Gobaith

Nid oes enw gwell na Iesu

Nid oes enw gwell na Iesu,
enw’r hwn sydd yn gwaredu,
deuwn ato yn un teulu,
plygwn iddo ef.

Deued ato blant y gwledydd,
iddynt hwy y mae’n arweinydd,
dilyn Iesu sy’n llawenydd,
O canlynwn ef.

Bydded i bobol pob gwlad a thref
godi eu lleisiau yn llon eu llef,
chwydded y gân gan dyrfa gref,
canwn iddo ef.

Yn ein meddwl ffydd arhoso,
yn ein calon cariad fyddo,
a’n gwefusau a ddywedo:
Iesu, Ceidwad yw.

© DONALD M. TREHARNE

(Caneuon Ffydd: 409)

PowerPoint
  • Gwenda Jenkins,
  • January 18, 2016