Gobaith

Y mae ysbryd yr Arglwydd Dduw arnaf fi

Y mae ysbryd yr Arglwydd Dduw arnaf fi
Oherwydd i’r Arglwydd f’eneinio
I ddwyn newydd da i’r darostyngedig
A chysuro’r toredig o galon;
I gyhoeddi rhyddid i’r caethion,
Rhoi gollyngdod i’r carcharorion,
I gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd
A dydd dial ein Duw ni.

Cytgan
I ddiddanu pawb sy’n galaru
A gofalu am alarwyr Seion.
(Ail-adrodd)

Rhoi inni goron yn lle lludw,
Olew llawenydd yn lle galar.
(Ail-adrodd)

Mantell ysblennydd
yn lle digalondid,
Byddwn ni’n cael ein galw yn brennau hardd
Sy’n arddangos ysblander yr Arglwydd
I ni ail-adeiladu yr hen adfeilion –
Adfer trefi oedd wedi eu difa;
Cawn ein galw’n ‘Offeiriaid yr Arglwydd’
‘Gweision Duw’ yw y teitl fydd arnom ni;
Dim cywilydd a ddaw i’n rhan ni mwyach
Ond siâr ddwbl ein Duw ni.

©Elise Gwilym

  • Gwenda Jenkins,
  • May 14, 2019