logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Tydi fy Arglwydd yw fy rhan

Tydi, fy Arglwydd, yw fy rhan, A doed y drygau ddêl; Ac er bygythion uffern fawr, Dy gariad sy dan sêl. Oddi wrthyt rhed, fel afon faith, Fy nghysur yn ddi-drai; O hwyr i fore, fyth yn gylch, Dy gariad sy’n parhau. Uwch pob rhyw gariad is y nef Yw cariad pur fy Nuw; Anfeidrol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2017

Teyrnas

Fel y lefain yn y blawd Wedi ei guddio a’i dylino Eto’n tyfu yn y dirgel Nes caiff y cwbl ei lefeinio; Tebyg i hyn mae teyrnas Dduw, Tebyg i hyn mae teyrnas Dduw. Deled dy deyrnas Gwneler d’ewyllys Yma ar y ddaear Fel yn y nefoedd Fel yr hedyn lleiaf un Wedi ei guddio’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 3, 2016

Tywysiast ni o’r byd a’i ru,

Gwasanaeth y Cymun (Tôn: Arizona, 662 Caneuon Ffydd) Tywysiast ni o’r byd a’i ru, i’th dawel hedd, Waredwr cu; am fraint mor fawr o gael cyd-gwrdd, a diolch down o gylch dy fwrdd. Pâr inni weld, trwy lygaid gwas ffordd barod, rad, dy ddwyfol ras, can’s dysgaist ni, trwy siampl fad i olchi traed, ni […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Troi at Dduw

Tôn: Elliot (Caneuon Ffydd 219) Yn wylaidd trown atat, ein Harglwydd, i ddiolch am allwedd i’th wledd, y wledd a bar’towyd i ddeiliaid sy’n chwennych dy gariad a’th hedd; pan lethwn dan bwysau gofalon, fe ddeui i’w cario o’th fodd; yn nyddiau o golled a hiraeth estynni dy gysur yn rhodd. Yn eiddgar trown atat, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2016

Tyrd atom Iôr

Tôn: Ellers (545 Caneuon Ffydd) Pan dry atgasedd dyn at ddyn yn drais, Yr hen, y llesg a’r du ei groen heb lais, O Arglwydd, tyrd yn nes a thyrd yn glau i’n dysgu i gadw drws pob cas ar gau. Pan fydd cyffuriau caeth yn llethu dyn, na foed i’n dirmyg glwyfo’r gwael ei […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 1, 2016

Tydi, a ddaethost gynt o’r nef

Tydi, a ddaethost gynt o’r nef i ennyn fflam angerddol gref, O cynnau dân dy gariad di ar allor wael fy nghalon i. Boed yno er gogoniant Duw, yn fflam anniffoddadwy, fyw, yn dychwel i’w ffynhonnell fyth mewn cariad pur a mawl di-lyth O Iesu cadarnha fy nod i hir lafurio er dy glod, i […]


Tydi a wyddost, Iesu mawr

Tydi a wyddost, Iesu mawr, am nos ein dyddiau ni; hiraethwn am yr hyfryd wawr a dardd o’th gariad di. Er disgwyl am dangnefedd gwir i lywodraethu’r byd, dan arswyd rhyfel mae ein tir a ninnau’n gaeth o hyd. Ein pechod, megis dirgel bla, sy’n difa’n dawn i fyw; ond gelli di, y Meddyg da, […]


Ti, O Dduw yw’r wawr sy’n torri

Ti, O Dduw yw’r wawr sy’n torri Ar eneidiau plant y ffydd, Mae dy ddyfod mewn maddeuant Megis hyfryd olau’r dydd; Cilia cysgod pob hudoliaeth O flaen haul datguddiad clir, Nid oes bellach un gorfoledd Ond gorfoledd glân y gwir. Ti, O Dduw yw’r cryf dihalog, Ti yw’r grym sy’n troi’n llesâd, Daw dy Ysbryd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Tyrd, Ysbryd cariad mawr

Tyrd, Ysbryd cariad mawr, ymwêl â llwch y llawr, a gyr dy nerth yn dân i’m hysbryd egwan; Ddiddanydd, agosâ, fy nghalon i cryfha, a chynnau’r fflam yn hon, dy newydd drigfan. Dy gwmni, sanctaidd Un, dry nwydau meidrol ddyn yn llwch a lludw yn ei danllyd fflamau; a’th olau nerthol di fyddo f’arweinydd i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016

Ti Deyrn y bydysawd, arlunydd y wawr

Ti Deyrn y bydysawd, arlunydd y wawr, rheolwr pelydrau, amserwr pob awr, ffynhonnell pob ynni, a bwyd ei barhad: tydi, er rhyfeddod, a’n ceraist fel Tad. Diolchwn am fywyd, a’r gallu bob pryd i wir werthfawrogi amrywiaeth dy fyd; er lles ein cyd-ddynion cysegrwn bob dawn, at wir adnabyddiaeth o’th natur nesawn. Egina’n talentau dan […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016