logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Teilwng Wyt Ti

Teilwng wyt Ti, ein Harglwydd a’n Duw, Teilwng wyt Ti, ein Harglwydd a’n Duw, Oherwydd tydi sy’n creu popeth byw, O derbyn y gogoniant, y gallu, anrhydedd a’r nerth, Ein clod yn awr a roddwn i Ti, byth mwy. Teilwng yw’r Oen, sy’n awr yn y nef. Teilwng yw’r Oen, sy’n awr yn y nef. […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Ti yw fy mhopeth

Ti yw fy mhopeth, Fy nghariad i; Cyfaill mynwesol wyt ti. Arglwydd tyrd ataf, Cyffwrdd fi nawr. Ti yw yr Un a garaf. Cofleidia fi, caf brofi gwefr Curiad dy galon di. Gad i’m bwyso ar dy fynwes di, O fy Iesu, O fy Iesu. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, You are my passion: Noel a […]


Ti’n dweud “tyrd”

Ti’n dweud “tyrd,” Ti yw Arglwydd y nefoedd; Ti’n dweud “tyrd” wrth blentyn euog fel fi; Ti’n dweud “tyrd” a dwi’n cuddio rhag dy wyneb ond rwyt Ti’n dal i alw, ac felly dwi’n dod. Wna i godi a rhedeg i fod yn dy gwmni i dderbyn dy faddeuant sy di brynu i mi; Mi […]


Trosom ni gwaedaist ti

Trosom ni, gwaedaist ti. Tro’n calonnau ni at eraill, Trwy dy gariad di: Clwyfwyd rhai gan drais a geiriau, Rho dy ras yn lli. Tro’n calonnau ni ’wrth ddicter At dy heddwch pur: Wedi gwaedu, buost farw Er mwyn difa cur. Tro galonnau’r cenedlaethau Fel yr unem ni Yn bartneriaid yn dy Deyrnas Wrth in […]


Ti yw y Brenin mawr

Ti yw y Brenin mawr, Y bywiol Air; Arglwydd y cread crwn, Ti yw yr un.   Molaf d’enw di, Molaf d’enw di. Ti’r hollalluog Dduw, Rhyfeddol Fab; Cynghorwr, bythol fyw, Ti yw yr un. Molaf d’enw di, Molaf d’enw di. Ti yw Tywysog Hedd, Emaniwel; Y Tad tragwyddol wyt, Ti yw yr un.   […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970