logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

TEST 1

Os oes syched arnaf fi Mentra ato Ef; Ni chei orffwys heb ei ras, Mentra ato Ef; Os wyf wan Mae Iesu’n dweud: Mentra ato Ef; Neb ond Ef fydd imi’n nerth: Mentra ato Ef; Cytgan Canys da yw ‘Nghrist a ffyddlon, Ddydd a nos fe’m ceidw’n fyw. Y mae croeso’m mreichiau Iesu: Cryf, caredig […]

 • Rhys Llwyd,
 • May 14, 2020

Tro fy ngolwg

Ti’n cynnig rhyddid A bywyd llawn, Ti yn drugarog, Ti’n obaith pur, Ti’n hoffi maddau Ein beiau lu, Ti’n cynnig popeth sydd Ar fy nghyfer i. Er mod i’n diodde’ A chwympo’n fyr, Yn profi c’ledi Tu yma i’r nef, Dros dro yn unig Mae’r bywyd hwn, Cyn nefol wynfyd Sydd yn para byth. Tro […]


Ti, Arglwydd y goleuni

Ti, Arglwydd y goleuni, sy’n troi y nos yn wawr, sy’n anfon fflam dy Ysbryd i danio plant y llawr, O derbyn heddiw’n moliant, a’n diolch, nefol Dad, am anfon gwres a golau dy Air yn iaith ein gwlad. Taranai dy broffwydi yn rymus eu Hebraeg, ond O’r fath fraint eu clywed yn siarad yn […]

 • Rhys Llwyd,
 • March 11, 2020

Trwyddot ti

Trwyddot ti, y mae popeth wedi’i greu Er dy fwyn, yr wyf finnau’n byw bob dydd Ynddot ti, saif popeth yn ddi-wahân, Trwyddot ti, er dy fwyn, ynddot ti. Ynddot ti, y mae holl drysorau bywyd, Ynddot ti, mae gwybodaeth sy’n guddiedig, Ynddot ti, y mae gobaith ein gogoniant: Crist ynom ni, gwnest ni’n Sanctaidd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Ti’n rhoi i mi

Ti’n rhoi i mi statws a gwerth, Ti’n rhoi i mi awdurdod a nerth, Ti’n dangos pwy ydw i – Rydw i’n blentyn i Ti. Ti’n rhoi i mi dy gyfiawnder mwyn, Ti’n rhoi i mi dy fywyd yn llwyr, Ti’n eiddo i mi fy hun, Rydw i’n eiddo i Ti. Dwi’n plygu glin i’th […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 14, 2019

Trugaredd

[Hebreaid 4:14-16, Alaw: Deio Bach] Pan mae pobl yn dy wrthod Cofia Iesu ar y groes Pan mae eraill yn dy wawdio Cofia iddo ddioddef loes. Cariodd Ef ein holl fethiannau, Teimlodd Ef y poen i gyd; Archoffeiriad ydyw’r Iesu Gyd-ddioddefa â’n gwendid ni. Pan mae bywyd yn dy brofi Dal dy afael yn dy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 23, 2019

Tu hwnt i’r Groes

Tu hwnt i’r Groes y mae fy nghoron, Er cwpan gwawd un bychan yw, Ond cwpan Iesu i’r ymylon, Fu’n gwpan llid digofaint Duw. Tu hwnt i’r Groes y mae fy nghoron, O gwrando Iesu ar fy nghri, Er nad oes gennyf ddim i’w gynnig, Fy Arglwydd Iesu, – cofia fi. Tu hwnt i’r Groes […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 12, 2018

Talodd Iesu’n llawn

Clywaf lais yr Iesu’n dweud, Rho d’ysgwydd dan fy iau; Blentyn gwan, tro ataf i, Rhof i ti, fy nghras di-drai. Cytgan Talodd Iesu’n llawn, Nawr rwy’n rhydd yn wir; Golchodd staen fy mhechod cas Yn wyn fel eira pur. Gwn yn iawn mai ti yw’r un All symud smotiau du Y llewpard; dim ond […]


Ti gyda ni

Mae’n ddirgelwch mawr i mi Y gallai dwylo’r Arglwydd fod mor fach. Y bysedd bychan yn ymestyn yn y nos, Dwylo a osododd holl derfynau’r nef. Cytgan Haleliwia, Haleliwia, Cariad Nef Ddaeth i lawr i’n hachub ni. Haleliwia, Haleliwia, Mab ein Duw, Brenin tlawd gyda ni. Ti gyda ni. Mae’n ddirgelwch mawr i mi Iddo […]


Ti, Iesu, ydwyt, oll dy Hun

Ti, Iesu, ydwyt, oll Dy Hun Fy meddiant ar y llawr; A Thi dy Hunan fydd fy oll O fewn i’r nefoedd fawr. Mae ‘nymuniadau maith eu hyd Yn pwyntio oll yn un, Dros bob gwrthrychau is y sêr, Ac atat Ti dy Hun. O! ffynnon trugareddau maith! Diderfyn yw dy ras, I roi trysorau […]