logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O rho dy fendith, nefol Dad

O rho dy fendith, nefol Dad, ar holl genhedloedd byd, i ddifa’r ofnau ymhob gwlad sy’n tarfu hedd o hyd; rhag dial gwyllt, rhag dyfais dyn, mewn cariad cadw ni a dyro inni’r ffydd a lŷn wrth dy gyfiawnder di. Rho i wirionedd heol glir drwy ddryswch blin yr oes, a chluded ffyrdd y môr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 27, 2015

O Dduw, ein nerth mewn oesoedd gynt

O Dduw, ein nerth mewn oesoedd gynt, ein gobaith am a ddaw, ein lloches rhag ystormus wynt a’n bythol gartref draw. Cyn llunio’r bryniau o un rhyw, cyn gosod seiliau’r byd, o dragwyddoldeb ti wyt Dduw, parhei yr un o hyd. Mil o flynyddoedd iti sydd fel doe pan ddêl i ben neu wyliadwriaeth cyn […]


O Dduw, ein craig a’n noddfa

O Dduw, ein craig a’n noddfa, rho nawdd i’r gwan a’r tlawd er mwyn dy annwyl Iesu a anwyd inni’n Frawd; darostwng bob gormeswr sy’n mathru hawliau dyn, ac achub y trueiniaid a grewyd ar dy lun. Creawdwr cyrrau’r ddaear, Tad holl genhedloedd byd, cymoda di â’th gariad deyrnasoedd dyn ynghyd; gwasgara’r rhai rhyfelgar sy’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

O gwawria, ddydd ein Duw

O gwawria, ddydd ein Duw, oleuni pur y nef; er mwyn dy weld ‘rwy’n byw gan godi nawr fy llef; Oen addfwyn Duw, dy gariad di ddisgleirio ar fy enaid i. O gwawria, ddydd ein Duw: y nos a bery’n hir; ochneidiau’n calon clyw, oherwydd drygau’r tir; O Seren Ddydd, nesâ yn awr, O Haul […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

O am awydd cryf i feddu

O am awydd cryf i feddu ysbryd pur yr addfwyn Iesu, ysbryd dioddef ymhob adfyd, ysbryd gweithio drwy fy mywyd. Ysbryd maddau i elynion heb ddim dial yn fy nghalon; ysbryd gras ac ysbryd gweddi dry at Dduw ymhob caledi. O am ysbryd cario beichiau a fo’n llethu plant gofidiau; ar fy ngeiriau a’m gweithredoedd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 30, 2015

O fendigaid Geidwad

O fendigaid Geidwad, clyw fy egwan gri, crea ddelw’r cariad yn fy enaid i; carwn dy gymundeb nefol, heb wahân, gwelwn wedd dy wyneb ond cael calon lân. Plygaf i’th ewyllys, tawaf dan bob loes, try pob Mara’n felys, braint fydd dwyn y groes; molaf dy drugaredd yn y peiriau tân; digon yn y diwedd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

O aros gyda mi, y mae’n hwyrhau

O aros gyda mi, y mae’n hwyrhau; tywyllwch, Arglwydd, sydd o’m deutu’n cau: pan gilia pob cynhorthwy O bydd di, cynhorthwy pawb, yn aros gyda mi. Cyflym ymgilia dydd ein bywyd brau, llawenydd, mawredd daear sy’n pellhau; newid a darfod y mae’r byd a’i fri: O’r Digyfnewid, aros gyda mi. Nid fel ymdeithydd, Arglwydd, ar […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

O fy Iesu bendigedig

O fy Iesu bendigedig, unig gwmni f’enaid gwan, ymhob adfyd a thrallodion dal fy ysbryd llesg i’r lan; a thra’m teflir yma ac acw ar anwadal donnau’r byd cymorth rho i ddal fy ngafael ynot ti, sy’r un o hyd. Rhof fy nhroed y fan a fynnwyf ar sigledig bethau’r byd, ysgwyd mae y tir […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

O am deimlo cariad Iesu

O am deimlo cariad Iesu yn ein tynnu at ei waith, cariad cryf i gadw’i eiriau nes in gyrraedd pen ein taith; cariad fwrio ofnau allan, drygau cedyrn rhagddo’n ffoi fel na allo gallu’r fagddu beri inni’n ôl i droi. Ennyn ynom flam angerddol o rywogaeth nefol dân fel y gallom ddweud yn ebrwydd – […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

O ddedwydd awr tragwyddol orffwys

O ddedwydd awr tragwyddol orffwys oddi wrth fy llafur yn fy rhan yng nghanol môr o ryfeddodau heb weld terfyn byth na glan; mynediad helaeth byth i bara o fewn trigfannau Tri yn Un, dŵr i’w nofio heb fynd drwyddo, dyn yn Dduw, a Duw yn ddyn. Melys gofio y cyfamod draw a wnaed gan […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015