Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Pwy all ein gwahanu

Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Pwy all ein gwahanu oddi wrth gariad Duw? Sydd i ni ‘Nghrist Iesu ein Iôr. Gorthrymder neu ing neu gas erledigaeth, Newyn neu noethni’r corff, Peryg neu unrhyw gleddyf ddaw i’n herbyn? Gorthrymder… Na, drwy’r cwbl oll Ry’m ni’n […]


Pan yn cerdded drwy’r dyfroedd

Pan yn cerdded drwy’r dyfroedd, Nid ofnaf fi. Pan yn cerdded drwy’r fflamau, Fyth ni’m llosgir i; Rwyt wedi fy achub. Fe delaist y pris; Gelwaist ar fy enw i. Rwyf yn eiddo llwyr i ti A gwn dy fod ti yn fy ngharu – Mor ddiogel yn dy gariad. Pan mae’r llif yn fy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Pam ‘r ofna f’enaid gwan

Pam ‘r ofna f’enaid gwan Wrth weld aneirif lu Yn amau bod im ran A hawl yn Iesu cu? Gwn mai dy-lyth wirionedd yw Fod cariad Duw yn para byth. A ddiffydd cariad rhad? Ai ofer geiriau Duw? A gollir rhinwedd gwaed Ac angau Iesu gwiw? Gwn mai dy-lyth wirionedd yw Fod cariad Duw yn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Pan edrychaf i’r nefoedd

Pan edrychaf i’r nefoedd Ar waith dy ddwylo Di, Gwelaf y lleuad a’r sêr – Gwaith dy fysedd ydynt oll; Ond fe’n ceraist ni gyda gras mor ddwfn; O, Iôr, mor fawr wyt ti! Plant sy’n canu dy glodydd, A’r gelyn sydd yn ffoi; Iôr mae dy enw mor nerthol, Rhyfeddol yw yn awr; Ond […]


Pererin wyf mewn anial dir, sychedig am gysuron gwiw

Pererin wyf mewn anial dir, Sychedig am gysuron gwiw; Yn crwydro f’amser a llesgáu O hiraeth gwir am dy fwynhau. Haul y Cyfiawnder disglair cu, Tywynna drwy bob cwmwl du; O dan dy esgyll dwyfol mae Balm o Gilead sy’n iacháu. Mae gras yn rhyw anfeidrol stôr, A doniau ynot fel y môr; O! gad […]


Pechadur wyf, da gŵyr fy Nuw

Pechadur wyf, da gŵyr fy Nuw, Llawn o archollion o bob rhyw, Yn byw mewn eisiau gwaed y groes Bob munud awr o’r dydd a’r nos! Yng nganol cyfyngderau lu, A myrddiwn o ofidiau du, Gad imi roddi pwys fy mhen I orffwys ar dy fynwes wen. Gad imi dreulio ‘nyddiau i gyd I edrych […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

Pan guddio’r nos y dydd

Pan guddio’r nos y dydd, A’r gân yn troi yn gri, Cynlluniau dyn yn drysu ffydd, O! Arglwydd cofia fi. Pan ollwng cymyl prudd Eu dafnau oer yn lli, Pan ddeffry’r gwynt a’i nerthoedd cudd O! Arglwydd cofia fi. Ti gofiaist waelion byd, Maddeuaist fyrdd di-ri'; Dy ras sy’n fôr heb drai o hyd; O! […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 22, 2015

Pe meddwn aur Periw

Pe meddwn aur Periw A pherlau’r India bell, Mae gronyn bach o ras fy Nuw Yn drysor canmil gwell. Pob pleser is y rhod A dderfydd maes o law; Ar bleser uwch y mae fy nod, Yn nhir y bywyd draw. Dymunwn ado’n lân Holl wag deganau’r llawr, A phenderfynu fynd ymlaen Ar ôl fy […]


Pura ‘nghalon i,

Pura ‘nghalon i, Gad im fod fel aur ac arian gwerthfawr; Pura ‘nghalon i, Gad im fod fel aur, aur coeth. O Burwr dân, Tyrd, gwna fi yn lân, Tyrd, gwna fi’n sanctaidd Sanctaidd a phur i Ti Iôr. Dwi’n dewis bod yn Sanctaidd Wedi fy rhoi i Ti, fy Meistr; Parod i ufuddhau. Pura […]


Popeth: Duw yn fy mywyd

Duw yn fy mywyd, wrth im anadlu Duw wrth im ddeffro, Duw wrth im gysgu Duw wrth im orffwys, ac wrth im weithio Duw wrth fy meddwl, Duw yn fy sgwrsio. Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im Bydd yn bopeth im, bydd yn bopeth im. Duw wrth obeithio, ac wrth freuddwydio Duw pan […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 18, 2015