, ond bydd angen caniatad i daflunio neu argraffu cynnyrch sydd o dan hawlfraint.

Disgwylir i chi gysylltu â’r CCLI i adrodd ar eich defnydd o’r geiriau gan nodi rhif CCLI y geiriau Cymraeg bob tro.

Rydym bob amser yn hapus i dderbyn geiriau emynau, carolau a chaneuon Cristnogol cyfoes i’w hystyried ar gyfer eu cynnwys ar y wefan hon.

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau cywirdeb yr emynau a’r caneuon. Rydym hefyd yn gwneud ein gorau i sicrhau fod manylion yr hawlfraint yn gywir. Os ydych chi’n gweld gwall plîscysylltwch â ni. Diolch i ddeiliaid yr hawlfreintiau am eu caniatâd caredig i osod yr emynau ar y wefan.

Mae nifer o lyfrau emynau a chaneuon Cristnogol cyfoes i blant ac ieuenctid hefyd ar gael mewn copi caled, boed mewn Hen Nodiant neu Sol-ffa.

Gwybodaeth am lyfrau emynau a chaneuon Cristnogol

Caneuon Diweddaraf
Mannau Agored / Wide Open Spaces (Cath Woolridge | Matt Richley | Rachel Mathias)
Amser dod adre / Time to come home (Rachel Matthias)
Ef a’m deil yn dynn / He will hold me fast (Ada Ruth Habershon | Matthew Merker)
Fyth bythol Iesu / Forever Jesus (Matt Papa | Stuart Townend)
Gobaith Dyn yw Crist a’i Groes / Christ our Hope in Life and Death (Jordan Kauflin | Keith Getty | Matt Boswell | Matt Papa | Matthew Merker)
Dwg fi i Fynydd yr Olewydd (Dafydd M. Job)
Mae’r frwydr yn eiddo i Ti / Battle Belongs (Johnson | Wickham)
Taw, fy enaid taw / Still, my soul be still (Keith Getty | Kristyn Getty | Stuart Townend)
Diolchgarwch lanwo ’nghalon i / My heart is filled with thankfulness (Keith Getty | Stuart Townend)
Anwylyd, mor sanctaidd / Belovèd and Blessèd (Stuart Townend)
Nid myfi / Yet not I (Jonny Robinson | Michael Farren | Rich Thompson)
Y Dioddefaint / The Passion (Scott Ligertwood | Brooke Ligertwood | Chris Davenport)
Rhydd Duw fwy o ras / He giveth more grace (Annie Johnson Flint)
Mola Ef / Praise him (Lauren Chandler | The Village Church)
Dim ond y Sanctaidd Dduw / Only a Holy God (Dustin Smith, Jonny Robinson, Michael Farron a Rich Thompson)
Does dim ‘run fath / Nothing Compares (Grant McCurdy | Jeff Capps | The Village Church)
Ddim hyd’n oed nawr / Not even now (Alisa Turner & Michael Farren)
Neb ond Iesu / None but Jesus (Brooke Ligertwood)
Rwyf am dy ’nabod / I want to know you (James Proctor | Jonny Robinson | Michael Farren | Rich Thompson)
Ei gariad sy’n fwy / His Mercy is More (Bosell | Papa)
Brenin Da a Hael / Good and Gracious King (James Ferguson | Jonny Robinson | Michael Farren)
Glywaist ti lais mwyn yr Iesu / Have you heard the voice of Jesus (Vernon Higham)
Bydd fy nheulu a mi / As for me and my house (Austin Adamec, Lindsay Adamec, Rhyan Shirley & Travis Ryan)
Ar d’enw Di / At your name (Worship Central)
Bendithion / Blessings (Laura Story)
Cerdda ’fo fi / Walk with me
Diogel Wyf / It is Well (Bethel Music)
Dy gofio Di / Remembrance (Hillsong)
Ef yw’r Iôr / He is Lord (Elevation Worship)
Fe ddisgwyliaf i / I Will Wait for You (Kauflin, Merker, Getty & Townend)
Fe godaf Haleliwia /Raise a Hallelujah (Bethel Music)
Gobaith Byw / Living Hope (Bethel Music)
Iôr Brenhinoedd / King of Kings (Hillsong)
O dan Galfaria / Calvary’s Shadow (River Valley Worship)
O Tyrd at yr allor / O Come to the altar (Elevation Worship)
Rwyt ti’n dda / You are good (Israel Houghton / Stephen Bulla)
Rhoddaist dy gariad i lawr / Love on the Line (Hillsong)
Tyrd Ysbryd Sanctaidd / Veni Creator Spiritus (Graham Kendrick)
Yr un rwyt ti’n dweud yr wyf / Who you say I am (Hillsong)

Ein gwefannau eraill sy’n cynnwys adnoddau addoli:

botymau homepage gwefanau botymau homepage gwefanau3 botymau homepage gwefanau4


Cyfieithu caneuon

Rhif elusen gofrestredig: 525766.

Swyddfa Gofrestredig:

Ael y Bryn, Chwilog, Pwllheli, Gwynedd
LL53 6SH

01766 819120

aled@ysgolsul.com

Cliciwch YMA i ddarllen ein polisi preifatrwydd / diogelu data.

yn gwasanaethu Duw gobaith ac yn ymddiried ynddo