Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O fy enaid gorfoledda

O! fy enaid gorfoledda, Er mai tristwch sy yma’n llawn; Edrych dros y bryniau mawrion I’r ardaloedd hyfryd iawn: Uwch tymhorol Feddiant mae fy nhrysor drud. Gwêl tu hwnt i fyrdd o oesoedd, Gwêl hapusrwydd maith y nef Edrych ddengmil eto ‘mhellach, Digyfnewid byth yw ef; Tragwyddoldeb, Hwn sy’n eiddof fi fy hun. Anfeidroldeb maith […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 29, 2015

O na bai cystuddiau f’Arglwydd

O! na bai cystuddiau f’Arglwydd Yn fy nghalon yn cael lle – Pob rhyw loes, a phob rhyw ddolur, Pob rhyw fflangell gafodd E'; Fel bo i’m pechod Ildio’r dydd a mynd i maes. Ti dy Hunan yno’n Frenin, Ti dy Hunan yno’n Dduw, D’eiriau d’Hunan yno’n uchaf- D’eiriau gwerthfawroca’u rhyw; Ti wnei felly Bydew […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 29, 2015

O dewch i ddathlu nawr

O dewch i ddathlu nawr Ei gariad Ef, dewch i ddathlu nawr Iesu Fab Duw a’n carodd A’n gwneud yn fyw. Fe floeddiwn glod i ti. Rhoddaist lawenydd y nef i ni, Down ger dy fron ag offrwm mawl – Ein bywyd oll i ti. O dewch i ddathlu nawr (a) Llawenhau (a) chanu clod […]


O! Ysbryd sancteiddiolaf

O! Ysbryd sancteiddiolaf, Anadla arna’ i lawr O’r cariad anchwiliadwy Sy ‘nghalon Iesu mawr; Trwy haeddiant Oen Calfaria, Ac yn ei glwyfau rhad, ‘Rwy’n disgwyl pob rhyw ronyn O burdeb gan fy Nhad. O! Ysbryd pur nefolaidd, Cyn elwy’ i lawr i’r bedd, Trwy ryw athrawiaeth hyfryd, Gad imi brofi o’th hedd: Maddeuant, O! maddeuant, […]


O! foroedd o ddoethineb

O! foroedd o ddoethineb Oedd yn y Duwdod mawr, Pan fu’n cyfrannu ei gariad I dlodion gwael y llawr; A gwneuthur ei drugaredd, A’i faith dosturi ‘nghyd I redeg megis afon Lifeiriol dros y byd. Rhyw ddyfnder maith o gariad, Lled, annherfynol hyd, A redodd megis dilyw Diddiwedd dros y byd; Yn ateb dyfnder eithaf […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015

O! Tyred addfwyn Oen

O! Tyred addfwyn Oen, Iachawdwr dynol-ryw, At wael bechadur sydd dan boen Ac ofnau’n byw; O! helpa’r llesg yn awr I ddringo o’r llawr yn hy, Dros greigiau geirwon serth, i’r lan I’r Ganaan fry. O! Dal fi, ‘rwyf heb rym, Yr ochor hon na thraw; Os sefyll wnaf, ni safaf ddim Ond yn dy […]


O! Uchder heb ei faint

O! Uchder heb ei faint, O! Ddyfnder heb ddim rhi’, O! led a hyd heb fath, Yw’n hiachawdwriaeth ni: Pwy ŵyr, pwy ddwed – seraffiaid, saint, O’r ddaer i’r nef, beth yw fy mraint? Mae’r ddaear a’i holl swyn Oll yn diflannu’n awr; A’i themtasiynau cry’ Sy’n cŵympo’n llu i’r llawr; Holl flodau’r byd sydd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015

O’r fath gyfaill yw

O’r fath gyfaill yw, Fe deimlais ei gyffyrddiad; Glyna’n well na brawd; Agosach yw na chariad. Iesu, Iesu, Iesu, Gyfaill ffyddlon. O’r fath obaith rydd – Does dim oll all gymharu: Gofal tad na mam, Fy Arglwydd – mae’n fy ngharu. (Grym Mawl 2: 149) Martin Smith: What a friend I’ve found, Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon […]


O! Iesu’r archoffeiriad mawr

O! Iesu’r archoffeiriad mawr, Rhof f’enw ar dy fraich i lawr; Rho eilwaith, mewn llythrennau clir, Ef ar dy ddwyfron sanctaidd bur. Fel pan ddêl arnaf bob rhyw dro, Y byddwyf byth o fewn dy go’, Na byddo arnaf unrhyw faich Ond a fo’n pwyso ar dy fraich. O! gwna fy nghariad innau’n rhydd I […]


O! Tyrd i ben, ddedwyddaf ddydd

O! Tyrd i ben, ddedwyddaf ddydd, A caffo f’ysbryd fynd yn rhydd; O Grist rho braw ar frys i mi O ddwyfol haeddiant Calfari. Er mwyn im rodio’n ddinacâd, Dan awel hyfryd rin y gwaed; A threulio f’amser ddydd a nos, Mewn myfyr am dy angau loes. O! na boed gras o fewn y nef […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 23, 2015