logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Popeth a wnaeth ein Duw a’n Rhi

Popeth a wnaeth ein Duw a’n Rhi, cyfoded lef i’n canlyn ni, i’r Arglwydd, Haleliwia; ti, danbaid haul, oleuni gwiw, di, arian loer o dirion liw, i’r Arglwydd, i’r Arglwydd, Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia! Fwyn ddaear-fam o ddydd i ddydd i ni sy’n rhoi bendithion rhydd, i’r Arglwydd, Halelwia; dy ffrwyth, dy flodau o bob rhyw, […]


Pan rwystrir ni gan bethau’r llawr

Pan rwystrir ni gan bethau’r llawr i weled ei ogoniant mawr, gwyn fyd y pur o galon sydd yn gweled Duw drwy lygaid ffydd. Pan welir dynion balch eu bryd yn ceisio ennill yr holl fyd, gwyn fyd yr addfwyn, meddai ef, sy’n etifeddion daer a nef. Pan welir chwalu teulu’r Tad gan ryfel gyda’i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Pan dorro’r wawr dros ael y mynydd llwm,

(Tôn: Caryl, Rhys Jones) Pan dorro’r wawr dros ael y mynydd llwm, pan euro’r haul las erwau llawr y cwm, pan byncia’r adar gân yn gynnar gôr mi ganaf innau fawl i’r Arglwydd Iôr. Pan welaf wên ar wedd blodeuyn hardd, pan welaf wyrth aeddfedrwydd ffrwythau’r ardd, pan glywaf su aur donnau’r meysydd ŷd mi […]


Pan ddryso llwybrau f’oes

Pan ddryso llwybrau f’oes, a’m tynnu yma a thraw, a goleuadau’r byd yn diffodd ar bob llaw, rho glywed sŵn dy lais a gweld dy gadarn wedd yn agor imi ffordd o obaith ac o hedd. Pan ruo storom ddu euogrwydd dan fy mron, a Satan yn ei raib yn trawsfeddiannu hon, O tyn y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

Pa fodd y traethwn ei ogoniant ef

Pa fodd y traethwn ei ogoniant ef a roes i’r ddaear olau clir y nef? Ni all mesurau dynion ddweud pa faint yw’r gras a’r rhin a gwerth y nefol fraint; mae pob cyflawnder ynddo ef ei hun, mae’n fwy na holl feddyliau gorau dyn: moliannwn ef, Cynhaliwr cadarn yw, y sanctaidd Iôr a’r digyfnewid […]


Pwy yw hwn? Mae’r gwynt a’r moroedd

Pwy yw hwn? Mae’r gwynt a’r moroedd Yn adnabod tôn ei lais, A rhyferthwy’r blin dymhestloedd Sy’n tawelu ar ei gais. O! llefared Iesu eto I dawelu ofnau’r fron; Doed tangnefedd llawn i drigo Yn y galon euog hon. Pwy yw hwn? Yr addfwyn tyner, Cyfaill yr anghenus gwael; Ni bu neb dan faich gorthrymder […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Pa fodd y meiddiaf yn fy oes

Pa fodd y meiddiaf yn fy oes Dristâu na grwgnach dan y groes, A minnau’n gwybod am y fraint Mai’r groes yw coron pawb o’r saint? Mae dirmyg Crist yn well i mi Na holl drysorau’r byd a’i fri; Ei wawd fel sain berseiniol sydd, A’i groes yn fywyd imi fydd. Nid yw blinderau’r saint […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 14, 2015

Prydferthwch

Prydferthwch dy wyneb yn syllu i ‘ngwyneb, Prydferthwch dy lygaid yn syllu i’m llygaid, Prydferthwch, prydferthwch, prydferthwch, Prydferthwch, prydferthwch, prydferthwch. Un peth, un peth a geisiaf. Un peth, un peth ddymunaf. Imi gael bod yn dy bresenoldeb di, Bod yn dy bresenoldeb di, Bod yn dy bresenoldeb di. (Ail-adrodd o ‘Imi…’) A syllu ar…… (Salm […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 1, 2015

Pan fwy’n myned drwy Iorddonen

Pan fwy’n myned drwy Iorddonen, Angau creulon yn ei rym, Aethost drwyddi gynt dy hunan, Pam yr ofnanf bellach ddim? Buddugoliaeth! Gwna i mi weiddi yn y llif. Ymddiriedaf yn dy allu, Mawr yw’r gwaith a wnest erioed; Ti gest angau, Ti gest uffern, Ti gest Satan dan dy droed: Pan Calfaria, Nac aed hwnnw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 26, 2015

Pwy ddyry im falm o Gilead

Pwy ddyry im falm o Gilead, Maddeuant pur a hedd, Nes gwneud i’m hysbryd edrych Yn eon ar y bedd, A dianc ar wasgfaeon Euogrwydd creulon cry’? ‘Does neb ond Ef a hoeliwyd Ar fynydd Calfari. Yr hoelion geirwon caled, Gynt a’i trywanodd E’, Sy’n awr yn dal y nefoedd Gwmpasog yn ei lle: Mae […]