logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pam y caiff bwystfilod rheibus

Pam y caiff bwystfilod rheibus dorri’r egin mân i lawr? Pam caiff blodau peraidd, ieuainc fethu gan y sychder mawr? Tyred â’r cawodydd hyfryd sy’n cynyddu’r egin grawn, cawod hyfryd yn y bore ac un arall y prynhawn. Gosod babell yng ngwlad Gosen, tyred, Arglwydd, yno d’hun, gostwng o’r uchelder golau, gwna dy drigfan gyda […]


Pererin wyf mewn anial dir

Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro yma a thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod tŷ fy Nhad gerllaw. Ac mi debygaf clywaf sŵn nefolaidd rai o’m blaen, wedi gorchfygu a mynd drwy dymhestloedd dŵr a thân. Tyrd, Ysbryd Sanctaidd, ledia’r ffordd, bydd imi’n niwl a thân; ni cherdda’ i’n gywir hanner […]


Pan dwi’n mynd ar fy ffordd

Pan dwi’n mynd ar fy ffordd yn y bore bach, pan dwi’n mynd ar fy ffordd yn y p’nawn, pan dwi’n mynd ar fy ffordd, pan mae’n nosi’n braf, Rydw i’n gwybod fod hyn yn iawn. Duw sy’n fy ngharu, beth bynnag a wnaf, Duw sy’n gofalu, ble bynnag yr af. Duw sydd yn gwybod […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Plygwn Lawr

Plygwn lawr o flaen dy orsedd, Plygwn lawr i’n Brenin ni, Plygwn nawr i Ti sy’n haeddu ein calonnau ni i gyd. Mae dy gwmni Di ym mhopeth dyn ni eisiau, dy bresenoldeb Di yn dod â hedd; ger dy fron Di dyn ni’n gweld d’ogoniant a d’adnabod Di fel Tad. Hawlfraint 2011 Andy Hughes

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Pwy sydd debyg i ti?

Pwy sydd debyg i ti, O Arglwydd ein Duw? Pwy, ymhlith duwiau lu, Sy’n sanctaidd fel tydi? Teilwng i’th foli – gwnest ryfeddodau. Pwy sydd debyg i ti? Judy Horner-Montemayor: Who is like unto Thee? Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones Hawlfraint © 1975 Integrity’s Hosanna! Music/Sovereign Music UK (Grym mawl 1: 183)


Pwy a welodd ei ogoniant?

Pwy a welodd ei ogoniant? Pwy all fyth amgyffred ei ras? Ryw ddydd ddaw fe wêl pob llygad Pawb a wêl ei wyneb ef. Fry i’r nef fe godwn ni A’n breichiau ni ar led, A llenwir ni bob un a’i ogoniant. A’n llygaid wêl ei harddwch ef Y dwyfol Frenin yw ef. Ie, ar […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Pwy all ddirnad maint ei gariad

Pwy all ddirnad maint ei gariad ef A dirgelion arfaeth fawr y nef? Crist a ddaeth i farw yn ein lle Un waith am byth. Roedd yn Dduw cyn rhoddi bod i’r byd; Daeth fel Oen i farw’n aberth drud. Cariad mor fawr i gymodi’r byd Un waith am byth. Fe ganwn eto am ei […]


Pan edrychaf gyda’r sanctaidd lu

Pan edrychaf gyda’r sanctaidd lu, A phan syllaf ar dy harddwch di. Pan mae popeth o’m cylch Megis cysgod yn d’oleuni pur. Pan ymgollaf yn dy gariad a’th ras, A’m hewyllys mwy ynghlwm wrthyt ti, Pan mae popeth o’m cylch Megis cysgod yn d’oleuni pur. Addolaf di, Addolaf di, Fy mywyd i yw cael d’addoli […]


Pan gwyd ein Duw

Pan gwyd ein Duw drachefn Gwasgerir ei elynion; A ffy ei gaseion Oll o’i flaen ef. Pan gwyd ein Duw drachefn Gwasgerir ei elynion; A ffy ei gaseion Oll oi flaen. (Dynion) Y cyfiawn gaiff lawenhau, (Merched) A gaiff lawenhau, (Dynion) A gorfoleddu o’i flaen; (Merched) A gorfoleddu o’i flaen (Dynion) Cânt ymhyfrydu ynddo ef. […]