logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O! Rhowch fawredd i’n Duw ni, y Graig

O! Rhowch fawredd i’n Duw ni, y Graig, Ei waith sydd berffaith a chyfiawn ei holl ffyrdd; O! Rhowch fawredd i’n Duw ni, y Graig, Ei waith sydd berffaith a chyfiawn ei holl ffyrdd; Duw llawn ffyddlondeb yw a heb anghyfiawnder, Da a chyfiawn yw ef. Duw llawn ffyddlondeb yw a heb anghyfiawnder, Da a […]


O Iesu, maddau fod y drws ynghau

O Iesu, maddau fod y drws ynghau a thithau’n curo, curo dan dristáu: fy nghalon ddrwg a roddodd iti glwyf, gan g’wilydd ŵyneb methu agor ‘rwyf. Ti biau’r tŷ; dy eiddo yw, mi wn; ond calon falch sydd am feddiannu hwn: mae’n cadw’i Harglwydd o dan oerni’r ne’, gelynion i ti sy’n y tŷ’n cael […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 30, 2015

O Arglwydd Dduw ein tadau

O Arglwydd Dduw ein tadau, ein craig a’n tŵr wyt ti: O gogonedda eto dy enw ynom ni; ni cheisiwn fwy anrhydedd na rhodio’n llwybrau’r groes gan fyw i ddangos Iesu a gwasanaethu’n hoes. Nid oes i ni offeiriad ond Iesu Grist ei hun nac ordeiniadau eraill ond geiriau Mab y Dyn: i ryddid pur […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

O disgyn, Ysbryd Glân

O disgyn, Ysbryd Glân, o’r nefoedd wen i lawr i gynnau’r dwyfol dân yn ein calonnau nawr. Y ddawn a roddaist ti i’th Eglwys pan oedd wan a wnaeth ei gweiniaid hi yn wrol ar dy ran. O gael tafodau tân a phrofi’r nerthol wynt, anturiwn ninnau ‘mlaen fel dy ddisgyblion gynt. O’th garu tra […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

O tyred i’n hiacháu

O tyred i’n hiacháu, garedig Ysbryd; tydi sy’n esmwytháu blinderau bywyd: er dyfned yw y loes, er trymed yw y groes, dwg ni bob dydd o’n hoes yn nes i’r gwynfyd. O tyred i fywhau y rhai drylliedig, tydi sy’n cadarnhau y gorsen ysig; pan fyddo’r storom gref yn llanw’r byd a’r nef, dy air […]


Orchfygwr angau, henffych well!

Orchfygwr angau, henffych well! Pan ddrylliaist byrth y bedd ar ofnau dynion torrodd gwawr, anadlodd awel hedd. Gan iti ennill mwy na’r byd yn rhodd i’th annwyl rai, ym mhebyll Seion pâr yn awr i filoedd lawenhau. Rho heddiw i rai ofnus, hedd; y llwythog esmwythâ; o garchar pechod tyrfa fawr, i glod dy ras, […]


Os caf yr Iesu’n rhan

Os caf yr Iesu’n rhan o dan bob croes, a rhodio yn ei hedd hyd ddiwedd oes, anghofiaf boenau’r daith, pob gwaith fydd yn fwynhad; caf brofi’r hedd sydd fry yn nhŷ fy Nhad. Ond cael yr Iesu’n rhan daw’r cyfan im; pob bendith ynddo gaf, ni chollaf ddim: ni raid im fynd ar ôl […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

O Dduw a Llywydd oesau’r llawr

O Dduw a Llywydd oesau’r llawr, Preswylydd tragwyddoldeb mawr, ein ffordd a dreiglwn arnat ti: y flwyddyn hon, O arwain ni. Mae yn dy fendith di bob pryd ddigon ar gyfer eisiau’r byd; drwy’r niwl a’r haul, drwy’r tân a’r don, bendithia ni y flwyddyn hon. Na ad, O Dduw, i droeon oes wneud inni […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

O maddau i ni, Dad pob llwyth

O maddau i ni, Dad pob llwyth, am fod mor fyddar cyd heb ddewis gwrando cwyn dy blant o warth y trydydd byd. At fyrddau ein neithiorau bras daw llef eu cythlwng hwy; meddala’n calon fel na wnawn eu diystyru mwy. Ni chawsant hwy na tho na thân yn gysur rhag yr hin, na chymorth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 28, 2015

O Dduw, clyw fy nghri

O Dduw, clyw fy nghri, O Dduw, clyw fy nghri, galw ‘rwyf, ateb fi: O Dduw, clyw fy nghri, O Dduw, clyw fy nghri, tyred, erglyw fy llef. CYMUNED TAIZÉ (O Lord hear my prayer), cyf. MAWL AC ADDOLIAD, 1996 (Caneuon Ffydd 799)

 • Gwenda Jenkins,
 • April 28, 2015