Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pa fawredd yw’r gogoniant hwn

Pa fawredd yw’r gogoniant hwn Ddewisodd ddod yn ddim? Cyfnewid gwychder nef y nef Am fyd mor dlawd a llwm. Daeth Duw yn un ohonom ni Tu hwnt i ddeall dyn; Rhyfeddu mwy a wnaf bob tro Y clywa’ i’r hanes hwn. Beth wnaf ond plygu glin; Addolaf ger dy fron A dyfod fel yr […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 12, 2015

Popeth gwerthfawr fu

Popeth gwerthfawr fu yn fy mywyd i, Popeth mae y byd yn brwydro i’w gael, Pethau’n elw fu, ‘nawr yn golled sydd; Gwastraff yw i gyd ers ennill Crist. Dy gael di, Iesu, gyda mi Yw’r trysor gorau sydd. Ti yw’m nod, ti yw’m rhan, Fy llawenydd i a’m cân, Ac fe’th garaf mwy. Un […]


Pan fwy’n cerdded drwy’r cysgodion

Pan fwy’n cerdded drwy’r cysgodion, pwyso ar dy air a wnaf, ac er gwaethaf fy amheuon buddugoliaeth gyflawn gaf. Dim ond imi dawel aros golau geir ar bethau cudd; melys fydd trallodion hirnos pan geir arnynt olau’r dydd. Ac os egwan yw fy llygad, digon i mi gofio hyn: hollalluog yw dy gariad, fe wna […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 30, 2015

Pwy sy’n dod i Salem dref?

Pwy sy’n dod i Salem dref? Iesu’n Llywydd: taenwn ar ei lwybrau ef gangau’r palmwydd; rhoddwn iddo barch a chlod mewn Hosanna; atom ni mae heddiw’n dod Haleliwia! Pwy sy’n dod drwy byrth y bedd yn orchfygwr? Iesu Grist, Tywysog hedd, ein Gwaredwr: mae ei fryd ar wella’r byd o’i ddoluriau; rhoddwn iddo oll ynghyd […]


Pwy sy’n dwyn y Brenin adref?

Pwy sy’n dwyn y Brenin adref? Pwy sy’n caru gweld ei wedd? Pwy sy’n parchu deddfau’r goron ac yn dilyn llwybrau hedd? Hwn fydd mawr dros y llawr, dewch i’w hebrwng ef yn awr. Pwy sy’n taenu cangau’r palmwydd ar y ffordd o dan ei draed? Ble mae mintai y cerddorion i glodfori gwerth ei […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015

Pob peth, ymhell ac agos

Pob peth, ymhell ac agos, sy’n dangos Duw i’r byd, ei enw sydd yn aros ar waith ei law i gyd; efe a wnaeth y seren yn ddisglair yn y nen, efe a wnaeth y ddeilen yn wyrddlas ar y pren. Ar ei drugareddau yr ydym oll yn byw; gan hynny dewch a llawenhewch, cans […]


Pan oedd Iesu dan yr hoelion

Pan oedd Iesu dan yr hoelion yn nyfnderoedd chwerw loes torrwyd beddrod i obeithion ei rai annwyl wrth y groes; cododd Iesu! Nos eu trallod aeth yn ddydd. Gyda sanctaidd wawr y bore teithiai’r gwragedd at y bedd, clywid ing yn sŵn eu camre, gwelid tristwch yn eu gwedd; cododd Iesu! Ocheneidiau droes yn gân. […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 27, 2015

Pwy all blymio dyfnder gofid

Pwy all blymio dyfnder gofid Duw ein Tad o weld ei fyd? Gweld y plant sy’n byw heb gariad, gweld sarhau ei gread drud: a phob fflam ddiffoddwyd gennym yn dyfnhau y nos o hyd; ein Tad, wrth Gymru, ein Tad, wrth Gymru, O trugarha! Gwnaethom frad â’r gwir a roddaist, buom driw i dduwiau […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 30, 2015

Pa bryd y cedwi’r bobol

Pa bryd y cedwi’r bobol, drugarog Dduw, pa bryd? Nid mawrion, heb y miloedd, nid beilchion, ond y byd: blodau dy galon yw’r rhai hyn; gânt hwy ddiflannu megis chwyn heb weled gwawr o obaith gwyn? Duw gadwo’r bobol! Gaiff trosedd fagu trosedd a’r cryf gryfhau o hyd? A fynni di i lafur fyth gynnal […]


Pan fwy’n teimlo ôl dy law

Pan fwy’n teimlo ôl dy law ar greithiau ‘mywyd i, fe dardd y gân o dan fy mron: ‘rwy’n dy garu, Iôr. Ac yn ddwfn o’m mewn mae f’enaid yn d’addoli di, ti yw fy Mrawd, ti yw fy Nuw, ac fe’th garaf, Iôr.   KERI JONES a DAVID MATTHEWS  (When I feel the touch) […]