logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Rwyt ti’n dda

Pennill 1 Iôr, rwyt ti’n dda, Mae’th drugaredd yn para byth bythoedd Iôr, rwyt ti’n dda, Mae’th drugaredd yn para byth bythoedd Pont O oes i oes, fe ganwn ni, Pob gwlad, pob iaith, clodforwn di Corws Addolwn di, Haleliwia, Haleliwia, Addolwn di, oherwydd pwy wyt ti Addolwn di, Haleliwia, Haleliwia, Addolwn di, oherwydd pwy […]

 • Rhys Llwyd,
 • September 9, 2020

Rwy’n dod yn nes

Dilynwch y ddolen ar waelod y dudalen i glywed y gân yn Saesneg. Rwy’n dod yn nes nag y bûm i erioed, Er gwaethaf fy methiant, mae croeso i mi; Edrychaf i’th lygaid ac mae dy gariad mor glir. Yn nes ac yn nes yr wyt ti’n fy ngwadd, A’th gariad o’m hamgylch, mae ’nghalon […]


Rwy’n gorwedd dan fy mhwn

Rwy’n gorwedd dan fy mhwn, Yn isel wrth dy draed, Yn adde’ ‘mod yn waelach dyn Nag eto un a gaed; Rhyw ddyfnder sy’n fy nghlwy’ Mwy nag a ddeall dyn, Ac nid oes yn f’adnabod i Neb on Tydi dy Hun. O! boed maddeuant rhad, Yn hyfryd waed yr Oen, Yn destun moliant ym […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 9, 2015

Rwy’n ofni f’nerth yn ddim

Rwy’n ofni f’nerth yn ddim Pan elwy’i rym y don: Mae terfysg yma cyn ei ddod, A syndod dan fy mron: Mae ofnau o bob rhyw, Oll fel y dilyw ‘nghyd, Yn bygwth y ca’i ‘nhorri i lawr, Pan ddêl eu hawr ryw bryd. A minnau sydd am ffoi, Neu ynteu droi yn ôl, Yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 9, 2015

Rwy’n dy garu – Aleliwia

Rwy’n dy garu, rwy’n dy garu, x3 Rwy’n dy garu, Amen. Rwy’n dy garu, Amen. Aleliwia, aleliwia, x3 Aleliwia, Amen. Aleliwia, Amen. ©2005 Elise Gwilym o’r CD Tiwnio Mewn

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015

Rwyt ti’n gryfach

Cariad dwyfol, er ein mwyn hoeliwyd ar gywilydd croes. Dygaist ein gwarth, a’n pechod ni; Mewn buddugoliaeth codaist fry. Drwy’r ystorm a thrwy y tân Gras di-drai, mor ffyddlon yw; Mae gwirionedd a’m rhyddha; Ynof Iesu Grist sy’n byw. Rwyt ti’n gryfach, rwyt ti’n gryfach, Concrwyd pechod, fe’m gwaredaist, Ysgrifennwyd, Crist gyfodwyd! Iesu, Ti yw […]


Rwy’n dy garu er na’th welais

(Perffaith gariad) Rwy’n dy garu er na’th welais, Mae dy gariad fel y tân; Ni all nwydau cryf fy natur Sefyll mymryn bach o’th flaen; Fflam angerddol Rywbryd ddifa’r sorod yw. Pell uwch geiriau, pell uwch deall, Pell uwch rheswm gorau’r byd, Yw cyrhaeddiad perffaith gariad, Pan ennyno yn fy mryd: Nid oes tebyg Gras […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 26, 2015

Rwy’n morio tua chartref Nêr,

‘Rwy’n morio tua chartref Nêr, Rhwng tonnau maith ‘rwy’n byw, Yn ddyn heb neges dan y sêr, Ond ‘mofyn am ei Dduw. Mae’r gwyntoedd yn fy nghuro’n ôl, A minnau ‘d wyf ond gwan; O! cymer Iesu, fi yn dy gôl, Yn fuan dwg fi i’r lan. A phan fo’n curo f’enaid gwan Elynion rif […]


Rwyf ar y cefnfor mawr

Rwyf ar y cefnfor mawr Yn rhwyfo am y lan; Mae’r nos yn enbyd, ond daw gwawr, A hafan yn y man. Ni chollir monof ddim A’r Iesu wrth y llyw; Ei ofal mawr a’i ryfedd rym A’m ceidw innau’n fyw. Tangnefedd heb un don, Fy Ngheidwad, dyro’n awr; Cerydda’r terfysg dan fy mron A […]


Rwyf d’angen

Rwyf d’angen Fel gwlith mewn diffaethwch, Fel iachusol law yr haf, Arllwys di dy gariad pur yn lli’. Rwy’n gweled bob tro dof atat ti A gofyn am gael mwy O’th gariad tyner cu, Fe’i rhoi i mi. Fel afon yn llifo’n gref, Fel tonnau’n treiglo daw dy hedd; Tynn fi’n ddyfnach; rho weld dy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 19, 2015