Gobaith

Trosom ni gwaedaist ti

Trosom ni, gwaedaist ti. Tro’n calonnau ni at eraill, Trwy dy gariad di: Clwyfwyd rhai gan drais a geiriau, Rho dy ras yn lli. Tro’n calonnau ni ’wrth ddicter At dy heddwch pur: Wedi gwaedu, buost farw Er mwyn difa cur. Tro galonnau’r cenedlaethau Fel yr unem ni Yn bartneriaid yn dy Deyrnas Wrth in […]


Ti yw y Brenin mawr

Ti yw y Brenin mawr, Y bywiol Air; Arglwydd y cread crwn, Ti yw yr un.   Molaf d’enw di, Molaf d’enw di. Ti’r hollalluog Dduw, Rhyfeddol Fab; Cynghorwr, bythol fyw, Ti yw yr un. Molaf d’enw di, Molaf d’enw di. Ti yw Tywysog Hedd, Emaniwel; Y Tad tragwyddol wyt, Ti yw yr un.   […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Teilwng, mae Iesu’n deilwng

Teilwng, mae Iesu’n deilwng, Mae ei weithredoedd ef yn gyfiawn ac yn dda. Addfwyn, mae Iesu’n addfwyn, Mae’n maddau beiau lu a’i gariad sy’n ddi-drai. Clodforaf nawr yr enw mwyaf un, Ymunwch i foli sanctaidd Fab y dyn. Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a […]


Teilwng, o teilwng ydwyt ti

Teilwng, o teilwng ydwyt ti, Teilwng wyt o’r mawl a’r clod, Addoliad ’nghalon i. Teilwng, o teilwng ydwyt ti, Teilwng wyt o’r mawl a’r clod, Addoliad ’nghalon i. Canwn ‘Haleliwia, Werthfawr Oen ein Duw, Addolwn ac ymgrymwn, i ti dymunwn fyw. Haleliwia, clod a rown ynghyd, Ti’n fwy na choncwerwr Ti’n Arglwydd yr holl fyd.’ […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970