Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rhof fy mywyd ger dy fron

Rhof fy mywyd ger dy fron Gan geisio y gwir, A thaenellu olew serch Fel fy moliant i ti. Gan aberthu, rhaid im roi Fy nghyfan o’th flaen; Iôr, derbynia aberth mawl Un â’i galon ar dân. Iesu, pa fath o rodd? Pa beth a rof I ffrind da heb ei ail, ac i frenin […]


Rhoddaf i ti fawl

Rhoddaf i ti fawl, Canaf i ti gân, A bendithiaf d’enw di. Can’s nid oes Duw fel tydi, All ein hachub ni, Ti yw’r unig ffordd. Dim ond ti all roi bywyd i ni, Dim ond ti all ein goleuo ni, Dim ond ti all roi heddwch in, Dim ond ti a erys gyda ni. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 20, 2015

Rhoddwn ddiolch i ti

Rhoddwn ddiolch i ti, O Dduw, ymysg y bobloedd, Canu wnawn glodydd i ti Ymysg cenhedloedd. Dy drugaredd di sydd fawr, Sydd fawr hyd y nefoedd, A’th ffyddlondeb di, A’th ffyddlondeb di hyd y nen. Fe’th ddyrchefir, O Dduw, Goruwch y nefoedd, A’th ogoniant a welir dros y byd. Fe’th ddyrchefir, O Dduw, Goruwch y […]


Rhyfeddol ras! O’r fendith dlos

Rhyfeddol ras! O’r fendith dlos Achubodd walch fel fi; Ar goll, fe’m caed, ac ar fy nos Fe dorrodd gwawr yn lli. Gras ‘ddysgodd ofn i’m calon goll, Gras ‘chwalodd f’ofnau lu; O awr y credu cyntaf oll, Gras yw fy nhrysor cu. Er gwaethaf llaid a maglau’r byd, Clod byth i ras, ’rwy’n fyw! […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 30, 2015

Rho im yr hedd na ŵyr y byd amdano

Rho im yr hedd na ŵyr y byd amdano, hedd, nefol hedd, a ddaeth drwy ddwyfol loes; pan fyddo’r don ar f’enaid gwan yn curo mae’n dawel gyda’r Iesu wrth y groes. O rho yr hedd na all y stormydd garwaf ei flino byth na chwerwi ei fwynhad pan fyddo’r enaid ar y noson dduaf […]


Rhyfeddu ‘rwyf, O Dduw

Rhyfeddu ‘rwyf, O Dduw, dy ddyfod yn y cnawd, rhyfeddod heb ddim diwedd yw fod Iesu imi’n Frawd. Dwfn yw dirgelwch cudd yr iachawdwriaeth fawr, a’r cariad na fyn golli’r un o euog blant y llawr. Ni welodd llygad sant, ni ddaeth i galon dyn yr anchwiliadwy olud pell yn arfaeth Duw ei hun. Yn […]


Rho imi, nefol Dad

Rho imi, nefol Dad, yr Ysbryd Glân yn awr wrth geisio cofio’r gwerth a gaed yng ngwaed ein Iesu mawr. Gad imi weld y wawr a dorrai ar ei loes a’r heddwch a gofleidiai’r byd yn angau drud y groes. Ei gwpan ef, mor llawn a chwerw ar ei fin, a droes, yn rhin ei […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 27, 2015

Rho imi galon lân O Dad

Rho imi galon lân O Dad, i foli d’enw di calon yn teimlo rhin y gwaed dywalltwyd drosof fi. Calon fo wedi’i meddu’n glau gan Iesu iddo’i hun calon fo’n demel i barhau i’r bythol Dri yn Un. Calon ar ddelw’r hwn a’i gwnaeth yn llawn o’i gariad ef yr hon yn Nuw all lawenhau […]


Rho in gofio angau Iesu

Rho in gofio angau Iesu gyda diolchiadau llawn, a chael derbyn o rinweddau maith ei wir, achubol Iawn; bwyta’i gnawd drwy ffydd ddiffuant, yfed gwaed ei galon friw, byw a marw yn ei heddwch: O’r fath wir ddedwyddwch yw. Addfwyn Iesu, dangos yma ar dy fwrdd d’ogoniant mawr, megis gynt wrth dorri bara ymddatguddia inni […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 26, 2015

Rho dy ŵyneb gyda’th gennad

Rho dy ŵyneb gyda’th gennad, Arglwydd gweision yr holl fyd; boed ei feddwl ar dy gariad, boed dy air yn llenwi’i fryd; rho d’arweiniad iddo ef a’r praidd ynghyd. Heb dy allu bydd yn egwan, heb d’oleuni, crwydro bydd; iddo rho dy gyngor cyfan, gad i’r seliau ddod yn rhydd; Iesu’i hunan fyddo’i destun nos […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 26, 2015