Gobaith

Mae gig wedi dirwyn i ben fel elusen.

Mae gwefan beibl.net nawr o dan ofal y Cyngor Ysgolion Sul.

Rydym yn parhau i chwilio am unigolion neu fudiad i gynnal y wefan hon.

Rydym yn gwneud ein gorau i sicrhau cywirdeb yr emynau a’r caneuon. Rydym hefyd yn gwneud ein gorau i sicrhau fod manylion yr hawlfraint yn gywir. Os ydych chi’n gweld gwall plîs cysylltwch â ni.

Diolch i ddeiliaid yr hawlfreintiau am eu caniatâd caredig i osod yr emynau ar y wefan.

 

yn gwasanaethu Duw gobaith ac yn ymddiried ynddo

beibl-pop-up

CLOSE