logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Yr un rwyt yn dweud yr wyf

Pennill 1: Pwy wyf fi bod y Brenin mawr yn rhoi Croeso i mi Bûm ar goll ond fe’m denodd i O, ei gariad i mi! O, ei gariad i mi! CYTGAN: ’R hwn rhyddhao’r Mab Y mae’n rhydd yn wir Rwyf yn blentyn Duw Mae yn wir Pennill 2: Yn rhydd yn awr Do […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Ymddiried wnaf yn Nuw

Ymddiried wnaf yn Nuw er dued ydyw’r nos; daw ei addewid ef fel golau seren dlos: mae nos a Duw yn llawer gwell na golau ddydd a Duw ymhell. Ymddiried wnaf yn Nuw er trymed ydyw’r groes; er cael fy llethu bron gan ing a chwerw loes: caf nerth gan Dduw o ddydd i ddydd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • October 15, 2019

Yn wirion, yn wallgof, yn ddwfwn

Yn wirion, yn wallgof, yn ddwfwn  x3 Dwi’n mynd i’th drystio Di Yn wirion, yn wallgof, yn ddwfwn  x3 Dwi’n mynd i’th foli Di. Tân fel fflam o ganol nefoedd Tyrd i losgi ynof fi, Pura’r natur ddynol ynof Cynna’n wenfflam ynof fi. Tân na allaf fi reoli, Tân lle dwi yn gadael fynd Tyrd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Yr anweledig Dduw

Yr anweledig Dduw Dwi’n teimlo ynof fi Dy Ysbryd yn cyffroi, Cyffroi wrth ysbrydoli, Cyffroi wrth gyd-fynegi, Ti’n rhoi dy hun i mi. Ti wedi’n gogoneddu, Ti wedi’n cyfiawnhau, Ti wedi’n mabwysiadu ni, Ti wedi’n deinameiddio, Ti wedi’n llwyr ryddhau I ddod â’th deyrnas lawr i ni. Rwy’n dy garu Iesu cu, Wnai dy garu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Yr Iawn

Yr Iawn, anfeidrol gariad yw Efe, Fe roed digofaint Duw arno’n fy lle, Anfeidrol werth y gwaed gaf yma’i lawr, Neilltuol yw’r iachad i saint y llawr, Anfeidrol werth y gwaed gaf yma’i lawr, Neilltuol yw’r iachad i saint y llawr. Mae hyd a lled ei rîn yn fythol wyrdd Yr Iawn a roed i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Y Balm o Gilead

Mae balm Gilead fel y gwin A bythol nerthol yw ei rîn A nerthol yw ei rîn. Iachau fy nghlwyfau dyfnion du Wna gwaed y groes, mae Ef o’m tu Yr Iesu sydd o’m tu. Pwy ylch fy meiau eto ma’s Pwy ond Efe yn ddyn o’m tras Efe yn ddyn o’m tras. Yn Dduw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Ymddiried

[Salmau 56-57, Alaw: Os daw ‘nghariad] Gweddïaf am drugaredd, am drugaredd, Ac erfyn ar fy Nuw. Wrth geisio bod yn llawen, bod yn llawen, Ni fedraf yn fy myw. Mae pryderon yn gwasgu arnaf, Yn pwyso’n drwm drwy’r dydd, A llawer gofid meddwl, gofid meddwl Yn torri ‘nghalon i. O fy Arglwydd, cod fi fyny, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Y Nefoedd – Afon bur o ddwfr y bywyd

Y Nefoedd (yn seiliedig ar Datguddiad 22:1-9) Afon bur o ddwfr y bywyd, O fy Arglwydd rhoist i mi Iachawdwriaeth, do fe gefais, Drwy dy waed ar Galfari, Iachawdwriaeth, do fe gefais, Drwy dy waed ar Galfari. Afon bur o ddwfr y bywyd, Disglair fel y grisial yw, Yn dod allan o orseddfainc Iesu’r oen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 12, 2018

Y man y bo fy Arglwydd mawr

Y man y bo fy Arglwydd mawr Yn rhoi ei nefol hedd i lawr, Mae holl hapusrwydd maith y byd, A’r nef ei hunan yno i gyd. Nid oes na haul na sêr na lloer, Na daear fawr a’i holl ystôr, Na brawd, na chyfaill, da na dyn, A’m boddia hebddo Ef ei Hun. ‘D […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2017

Ystwyll

Rwyf yn dy garu, Iesu cu; Mor felys yw dy gwmni di Tydi yw ‘mrenin, ti yw ‘Nuw, A hebddot ti ni fynnaf fyw. Pan o’n i’n rhodio’r llwybrau hir, Goleuaist di fy ffordd yn glir; Wrth ddilyn d’arwydd di o’r nef, Agosach wyf at weld dy wedd. Annoeth yr oeddwn ambell waith, Wrth geisio […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 14, 2016