logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O na ddôi’r nefol wynt

O na ddôi’r nefol wynt i chwythu eto, fel bu’n y dyddiau gynt drwy’n gwlad yn rhuthro nes siglo muriau’r tý a phlygu dynion cry'; O deued oddi fry mae’n bryd i’w deimlo. O na ddôi’r fflam o’r nef i’r hen allorau, y fflam wna’r weddi’n gref bob hwyr a bore. ‘Does dim ond sanctaidd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 28, 2016

O cadw ni, ein Duw

O cadw ni, ein Duw, mewn dyddiau du, rhag colli rhamant byw dan ofnau lu. Yn nydd y crwydro mawr ar lwybrau’r ffydd, O clyw ein gweddi nawr am newydd ddydd. Rho inni weld y groes a phridwerth Crist yn drech nag anllad oes a’i gwacter trist. Wrth gofio’i goncwest ef y trydydd dydd, tydi, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 25, 2016

O tyred, raslon angel Duw

O tyred, raslon angel Duw, cynhyrfa’r dyfroedd hyn lle’r erys gwywedigion bro amdanat wrth y llyn: ni feddwn neb i’n bwrw i’r dŵr i’n golchi a’n hiacháu; tydi yn unig fedd y grym, O tyred, mae’n hwyrhau. Yn nhŷ trugaredd aros wnawn a hiraeth dan bob bron am nad oes cyffro yn y llyn nac […]


O Arglwydd Dduw, sy’n dal colofnau’r cread

O Arglwydd Dduw, sy’n dal colofnau’r cread a thynged nef a daear yn dy law, rho inni ras i dderbyn trefn dy gariad heb ryfyg ffôl nac ofnau am a ddaw; cans er pob dysg a dawn a roed i ni nid oes i’n bywyd ystyr hebot ti. Tywyll yw’r ffordd i ni drwy ddryswch […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

O roddwr bywyd, arwain ni

O roddwr bywyd, arwain ni i’th foli a’th fawrhau, ti sy’n bendithio teulu dyn a pheri llawenhau. I ofal ac amddifyn da dy Eglwys yn y byd cyflwyno wnawn yr ieuanc rai a’n holl obeithion drud. O arddel drwy dy ddwyfol nerth y sanctaidd ordinhad a selia mwy â’th gariad mawr adduned mam a thad. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

O gorfoleddwn oll yn awr

O gorfoleddwn oll yn awr, daeth golau’r nef i nos y llawr; mae’r Gŵr a ddrylliodd rym y bedd yn rhodio’n rhydd ar newydd wedd: rhown fawl ar gân i’r uchel Dduw, mae Crist ein Pasg o hyd yn fyw. Nid arglwyddiaetha angau mwy ar deulu’r ffydd, gwaredir hwy; y blaenffrwyth hardd yw Mab y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

O Iesu, y ffordd ddigyfnewid

O Iesu, y ffordd ddigyfnewid a gobaith pererin di-hedd, O tyn ni yn gadarn hyd atat i ymyl diogelwch dy wedd; dilea ein serch at y llwybrau a’n gwnaeth yn siomedig a blin, ac arwain ein henaid i’th geisio, y ffordd anghymharol ei rhin. O lesu’r gwirionedd anfeidrol, tydi sydd yn haeddu mawrhad, O gwared […]


O! am gael byw i Iesu Grist bob dydd, clod i Dduw!

O! am gael byw i Iesu Grist bob dydd, clod i Dduw! O! am gael byw i Iesu, byw yn rhydd, clod i Dduw! Gwell na’r byd a’i holl drysorau, Hwn ydyw’r brawd a’r cyfaill gorau, O! am gael byw i Iesu Grist bob dydd. ‘R wy’n mynd i fyw i Iesu Grist bob dydd, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

O Iachawdwr pechaduriaid

O! Iachawdwr pechaduriaid, Sydd â’r gallu yn dy law; Rho oleuni, hwylia f’enaid, Dros y cefnfor garw draw; Gad i’r wawr fod rhag fy wyneb, Rho fy enaid llesg yn rhydd, Nes i’r heulwen ddisglair godi, Tywys fi wrth y seren ddydd. O! ynfydrwydd, O! ffolineb, Im erioed oedd rhoi fy mryd, Ar un tegan, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 9, 2015

O gyfiawnder pur tragwyddol

O! Gyfiawnder pur tragwyddol, O! Gyfiawnder maith di-drai – Rhaid i’m henaid noeth newynllyd Gael yn fuan dy fwynhau: Rho dy wisg ddisgleirwen olau, Cudd fy noethni hyd y llawr, Fel nad ofnwyf mwy ymddangos Fyth o flaen dy orsedd fawr. William Williams (1717-1791) (Llawlyfr Moliant Newydd: 574)