logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rwyf yn credu yn y Tad tragwyddol

‘Rwyf yn credu yn y Tad tragwyddol, Rwyf yn credu’n Iesu ei Fab, Rwyf yn credu hefyd yn yr Ysbryd – Tri yn Un yn ei gariad rhad. Credu rwyf iddo’i eni o forwyn, Ei ladd ar groes a’i gladdu yn y bedd; Fe aeth i lawr i uffern yn fy lle i, Ond fe […]


Rwy’n greadigaeth newydd

Rwy’n greadigaeth newydd, Rwy’n blentyn Duw oherwydd Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Mae ‘nghalon i’n gorlifo o gariad tuag ato, Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Mae ‘nghalon i’n gorlifo o gariad tuag ato, Fe’m cyfiawnhawyd trwy ei ras. Ac felly moli wnawn, le, felly llawenhawn, Ac felly canwn am ei gariad Ef. Llawenydd sy’n ddiderfyn, […]


Rwy’n troi fy ŵyneb, Iesu da,

‘Rwy’n troi fy ŵyneb, Iesu da, o bobman atat ti, ym merw blin y byd a’i bla dy wedd sy’n hedd i mi; ni chefais, naddo, mewn un man un balm i’m calon drist nac enw swyna f’enaid gwan ond enw Iesu Grist. ‘Rwyt ti i mi yn gadarn dŵr ym merw mawr y byd; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 27, 2015

Rwyf yn codi fy mhobol i foli

‘Rwyf yn codi fy mhobol i foli, ‘rwyf yn codi fy mhobol yn rym; fe symudant drwy’r wlad yn yr Ysbryd, gogoneddant fy enw yn llawn. Gwna dy Eglwys yn un gref, Iôr, ein calonnau una nawr: gwna ni’n un, Iôr, yn dy gorff, Iôr, doed dy deyrnas ar y llawr. Dave Richards (For I’m […]


Roedd yn y wlad honno fugeiliaid yn gwylio

‘Roedd yn y wlad honno fugeiliaid yn gwylio eu praidd rhag eu llarpio’r un lle; daeth angel yr Arglwydd mewn didwyll fodd dedwydd i draethu iddynt newydd o’r ne’, gan hyddysg gyhoeddi fod Crist wedi’i eni, mawr ydyw daioni Duw Iôr; bugeiliaid pan aethon’ i Fethlem dre’ dirion hwy gawson’ Un cyfion mewn côr: Mab […]


Rwy’n gweld o bell y dydd yn dod

‘Rwy’n gweld o bell y dydd yn dod bydd pob cyfandir is y rhod yn eiddo Iesu mawr; a holl ynysoedd maith y môr yn cyd-ddyrchafu mawl yr Iôr dros ŵyneb daear lawr. Mae teg oleuni blaen y wawr o wlad i wlad yn dweud yn awr fod bore ddydd gerllaw; mae pen y bryniau’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

R hwn sy’n gyrru’r mellt i hedeg

‘R hwn sy’n gyrru’r mellt i hedeg ac yn rhodio brig y don, anfon saethau argoeddiadau i galonnau’r oedfa hon: agor ddorau hen garcharau, achub bentewynion tân; cod yr eiddil gwan i fyny, dysg i’r mudan seinio cân. Llama, Arglwydd, dros y bryniau, doed y dyddiau pur i ben pan fo Seion drwy fawr lwyddiant […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Rwy’n dy garu, ti a’i gwyddost

‘Rwy’n dy garu, ti a’i gwyddost, ‘rwy’n dy garu, f’Arglwydd mawr; ‘rwy’n dy garu yn anwylach na’r gwrthrychau ar y llawr: darllen yma ar fy ysbryd waith dy law. Fflam o dân o ganol nefoedd yw, ddisgynnodd yma i’r byd, tân a lysg fy natur gyndyn, tân a leinw f’eang fryd: hwn ni ddiffydd tra […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Rwy’n dewis Iesu a’i farwol glwy’

‘Rwy’n dewis Iesu a’i farwol glwy’ yn Frawd a Phriod imi mwy; ef yn Arweinydd, ef yn Ben, i’m dwyn o’r byd i’r nefoedd wen. Wel dyma un, O dwedwch ble y gwelir arall fel efe a bery’n ffyddlon im o hyd ymhob rhyw drallod yn y byd? Pwy wrendy riddfan f’enaid gwan? Pwy’m cwyd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

Rwy’n edrych dros y bryniau pell

‘Rwy’n edrych dros y bryniau pell amdanat bob yr awr; tyrd, fy Anwylyd, mae’n hwyrhau a’m haul bron mynd i lawr. Tyn fy serchiadau’n gryno iawn oddi wrth wrthrychau gau at yr un gwrthrych ag sydd fyth yn ffyddlon yn parhau. ‘Does gyflwr dan yr awyr las ‘rwyf ynddo’n chwennych byw, ond fy hyfrydwch fyth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015