Gobaith

Nid oes pleser, nid oes tegan

(Rhinweddau enw Iesu)

Nid oes pleser, nid oes tegan
Nid oes enw mewn un man,
Er ei fri a’i holl ogoniant,
Fyth a lesia i’m henaid gwan
Ond fy Iesu:
Ef ei Hunan yw fy Nuw.

Mae deng myrddiwn o rinweddau
Dwyfol yn ei enw pur;
Yn ei wedd mae tegwch ragor
Nag a welodd môr na thir;
A’i gyffelyb
Chwaith ni welodd nef y nef.

Mae E’n maddau beiau mawrion,
Mae E’n caru yn ddidrai,
A’r lle caro, mae ei gariad
Yn dragwyddol yn parhau:
Nid oes terfyn
I’w amynedd Ef, a’i ras.

Ynddo mae afonydd mawrion
O ffyddlondeb ac o hedd;
Ef fy mwyn dioddefodd angau,
A gorweddodd yn y bedd,
Fel y gallwn
Fynd i mewn i’r ddinas byr.

William Williams, Pantycelyn

(Y Llawlyfr Moliant Newydd: 472)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • June 26, 2015