logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Frenin Pur

O Frenin pur, Sancteiddiaf Un,
Rwyf eisiau dy anrhydeddu
Teilwng yw’th enw o’m clod.
O gyfaill pur, Sancteiddiaf ffrind
Trwy dy haelioni caf feddu
Croeso yn hytrach na gwarth.

Hwn yw dirgelwch mawr y byd a’r nef,
Er mai’r Sanctaidd Un wyt ti,
Cyfeillgarwch rhoist i mi;
A gyda bendith calon Duw y Tad,
Disgyblu wyt dy annwyl blant
Tynerwch sy’n dy fawredd di.

Iesu cydnabyddwn nawr dy nerth,
Clodforwn dy dragwyddol werth,
Wrth agosau.

O Sacred King : Matt Redman, Cyfieithiad Awdurdodedig: Ben Thomas
© yn y cyfieithiad hwn 1999 Thankyou Music/gweinyddir gan CapitolCMGPublishing.com ac eithrio DU & Ewrop, gweinyddir gan Integrity Music, rhan o deulu David C Cook, songs@integritymusic.com

PowerPoint youtube
  • Gwenda Jenkins,
  • June 18, 2015