logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Trwy ein Duw

Trwy ein Duw glewion fyddwn ni, Trwy ein Duw gelynion sathrwn ni. A buddugoliaeth bloeddiwn, canwn ni: ‘Crist yw’r Iôr!’ (Tro olaf yn unig) Crist yw’r Iôr! Crist yw’r Iôr! Cans concrodd ar y trydydd dydd, A daeth o’i rwymau’n rhydd. Fe goncrodd Duw, ein Brenin mawr! Y byd a wêl yn awr mai Dale […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Todda fy nghalon

Todda fy nghalon, Todda hi’n llwyr. O ddifaterwch, Glanha fi’n llwyr. I brofi’th dosturi, A’th ddagrau fel lli. Tyrd, todda fy nghalon i, Todda hi’n llwyr. Graham Kendrick: Soften my heart, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © 1988 Make Way Music,. Sicrhawyd Hawlfraint Rhyngwladol. Cedwir pob hawl. Cyfieithiad Awdurdodedig © 1991 Make Way Music. Defnyddir trwy […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Trwy dy gariad gwiw

Trwy dy gariad gwiw dy farn ateliaist. Trwy dy gariad gwiw, datguddiaist dy ras. Dioddef poen a gwawd, marw ar groesbren, Trwy dy gariad gwiw, maddeuaist im. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Out of your great love: Patricia Morgan © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. Gan worshiptogether.com songs ac eithrio DU ac […]


Teilwng Wyt Ti

Teilwng wyt Ti, ein Harglwydd a’n Duw, Teilwng wyt Ti, ein Harglwydd a’n Duw, Oherwydd tydi sy’n creu popeth byw, O derbyn y gogoniant, y gallu, anrhydedd a’r nerth, Ein clod yn awr a roddwn i Ti, byth mwy. Teilwng yw’r Oen, sy’n awr yn y nef. Teilwng yw’r Oen, sy’n awr yn y nef. […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Ti yw fy mhopeth

Ti yw fy mhopeth, Fy nghariad i; Cyfaill mynwesol wyt ti. Arglwydd tyrd ataf, Cyffwrdd fi nawr. Ti yw yr Un a garaf. Cofleidia fi, caf brofi gwefr Curiad dy galon di. Gad i’m bwyso ar dy fynwes di, O fy Iesu, O fy Iesu. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, You are my passion: Noel a […]


Ti’n dweud “tyrd”

Ti’n dweud “tyrd,” Ti yw Arglwydd y nefoedd; Ti’n dweud “tyrd” wrth blentyn euog fel fi; Ti’n dweud “tyrd” a dwi’n cuddio rhag dy wyneb ond rwyt Ti’n dal i alw, ac felly dwi’n dod. Wna i godi a rhedeg i fod yn dy gwmni i dderbyn dy faddeuant sy di brynu i mi; Mi […]