logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O ddedwydd awr tragwyddol orffwys

O ddedwydd awr tragwyddol orffwys oddi wrth fy llafur yn fy rhan yng nghanol môr o ryfeddodau heb weld terfyn byth na glan; mynediad helaeth byth i bara o fewn trigfannau Tri yn Un, dŵr i’w nofio heb fynd drwyddo, dyn yn Dduw, a Duw yn ddyn. Melys gofio y cyfamod draw a wnaed gan […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

O am bara i uchel yfed

O am bara i uchel yfed o ffrydiau’r iachawdwriaeth fawr nes fy nghwbwl ddisychedu am ddarfodedig bethau’r llawr; byw dan ddisgwyl am fy Arglwydd, bod, pan ddêl, yn effro iawn i agoryd iddo’n ebrwydd a mwynhau ei ddelw’n llawn. Rhyfeddu wnaf â mawr ryfeddod pan ddêl i ben y ddedwydd awr caf weld fy meddwl […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

O na bawn yn fwy tebyg

O na bawn yn fwy tebyg i Iesu Grist yn byw – yn llwyr gysegru ‘mywyd i wasanaethu Duw: nid er ei fwyn ei hunan y daeth i lawr o’r ne’ ; ei roi ei hun yn aberth dros eraill wnaeth efe. O na bawn i fel efe, O na bawn i fel efe, O […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Os gwelir fi bechadur

Os gwelir fi bechadur, ryw ddydd ar ben fy nhaith rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith yn seinio buddugoliaeth am iachawdwriaeth lawn heb ofni colli’r frwydyr na bore na phrynhawn. Fe genir ac fe genir yn nhragwyddoldeb maith os gwelir un pererin mor llesg ar ben ei daith a gurwyd mewn tymhestloedd […]


O Iesu, Haul Cyfiawnder glân,

O Iesu, Haul Cyfiawnder glân, llanw mron â’th nefol dân; disgleiria ar fy enaid gwan nes dod o’r anial fyd i’r lan. Enynna ‘nghalon, Iesu cu, yn dân o gariad atat ti, a gwna fi’n wresog yn dy waith tra byddaf yma ar fy nhaith. A gwna fy nghalon dywyll i yn olau drwy d’oleuni […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

O Iesu mawr, rho d’anian bur

O Iesu mawr, rho d’anian bur i eiddil gwan mewn anial dir, i’w nerthu drwy’r holl rwystrau sy ar ddyrys daith i’r Ganaan fry. Pob gras sydd yn yr Eglwys fawr, fry yn y nef neu ar y llawr, caf feddu’r oll, eu meddu’n un, wrth feddu d’anian di dy hun. Mi lyna’n dawel wrth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Os Iesu Grist yn dlawd a ddaeth

Os Iesu Grist yn dlawd a ddaeth heb le i roi’i ben i lawr, ai gormod yw i’r fynwes hon roi cartref iddo nawr? Os gwawdiwyd enw Iesu gynt gan ei elynion cas, ai gormod i’w gyfeillion hoff yw canmol gwaith ei ras? Os dygodd Iesu addfwyn faich euogrwydd mawr ein bai, ai gormod yw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

O Arglwydd nef a daear

O Arglwydd nef a daear, ymgeledd teulu’r llawr, tywynned haul dy fendith i’th blant sydd yma nawr; dy sêl rho i’w haddewid a’u haddunedau gwir a gwna holl daith eu bywyd yn ffordd i’r nefol dir. Dan wenau dy ragluniaeth gad iddynt fyw’n gytûn a chaffael diogelwch yn d’ymyl di dy hun; amddiffyn hwy a’u […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

O am nerth i ddilyn Iesu

O am nerth i ddilyn Iesu yn ein gyrfa drwy y byd, cadw’i air ac anrhydeddu ei orchmynion glân i gyd; dilyn Iesu, dyma nefoedd teulu Duw. Cafodd bedydd fawredd bythol yn ei ymostyngiad llawn, ninnau, ar ei air, yn wrol ar ei ôl drwy’r dyfroedd awn; dilyn Iesu, dyma nefoedd teulu Duw. Er bod […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

O mor ddymunol yw cael cwrdd

O mor ddymunol yw cael cwrdd â’m hoff Anwylyd wrth ei fwrdd, ymlonni yn ei gariad llawn a thawel orffwys ar yr Iawn. Mae’r fath hawddgarwch yn ei bryd, gwledd felys yw, na ŵyr y byd: fy nefoedd yw bod ger ei fron yn siriol wedd ei ŵyneb llon. Ymrwymiad adnewyddol yw i rodio a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015