logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Arglwydd gwêl dy was

O Arglwydd gwêl dy was A phrawf fy nghalon i; Os gweli ynof anwir ffordd, I’r uniawn tywys fi. Os oes rhyw bechod cudd Yn llechu dan fy mron, O! Chwilia ‘nghalon drwyddi oll, A llwyr sancteiddia hon Yn Isräeliad gwir Gwna fi, heb dwyll na brad; A’m prif hyfrydwch yn fy Nuw, A’m cân […]


O! Arglwydd , clyw fy llef

O! Arglwydd , clyw fy llef, ‘Rwy’n addef wrth dy draed Im fynych wrthod Iesu cu, Dirmygu gwerth ei waed. Ond gobaith f’enaid gwan, Wrth nesu dan fy mhwn, Yw haeddiant mawr yr aberth drud; Fy mywyd sydd yn hwn. A thrwy ei angau drud Gall pawb o’r byd gael byw: Am hyn anturiaf at […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 22, 2015

O! Cenwch fawl i Dduw

O! Cenwch fawl i Dduw Tra gweddus yw y gwaith, Am ei drugaredd ryfedd rad, Pob llwyth a gwlad ac iaith. Pan ddwg ei blant ynghyd Yn hyfryd fe’u iachâ; Gan rwymo’r galon ysig friw; Mab Duw sydd Feddyg da. O! Seion, canmol di Y Duw sy’n rhoddi hedd, A phob cysuron it ynghyd, Nes […]


Oer wyf a gwan

Oer wyf a gwan, ddoi di yn nes? Estyn dy fflam, rho im dy wres. Llanw ‘mywyd â chariad Duw Llanw’m calon i â ffydd. Ysbryd, llosga’n fflam A thro fy nos yn ddydd. Ennyn y fflam, ennyn y fflam. Gwna fi’n danbaid fel o’r blaen – Grist, O! tania fi. Ennyn y fflam, ennyn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 11, 2015

Os heddwch fel afon

Os heddwch fel afon sy’n canlyn fy nhroed, Neu dristwch fel ymchwydd y lli – Beth bynnag a ddaw, Ti a’m dysgaist i ddweud “Diogel wyf, diogel wyf gyda Thi.” Diogel wyf gyda Thi, Diogel wyf, diogel wyf gyda Thi. Mae Satan yn brwydro a rhwystrau yn dod, Ond methant ddarostwng fy nghri Fod Crist […]


Oleuni’r byd

Oleuni’r byd, Daethost lawr i’r tywyllwch – Agor fy llygaid i weld Harddwch dy wedd sy’n rhoi gwefr i’m henaid, Ti yw fy mywyd a’m nerth. A dyma fi’n d’addoli, Dyma fi’n ymgrymu, Dyma fi’n cyffesu, “Ti yw Nuw”; Rwyt ti mor ddyrchafedig, O! mor fendigedig, Arglwydd, mor garedig – ‘rwyt mor driw. Frenin brenhinoedd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 8, 2015

O godiad haul

O godiad haul Hyd ei fachlyd bob hwyrddydd, lesu ein Harglwydd Fydd fawr drwy’r holl fyd; Teyrnasoedd hollfyd Fydd dan ei reolaeth Trwy’r greadigaeth Fe genir ei glod. Boed i bob llais, a phob calon a thafod, Ei foli yn awr. ‘N un yn ei gariad, amgylchwn y byd, Dewch i ganu ei fawl. O […]


Onid yw ef yn hardd

Onid yw ef yn hardd fel y wawr? Onid yw? T’wysog Hedd, Fab ein Duw, onid yw? Onid yw’n sanctaidd Dduw? Sanctaidd Dduw, onid yw? Cyfiawn yw y Cadarn Dduw; onid yw, onid yw, onid yw? Isn’t he beautiful? John Wimber, Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © Mercy Publishing/Thankyou Music 1980. Gwein. gan Copycare (Grym Mawl 1: 71)


O Arglwydd, teilwng ydwyt

O Arglwydd, teilwng ydwyt O’r moliant nos a dydd, Ti yw brenin y Gogoniant, A Chreawdwr popeth sydd. Fe’th addolaf di, fy mywyd rof i ti, Ymgrymaf ger dy fron. Ie, addolaf di, fy mywyd rof i ti, Ymgrymaf ger dy fron. Wrth i’th Ysbryd symud arnaf Mae’n gwella pob un briw, A dyrchafaf ddwylo’i […]


O Dad fe’th garwn

O Dad fe’th garwn, Addolwn, gogoneddwn, Molwn d’enw Di drwy’r byd i gyd. Molwn d’enw Di, Molwn d’enw Di, Molwn d’enw Di drwy’r byd i gyd. lesu, fe’th garwn … (ayb.) Ysbryd, fe’th garwn…(ayb.) Donna Adkins, Father we love you, cyfieithiad awdurdodedig: Catrin Alun Hawlfraint © Maranatha! Music/ Word Music (UK) 1976, 1981 Gwein. gan […]