logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Y mae ysbryd yr Arglwydd Dduw arnaf fi

Y mae ysbryd yr Arglwydd Dduw arnaf fi, Oherwydd i’r Arglwydd f’eneinio, I ddwyn newydd da i’r darostyngedig, A chysuro’r toredig o galon; I gyhoeddi rhyddid i’r caethion, Rhoi gollyngdod i’r carcharorion, I gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd A dydd dial ein Duw ni. Cytgan: I ddiddanu pawb sy’n galaru, A gofalu am alarwyr Seion. […]


Y mae hiraeth yn fy nghalon

Y mae hiraeth yn fy nghalon Am gael teimlo hyfryd flas Concwest nwydau sydd hyd heddiw Yn gwrthnebu’r nefol ras; Dyma ddawn hyfryd iawn, Wy’n ei ’mofyn fore a nawn. ‘Rwyf yn gweled bryniau uchel Gwaredigaeth werthfawr lawn; O! na chawn i eu meddiannu Cyn machludo haul brynhawn: Dyma ‘nghri atat Ti; Addfwyn Iesu, gwrando […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Yn angau Crist caed haeddiant drud

Yn angau Crist caed haeddiant drud I faddau holl gamweddau’r byd, O flaen yr orsedd buraf sydd: Ni all euogrwydd yno ddim, Fe gyll melltithion Sinai’u grym, Trugaredd rad a garia’r dydd. Caf yno’n ddedwydd dawel fyw, Uwch brad gelynion o bob rhyw, O sŵn y drafferth a phob gwae; A threulio tragwyddoldeb mwy I […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Ymhlith plant dynion ni cheir un

Ymhlith plant dynion, ni cheir un Yn ffyddlon fyth fel Iesu ei hun, Nid yw ei gariad, megis dyn, Yn gŵyro yma a thraw. Wel, dyna’r cariad sydd yn awr Yn curo pob cariadau i lawr, Yn llyncu enwau gwael y llawr Oll yn ei enw’i hun. O! fflam angerddol gadarn gref O dân enynnwyd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Yr hollalluog Dduw, ein Tad nefol

Yr hollalluog Dduw, ein Tad nefol, Fe bechasom yn d’erbyn Di Ac yn erbyn ein cyd-ddyn, Mewn meddwl, gair a gweithred, Trwy ddiofalwch, trwy wendid, A thrwy’n bai bwriadol ni. Mae yn ddrwg iawn gennym, Edifeiriol yw ein cri; Er mwyn enw dy Fab Iesu Grist Fu farw, Fu farw. Er mwyn i ni gael […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Y mae hapusrwydd pawb o’r byd

Y mae hapusrwydd pawb o’r byd Yn gorffwys yn dy angau drud; Hyfrytaf waith angylion fry Yw canu am fynydd Calfari. O holl weithredoedd nef yn un, Y bennaf oll oedd prynu dyn; Rhyfeddod mwyaf o bob oes Yw Iesu’n marw ar y groes! Darfydded canmol neb rhyw un, Darfydded sôn am haeddiant dyn; Darfydded […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Ysbryd y Tragwyddol Dduw

Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni; Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni: plyg ni, trin ni, golch ni, cod ni: Ysbryd y tragwyddol Dduw, disgyn arnom ni. Daniel Iverson (1890-1977) : Spirit of the living God Cyfieithiad Awdurdodedig: IDDO EF/R. Glyn Jones Hawlfraint © 1935, Adnewyddwyd 1963 Birdwing Music. Gweinyddir gan […]


Y Groes uwch y cwbl oll

Tu draw i’r byd hwn Tu draw i’r twyllwch mae dydd. Dy groes sy’n ddisglair, Edrychwch bobl, mae’n wir. Y groes uwch y cwbl oll, Yn disgleirio drwy’r holl fyd; Y groes uwch y cwbl i gyd Un ffordd, un Achubwr sydd, Iesu’n frenin dros y cwbl oll, Y cwbl oll. Cadwyni’n torri, Cariad ʼn […]


Yng Nghrist ei Hun

Yng Nghrist ei Hun mae ‘ngobaith i, Ef yw fy haul, fy nerth, fy nghân; Mae’n gonglfaen, mae’n dir mor gryf, Craig yw i mi mewn dŵr a thân. Ei gariad pur, Ei heddwch mawr, ‘Does ofn i mi nac ymdrech nawr! Fy nghysur yw, fy oll yn oll, Yng nghariad Crist mae’n sicrwydd i. […]


Ynddo rwy’n byw

Ynddo rwy’n byw Yn symud ac yn bod, Ynddo rwy’n byw Yn symud ac yn bod. Canwch gân i’n Duw, Cân llawenydd yw; Deuwch ger ei fron, Gorfoleddwch! Canwch gân i’n Duw, Cân llawenydd yw; Deuwch ger ei fron, Haleliwia! In him we live and move, Randy Speir. Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © 1981 Sovereign Music […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 20, 2015