Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Adnoddau addoli Cymraeg

Gwefan sy’n llawn geiriau emynau traddodiadol, cyfieithiadau caneuon Cristnogol cyfoes ac emynau gwreiddiol Cymraeg. Mae modd lawrlwytho yr holl emynau o’r wefan am ddim, ond bydd angen caniatad i daflunio neu argraffu cynnyrch sydd o dan hawlfraint.

Mae gweinyddu’r wefan hon bellach o dan ofal Cyngor Ysgolion Sul Cymru.
Datblygwyd y wefan yn wreiddiol gan elusen Gobaith i Gymru, ac o Hydref 2019 trosglwyddwyd y gwaith i ofal Cyngor Ysgolion Sul.

Byddwn yn anelu i barhau i ddatblygu’r wefan i’r dyfodol, ac yn falch o dderbyn unrhyw gynnyrch gwreiddiol neu cyfieithiadau i’w hystyried.

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau cywirdeb yr emynau a’r caneuon. Rydym hefyd yn gwneud ein gorau i sicrhau fod manylion yr hawlfraint yn gywir. Os ydych chi’n gweld gwall plîs cysylltwch â ni.

Diolch i ddeiliaid yr hawlfreintiau am eu caniatâd caredig i osod yr emynau ar y wefan.

 

yn gwasanaethu Duw gobaith ac yn ymddiried ynddo