logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Trwy nos galar ac amheuon

Trwy nos galar ac amheuon Teithia pererinion lu, Ânt dan ganu cerddi Seion Tua gwlad addewid fry. Un yw amcan taith yr anial, Bywiol ffydd, un hefyd yw; Un y taer ddisgwyliad dyfal, Un y gobaith ddyry Duw. Un yw’r gân a seinia’r miloedd O un galon ac un llef; Un yw’r ymdrech a’r peryglon, […]


Telynau bychain Iesu

Yr adar bach sy’n canu Yn swynol ar y coed, Canmolant gariad Iesu, Y gorau fu erioed, Telynau bychain ydynt I lonni’r galon drist, ‘D oes allu i ddistewi Eu cân o fawl i Grist. Cytgan: Telynau bychain Iesu, a’u sain yn cyrraedd nef, I uno yn yr anthem. O foliant iddo Ef. Y blodau […]

  • Gwenda Jenkins,
  • November 10, 2015

Torri wnes fy addunedau

Torri wnes fy addunedau Gant o weithiau maith eu rhi’, Ac mae’n rhaid wrth ras anfeidrol I gadw euog fel myfi; Wrth yr orsedd ‘r wyf yn cwympo, Ac nid oes un enw i maes Ag a rydd im feddyginiaeth Ond yn unig gorsedd gras. Minnau rois fy holl ymddiried, Iesu, arnat Ti dy Hun; […]

  • Gwenda Jenkins,
  • September 10, 2015

T’wynned heulwen ar fy enaid

T’wynned heulwen ar fy enaid, Blinais ganwaith ar y nos; Nid yw ‘mhleser, na’m teganau, Na’m heilunod, ond fy nghroes; Mynwes Iesu yw f’hapusrwydd; O! na chawn i yno fod: Fe rôi cariad dwyfol perffaith Fy mhleserau dan fy nhroed. Eto unwaith mi ddyrchafaf Un ochenaid tua’r nef, Ac a ŵylaf ddagrau’n hidil Am ei […]


Trwy drugaredd

Trwy drugaredd, Arglwydd, Trwy dy ras, Tywallt d’ennaint Di Arnom ni nawr. Tynn fi’n ddyfnach, Arglwydd, Mwy bob dydd, Yn llif dy Ysbryd caf D’ewyllys Di. Tyred Ysbryd Glân, Tyred Ysbryd Glân, Tynn fi’n nes at Iesu yr Oen. Greg Leavers: By your mercy, Cyfieithiad Awdurdodedig: Cass Meurig © Greg Leavers


Tyrd Ysbryd Glân

Tyrd Ysbryd Glân, dwi dy angen di, Tyrd Ysbryd Glân, dwi dy angen di, Tyrd Ysbryd Glân â dy gariad di yn awr, yn awr. Iachâ fy mriwiau, iachâ fy nghlwyfau, Wrth imi roi fy hun yn llwyr iti, Iachâ fy mriwiau, iachâ fy nghlwyfau, Wrth iti arllwys lawr arna’ i. Cytgan: Bydd yn Arglwydd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • July 1, 2015

Tyred Iesu i’r ardaloedd

Tyred Iesu i’r ardaloedd, Lle teyrnasa tywyll nos; Na fod rhan o’r byd heb wybod, Am dy chwerw angau loes: Am fawr boen, addfwyn Oen, I holl gyrrau’r byd aed sôn. Aed i’r dwyrain a’r gorllewin, Aed i’r gogledd, aed i’r de, Roddi hoelion dur cadarnaf Yn ei draed a’i ddwylaw E'; Doed ynghyd eitha’r […]


Torrwn y bara

Torrwn y bara i rannu o gorff Crist yn awr. (Dynion) Torrwn y bara i rannu o gorff Crist yn awr. (Merched) Ry’m ni yn llawer, ond un yw’r corff, Ac felly’n bwyta a rhannu o’r un dorth. (Ailadrodd) Yfwn o gwpan cyfamod trugaredd ein Duw. (Dynion) Yfwn o gwpan cyfamod trugaredd ein Duw. (Merched) […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015

Ti, o Dduw, biau’r mawredd

Ti, o Dduw, biau’r mawredd, A’r holl allu a’r gogoniant, Ti, o Dduw, biau’r fuddugoliaeth, Brenin y brenhinoedd wyt. Eiddot ti yw popeth drwy’r ddaear a’r nef, Ymddyrchefaist ti Dduw goruwch popeth sydd! Yn dy law mae nerth a chadernid hyd byth, Yn dy law mae’r gallu i roi cryfder i’n. Daeth ein hiachawdwriaeth, i […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015

Tyred Arglwydd â’r amseroedd

Tyred Arglwydd, â’r amseroedd Y dymunwn eu mwynhau – Pur dangnefedd heb dymhestloedd, Cariad hyfryd a di-drai; Gwledd o hedd tu yma i’r bedd, Nid oes ond dy blant a’i medd. Rho i mi arwydd cryf diymod, Heb amheuaeth ynddo ddim, Pa beth bynnag fo fy eisiau, Dy fod Di yn briod im; Gweld fy […]