Gobaith

Mae gig yn:

  • helpu’r eglwysi i rannu’r newyddion da am Iesu Grist yn y Gymru Gymraeg
  • annog a galluogi Cristnogion ifanc sy’n siarad y Gymraeg i wasanaethu Iesu a thyfu yn y ffydd
  • ceisio sicrhau cyfieithiadau awdurdodedig o ganeuon addoliad.
    I wybod mwy am gyfieithu caneuon addoliad pwyswch y botwm sydd ar ochr dde’r dudalen hon.

beibl.net-logo  gig sy’n gyfrifol am wefan www.beibl.net.

Ewch yno i ddarllen y Beibl mewn Cymraeg llafar, cyfoes. Yno hefyd cewch adnoddau di-ri ar gyfer ysgolion ac ysgolion Sul.

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau cywirdeb yr emynau a’r caneuon. Rydym hefyd yn gwneud ein gorau i sicrhau fod manylion yr hawlfraint yn gywir. Os ydych chi’n gweld gwall plîs cysylltwch â ni.

Diolch i ddeiliaid yr hawlfreintiau am eu caniatâd caredig i osod yr emynau ar y wefan.

 

yn gwasanaethu Duw gobaith ac yn ymddiried ynddo

beibl-pop-up

CLOSE