Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rho d’arweiniad, Arglwydd tirion

Rho d’arweiniad, Arglwydd tirion, i’th lân Eglwys yn ein tir: i’w hoffeiriaid a’i hesgobion dyro weledigaeth glir: gwna’i haelodau yn ganghennau ffrwythlon o’r Winwydden wir. Boed i gadarn ffydd ein tadau gadw d’Eglwys rhag sarhad: boed i ras ein hordinhadau buro a sancteiddio’n gwlad: boed i’w gwyliau a’i hymprydiau chwyddo’r mawl yn nhŷ ein Tad. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Rhown foliant o’r mwyaf

Rhown foliant o’r mwyaf i Dduw y Goruchaf am roi’i Fab anwylaf yn blentyn i Fair, i gymryd ein natur a’n dyled a’n dolur i’n gwared o’n gwewyr anniwair. Fe gymerth ein natur, fe’n gwnaeth iddo’n frodyr, fe ddygodd ein dolur gan oddef yn dost; fe wnaeth heddwch rhyngom a’i Dad a ddigiasom, fe lwyr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 24, 2015

Rhyfedd, rhyfedd gan angylion

Rhyfedd, rhyfedd gan angylion, rhyfeddod mawr yng ngolwg ffydd, gweld Rhoddwr bod, Cynhaliwr helaeth a Rheolwr popeth sydd yn y preseb mewn cadachau a heb le i roi’i ben i lawr, eto disglair lu’r gogoniant yn ei addoli’n Arglwydd mawr. Pan fo Sinai i gyd yn mygu, a sŵn yr utgorn ucha’i radd, caf fynd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Rhyfeddol a rhyfeddol

Rhyfeddol a rhyfeddol erioed yw cariad Duw: ei hyd, ei led, ei ddyfnder, rhyw fôr diwaelod yw; a’i uchder annherfynol sydd uwch y nefoedd lân, Hosanna, Haleliwia! fy enaid, weithian cân. Rhyfeddol a rhyfeddol: fe wawriodd bore ddydd, daeth carcharorion allan o’u holl gadwyni’n rhydd: fe gododd heulwen olau, a’i hyfryd lewyrch glân, Hosanna, Haleliwia! […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Rhagluniaeth fawr y nef

Rhagluniaeth fawr y nef, mor rhyfedd yw esboniad helaeth hon o arfaeth Duw: mae’n gwylio llwch y llawr, mae’n trefnu lluoedd nef, cyflawna’r cwbwl oll o’i gyngor ef. Llywodraeth faith y byd sydd yn ei llaw, mae’n tynnu yma i lawr, yn codi draw: trwy bob helyntoedd blin, terfysgoedd o bob rhyw, dyrchafu’n gyson mae […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Rho dy fendith, Ysbryd Glân

Rho dy fendith, Ysbryd Glân, yma’r awron; dyro di y bedydd tân yn ein calon; llanw ein heneidiau ni â sancteiddrwydd; gwna ni’n eiddo llwyr i ti, dyner Arglwydd. Cadw’n henaid i fwynhau gwenau’r Iesu; cadw’n calon i barhau fyth i’w garu; tywys ni yng ngolau’r nef i’r gwirionedd; dyro in ei feddwl ef a’i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Rho im enau rhydd

Rho im enau rhydd I’m ganu mawl i’th enw; Rho im galon bur I mi d’addoli di. Rho im ysbryd parod I fod yn gyfrwng bendith, A chaiff eraill brofi’th gariad yn awr. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Lord, release my mouth, Ian Townsend © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. Gan worshiptogether.com songs […]

 • MLC_Admin,
 • January 1, 1970