Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Torri wnes fy addunedau

Torri wnes fy addunedau Gant o weithiau maith eu rhi’, Ac mae’n rhaid wrth ras anfeidrol I gadw euog fel myfi; Wrth yr orsedd ‘r wyf yn cwympo, Ac nid oes un enw i maes Ag a rydd im feddyginiaeth Ond yn unig gorsedd gras. Minnau rois fy holl ymddiried, Iesu, arnat Ti dy Hun; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 10, 2015

T’wynned heulwen ar fy enaid

T’wynned heulwen ar fy enaid, Blinais ganwaith ar y nos; Nid yw ‘mhleser, na’m teganau, Na’m heilunod, ond fy nghroes; Mynwes Iesu yw f’hapusrwydd; O! na chawn i yno fod: Fe rôi cariad dwyfol perffaith Fy mhleserau dan fy nhroed. Eto unwaith mi ddyrchafaf Un ochenaid tua’r nef, Ac a ŵylaf ddagrau’n hidil Am ei […]


Trwy drugaredd

Trwy drugaredd, Arglwydd, Trwy dy ras, Tywallt d’ennaint Di Arnom ni nawr. Tynn fi’n ddyfnach, Arglwydd, Mwy bob dydd, Yn llif dy Ysbryd caf D’ewyllys Di. Tyred Ysbryd Glân, Tyred Ysbryd Glân, Tynn fi’n nes at Iesu yr Oen. Greg Leavers: By your mercy, Cyfieithiad Awdurdodedig: Cass Meurig © Greg Leavers


Tyrd Ysbryd Glân

Tyrd Ysbryd Glân, dwi dy angen di, Tyrd Ysbryd Glân, dwi dy angen di, Tyrd Ysbryd Glân â dy gariad di yn awr, yn awr. Iachâ fy mriwiau, iachâ fy nghlwyfau, Wrth imi roi fy hun yn llwyr iti, Iachâ fy mriwiau, iachâ fy nghlwyfau, Wrth iti arllwys lawr arna’ i. Cytgan: Bydd yn Arglwydd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 1, 2015

Tyred Iesu i’r ardaloedd

Tyred Iesu i’r ardaloedd, Lle teyrnasa tywyll nos; Na fod rhan o’r byd heb wybod, Am dy chwerw angau loes: Am fawr boen, addfwyn Oen, I holl gyrrau’r byd aed sôn. Aed i’r dwyrain a’r gorllewin, Aed i’r gogledd, aed i’r de, Roddi hoelion dur cadarnaf Yn ei draed a’i ddwylaw E'; Doed ynghyd eitha’r […]


Torrwn y bara

Torrwn y bara i rannu o gorff Crist yn awr. (Dynion) Torrwn y bara i rannu o gorff Crist yn awr. (Merched) Ry’m ni yn llawer, ond un yw’r corff, Ac felly’n bwyta a rhannu o’r un dorth. (Ailadrodd) Yfwn o gwpan cyfamod trugaredd ein Duw. (Dynion) Yfwn o gwpan cyfamod trugaredd ein Duw. (Merched) […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Ti, o Dduw, biau’r mawredd

Ti, o Dduw, biau’r mawredd, A’r holl allu a’r gogoniant, Ti, o Dduw, biau’r fuddugoliaeth, Brenin y brenhinoedd wyt. Eiddot ti yw popeth drwy’r ddaear a’r nef, Ymddyrchefaist ti Dduw goruwch popeth sydd! Yn dy law mae nerth a chadernid hyd byth, Yn dy law mae’r gallu i roi cryfder i’n. Daeth ein hiachawdwriaeth, i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Tyred Arglwydd â’r amseroedd

Tyred Arglwydd, â’r amseroedd Y dymunwn eu mwynhau – Pur dangnefedd heb dymhestloedd, Cariad hyfryd a di-drai; Gwledd o hedd tu yma i’r bedd, Nid oes ond dy blant a’i medd. Rho i mi arwydd cryf diymod, Heb amheuaeth ynddo ddim, Pa beth bynnag fo fy eisiau, Dy fod Di yn briod im; Gweld fy […]


Ti, Farnwr byw a meirw

Ti, Farnwr byw a meirw Sydd ag allweddau’r bedd, Terfynau eitha’r ddaear Sy’n disgwyl am Dy hedd. ‘D yw gras i Ti ond gronyn, Mae gras, ar hyn o bryd, Ryw filoedd maith o weithiau I mi yn well na’r byd. O flaen y fainc rhaid sefyll, Ie, sefyll cyn bo hir; Nid oes a’m […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Ti yw’r llew o lwyth Jwda

Ti yw’r llew o lwyth Jwda, Yr Oen gafodd glwy’, Fe ddyrchefaist i’r Nefoedd – Teyrnasu wnei byth mwy; Ac ar ddiwedd yr oes wrth it adfer y byd Fe wnei gasglu’r cenhedloedd o’th flaen di. Caiff holl lygaid dynoliaeth eu hoelio Ar Oen Duw groeshoeliwyd in, A doethineb, a chariad, a thegwch Deyrnasa ‘r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015