logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O tyred i’n gwaredu, Iesu da

O tyred i’n gwaredu, Iesu da, fel cynt y daethost ar dy newydd wedd, a’r drysau ‘nghau, at rai dan ofnus bla, a’u cadarnhau â nerthol air dy hedd: llefara dy dangnefedd yma nawr a dangos inni greithiau d’aberth mawr. Yn d’aberth di mae’n gobaith ni o hyd, ni ddaw o’r ddaear ond llonyddwch brau; o […]


O’r fath geidwad rhyfeddol yw Iesu: Cân Hosanna

O’r fath geidwad rhyfeddol yw Iesu, O’r fath geidwad rhyfeddol i ni; Gan roi heibio ogoniant y nefoedd Daeth ei hun i’w groes ar Galfari. Cân Hosanna, cân Hosanna, Cân Hosanna rown i frenin nef: Cân Hosanna, Pêr Hosanna, Cân Hosanna iddo Ef. Atgyfoddodd o’r bedd, Haleliwia! A bydd yntau am byth yn fyw; Ar […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016

O Waredwr mawr y ddaear

Emyn Adfent O Waredwr mawr y ddaear Ganwyd gynt ym Methlem dref; Daw’r cenhedloedd oll i’th ganmol, Mab i Dduw sy’n blentyn Nef. Nid ewyllys dyn fu’th hanes Ond yn rodd i ni drwy ras, Cariad dwyfol yw dy anian Sanctaidd yw dy nefol dras. Dwyfol blentyn, tyrd i’n canol Fel y gallom weled Duw […]


O Seren newydd, glaer

O Seren newydd, glaer, Disgleiria uwch ein byd, I arwain doethion dros y paith At frenin yn ei grud. O angel gwyn y nef, Tyrd eto, saf gerllaw, I ddweud am Iesu, baban Mair, Yn ninas Dafydd draw. O wylwyr pell y praidd, Nesewch i Fethlem dref, A phlygwch ger y preseb bach Lle mae […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

O Greawdwr y goludoedd

O Greawdwr y goludoedd Maddau dlodi mawr ein byw, Maddau’r chwarae â chysgodion Yn lle d’arddel Di, ein Duw; Tyn ni’n rhydd o afal greulon Y sylweddau dibarhad, Crea ynom hiraeth sanctaidd Am drysorau’r nefol wlad. O Arweinydd pererinion Maddau in ein crwydro ffôl, Deillion ydym yn yr anial Wedi colli’r ffordd yn ôl; O’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

O! dysg im, dirion Dad

O! dysg im, dirion Dad, Fy ngweddi fach a’m cân; Gwna fi yn well o ddydd i ddydd Dan rin dy fendith lân. Dy blentyn carwn fod, O! gwrando ar fy nghri; Dan wên yr haul, yn niwl y nos, Bydd di yn Dad i mi. O! rho yn awr i mi Dy fendith lawn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Oleuni nefol tyrd i lawr

Oleuni nefol tyrd i lawr Ar doriad gwawr yn dirion, Rhowch chwithau glust, fugeiliaid glân, I hyfryd gân angylion. Fe aned Mab ym Methlehem Ac iechydwriaeth yn ei drem: At breseb Iesu brysiwn, Oll ger ei fron ymgrymwn. O ganol hedd y Wynfa gain I blith y drain a’r drysni Mewn pryd y daeth Mab […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

O! Dewch yn rhydd (Gadewch yr ŵyn a’r defaid)

O! Dewch yn rhydd, Gadewch yr ŵyn a’r defaid, O! dewch yn awr O’r borfa lân i lawr. Na fyddwch brudd, Ond llawenhewch, fugeiliaid O! brysiwch ato ‘nghyd Ein Iôr, Ein Iôr Ein Iôr, iachawdwr mawr y byd. Cewch weld yn awr, Yng nghornel yr adeilad, Mewn preseb coed Yn faban diwrnod oed, Eich Ceidwad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

O Arglwydd y gwanwyn, anadla drwy’r tir

O Arglwydd y gwanwyn, anadla drwy’r tir a deffro ein daear o gwsg sydd mor hir, boed gwres anorchfygol dy gariad dy hun yn ffrwydro gorfoledd yng nghalon pob un. Dy nerth ar ein daear, O Arglwydd y wyrth, ddeisyfwn i dreiglo y meini o’r pyrth, dy nerth i gyfannu rhwygiadau yr oes, y nerth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 17, 2016

O Dduw, a roddaist gynt

O Dduw, a roddaist gynt dy nod ar bant a bryn, a gosod craig ar graig dan glo’n y llethrau hyn, bendithia waith pob saer a fu yn dwyn ei faen i fur dy dŷ. Tydi sy’n galw’r pren o’r fesen yn ei bryd, a gwasgu haul a glaw canrifoedd ynddo ‘nghyd: O cofia waith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 16, 2016