Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn

Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn, lle mae Duw’n arlwyo gwledd, lle mae’r awel yn sancteiddrwydd, lle mae’r llwybrau oll yn hedd? Hyfryd fore y caf rodio’i phalmant aur. Pwy a’m dwg i’r ddinas gadarn, lle mae pawb yn llon eu cân, neb yn flin ar fin afonydd y breswylfa lonydd lân? Gwaith a gorffwys […]


Peraidd ganodd sêr y bore

Peraidd ganodd sêr y bore ar enedigaeth Brenin nef; doethion a bugeiliaid hwythau deithient i’w addoli ef gwerthfawr drysor, yn y preseb Iesu gaed. Dyma y newyddion hyfryd Draethwyd gan angylion Duw – Fod y Ceidwad wedi ei eni, I golledig ddynol ryw: Ffyddlawn gyfaill! Bechaduriaid, molwn Ef. Dyma Geidwad i’r colledig, Meddyg i’r gwywedig […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 19, 2015

Pob seraff, pob sant

Pob seraff, pob sant, hynafgwyr a phlant, gogoniant a ddodant i Dduw fel tyrfa gytûn yn beraidd bob un am Geidwad o forwyn yn fyw. Efe yw fy hedd, fy aberth a’m gwledd, a’m sail am drugaredd i gyd; fy nghysgod a’m cân mewn dŵr ac mewn tân, gwnaed uffern ei hamcan o hyd. Yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Pa feddwl, pa ‘madrodd, pa ddawn

Pa feddwl, pa ‘madrodd, pa ddawn, pa dafod all osod i maes mor felys, mor helaeth, mor llawn, mor gryf yw ei gariad a’i ras? Afonydd sy’n rhedeg mor gryf na ddichon i bechod na bai wrthsefyll yn erbyn eu llif a’u llanw ardderchog di-drai. Fel fflamau angerddol o dân yw cariad f’Anwylyd o hyd; […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Pwy welaf fel f’Anwylyd

Pwy welaf fel f’Anwylyd, yn hyfryd ac yn hardd, fel ffrwythlon bren afalau’n rhagori ar brennau’r ardd? Ces eistedd dan ei gysgod ar lawer cawod flin; a’i ffrwyth oedd fil o weithiau i’m genau’n well na gwin. JOHN THOMAS, 1742-1818 (Caneuon Ffydd 334)

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Pa le, pa fodd dechreuaf

Pa le, pa fodd dechreuaf foliannu’r Iesu mawr? Olrheinio’i ras ni fedraf, mae’n llenwi nef a llawr: anfeidrol ydyw’r Ceidwad, a’i holl drysorau’n llawn; diderfyn yw ei gariad, difesur yw ei ddawn. Trugaredd a gwirionedd yng Nghrist sy nawr yn un, cyfiawnder a thangnefedd ynghyd am gadw dyn: am Grist a’i ddioddefiadau, rhinweddau marwol glwy’, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Pa le mae dy hen drugareddau

Pa le mae dy hen drugareddau, hyfrydwch dy gariad erioed? Pa le mae yr hen ymweliadau fu’n tynnu y byd at dy droed? Na thro dy gynteddau’n waradwydd, ond maddau galedwch mor fawr; o breswyl dy ddwyfol sancteiddrwydd tywynned dy ŵyneb i lawr. O cofia dy hen addewidion sy’n ras a gwirionedd i gyd; mae […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Pechadur wyf, O Arglwydd

Pechadur wyf, O Arglwydd, sy’n curo wrth dy ddôr; erioed mae dy drugaredd ddiddiwedd imi’n stôr: er iti faddau beiau rifedi’r tywod mân gwn fod dy hen drugaredd lawn cymaint ag o’r blaen. Dy hen addewid rasol a gadwodd rif y gwlith o ddynion wedi eu colli a gân amdani byth; er cael eu mynych […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Pwy all beidio canu moliant iddo ef?

Pwy all beidio canu moliant iddo ef? Y mae Brenin Seion wedi dod i’r dref. Moliant, moliant, rhaid i blant roi moliant, moliant, moliant iddo ef, moliant iddo ef, moliant iddo ef. Taenu wnawn ein gwisgoedd gorau ar y ffyrdd, taflwn ar ei lwybrau gangau’r palmwydd gwyrdd. Ar ei ebol asyn O mor fwyn y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Pwy yw hwn sy’n rhodio’r tonnau

Pwy yw hwn sy’n rhodio’r tonnau drwy’r ystorom ar ei hynt? Dyma Lywydd y dyfnderau, dyma Arglwydd mawr y gwynt. Er i oriau’r nos ei gadw ar y mynydd gyda’r Iôr, gŵyr am deulu’r tywydd garw a’i rai annwyl ar y môr. Os yw gwedd ei ymddangosiad yn brawychu’r gwan eu ffydd, mae ei lais […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015