logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Yn wastad gyda thi

Yn wastad gyda thi dymunwn fod, fy Nuw, yn rhodio gyda thi ‘mhob man ac yn dy gwmni’n byw. Y bore gyda thi pan ddychwel gofal byd; gad imi ddechrau gwaith pob dydd yng ngwawr dy ŵyneb-pryd. Dymunwn yn y dorf fod gyda thi’n barhaus: yn sŵn y ddaear rhof fy mryd ar wrando’r hyfryd […]


Ymwêl â ni, O Dduw

Ymwêl â ni, O Dduw, yn nerth yr Ysbryd Glân, adfywia’n calon wyw, rho inni newydd gân: O gwared ni o’n llesgedd caeth, a’r farn ddaw arnom a fo gwaeth. Dy Eglwys, cofia hi ar gyfyng awr ei thrai, datguddia iddi’i bri, a maddau iddi’i bai am aros yn ei hunfan cyd, a’i phlant yn […]


Ysbryd graslon, rho i mi

Ysbryd graslon, rho i mi fod yn raslon fel tydi; dysg im siarad yn dy iaith, boed dy ddelw ar fy ngwaith; gwna i holl addfwynder f’oes ddweud wrth eraill werth y groes. Ysbryd geirwir, rho i mi fod yn eirwir fel tydi; trwy’r ddoethineb oddi fry gwna fi’n dirion ac yn gry'; gwna fi’n […]


Ynot, Arglwydd, gorfoleddwn

Ynot, Arglwydd, gorfoleddwn, yn dy gariad llawenhawn, cariad erys fyth heb ballu a’i ffynhonnau fyth yn llawn: Frenin nef a daear lawr, molwn byth dy enw mawr. Er i ti reoli bydoedd, ymhob storom lem a ddaw cedwi’r weddw dan dy gysgod a’r amddifad yn dy law: Frenin nef a daear lawr, molwn byth dy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Yr Arglwydd a feddwl amdanaf

Yr Arglwydd a feddwl amdanaf, a dyna fy nefoedd am byth; yng nghysgod yr orsedd gadarnaf mae’n ddigon i’r gwannaf gael nyth; cyn duo o’r cwmwl tymhestlog ei adain sy’n cuddio fy mhen; caf noddfa’n ei fynwes drugarog pan siglo colofnau y nen. Fy Arglwydd sy’n gwisgo y lili, mae’n cofio aderyn y to; cyn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Ymgrymwn ger dy fron

Ymgrymwn ger dy fron ti Dduw ein tadau; O llanw’r oedfa hon â’th ddylanwadau: o blith teganau ffôl i wres dy gynnes gôl O galw ni yn ôl o’n holl grwydriadau. Allorau fwy na mwy gaed ar ein llwybrau, a rhoesom arnynt hwy ein hebyrth gorau: ond trodd addoli’r byd yn golled drom i gyd; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

Ynghanol nos, oleuni mwyn y nef

Ynghanol nos, oleuni mwyn y nef, O arwain fi; mae’n dywyll iawn, a minnau ‘mhell o dref, O arwain fi; O cadw ‘nhraed, ni cheisiaf weled mwy i ben y daith: un cam a bodlon wy’. Bu amser na weddïwn am dy wawr i’m harwain i; chwenychwn gael a gweld fy ffordd: yn awr O […]


Ymlaen af dros wastad a serth

Ymlaen af dros wastad a serth ar lwybrau ewyllys fy Nhad, a llusern ei air rydd im nerth i ddiffodd pob bygwth a brad; daw yntau ei hun ar y daith i’m cynnal o’i ras di-ben-draw, a hyd nes cyflawni fy ngwaith fe gydiaf, drwy ffydd, yn ei law. Ymlaen af â’m hyder yn Nuw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Yn y dyfroedd mawr a’r tonnau

Yn y dyfroedd mawr a’r tonnau, nid oes neb a ddeil fy mhen ond fy annwyl Briod Iesu a fu farw ar y pren: cyfaill yw yn afon angau, ddeil fy mhen i uwch y don; golwg arno wna im ganu yn yr afon ddofon hon. O anfeidrol rym y cariad, anorchfygol ydyw’r gras, digyfnewid […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Yn dy waith y mae fy mywyd

Yn dy waith y mae fy mywyd, yn dy waith y mae fy hedd, yn dy waith yr wyf am aros tra bwy’r ochor hyn i’r bedd; yn dy waith ar ôl mynd adref drwy gystuddiau rif y gwlith: moli’r Oen fu ar Galfaria – dyma waith na dderfydd byth. EVAN GRIFFITHS, 1795-1873 (Caneuon Ffydd 734)

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015