Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Teilwng, mae Iesu’n deilwng

Teilwng, mae Iesu’n deilwng, Mae ei weithredoedd ef yn gyfiawn ac yn dda. Addfwyn, mae Iesu’n addfwyn, Mae’n maddau beiau lu a’i gariad sy’n ddi-drai. Clodforaf nawr yr enw mwyaf un, Ymunwch i foli sanctaidd Fab y dyn. Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a fydd y gân, Tragwyddol a […]


Teilwng, o teilwng ydwyt ti

Teilwng, o teilwng ydwyt ti, Teilwng wyt o’r mawl a’r clod, Addoliad ’nghalon i. Teilwng, o teilwng ydwyt ti, Teilwng wyt o’r mawl a’r clod, Addoliad ’nghalon i. Canwn ‘Haleliwia, Werthfawr Oen ein Duw, Addolwn ac ymgrymwn, i ti dymunwn fyw. Haleliwia, clod a rown ynghyd, Ti’n fwy na choncwerwr Ti’n Arglwydd yr holl fyd.’ […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Teilwng yw yr Oen sydd ar orsedd nef

Teilwng yw yr Oen sydd ar orsedd nef, Teilwng yw yr Oen laddwyd, Teilwng o’r gallu a chyfoeth, Doethineb a nerth, Nerth a gogoniant, anrhydedd a mawl, Byth bythoedd, byth bythoedd mwy! David J. Hadden: Worthy is the Lamb seated on the throne, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1983 Restoration Music Ltd/Sovereign Music UK […]