Gobaith

Rwyf d’angen

Rwyf d’angen
Fel gwlith mewn diffaethwch,
Fel iachusol law yr haf,
Arllwys di dy gariad pur yn lli’.
Rwy’n gweled bob tro dof atat ti
A gofyn am gael mwy O’th gariad tyner cu,
Fe’i rhoi i mi.

Fel afon yn llifo’n gref,
Fel tonnau’n treiglo daw dy hedd;
Tynn fi’n ddyfnach; rho weld dy wedd yn glir.
Arllwys Iôr, arllwyd Iôr,
Gariad pur yn lli.

(Grym Mawl 2: 59)

Chris Bowater: I need you, Cyfieithiad Awdurdodedig: Hywel Rhys Edwards
Hawlfraint © 1995 Sovereign Lifestyle Music

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 19, 2015