Gobaith
Guitar
Croeso i Gobaith i Gymru!

Credwn yn daer mai drwy Iesu Grist y daw gobaith i holl bobl Cymru

Mae gig yn:

  • helpu’r eglwysi i rannu’r newyddion da am Iesu Grist yn y Gymru Gymraeg
  • annog a galluogi Cristnogion ifanc sy’n siarad y Gymraeg i wasanaethu Iesu a thyfu yn y ffydd.

 

beibl.net-logo

gig sy’n gyfrifol am wefan www.beibl.net.

Ewch yno i ddarllen y Beibl mewn Cymraeg llafar, cyfoes. Yno hefyd cewch adnoddau di-ri ar gyfer ysgolion ac ysgolion Sul.

yn gwasanaethu Duw gobaith ac yn ymddiried ynddo