logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Iesu, mi addewais

O Iesu, mi addewais dy ddilyn drwy fy oes; bydd di yn fythol-agos, Waredwr mawr y groes: nid ofnaf sŵn y frwydyr os byddi di gerllaw; os byddi di’n arweinydd ni chrwydraf yma a thraw. Rho brofi dy gymdeithas; mor agos ydyw’r byd a’i demtasiynau cyfrwys yn ceisio denu ‘mryd; gelynion sydd yn agos o’m […]


O Grist, Ffisigwr mawr y byd

O Grist, Ffisigwr mawr y byd, down atat â’n doluriau i gyd; nid oes na haint na chlwy’ na chur na chilia dan dy ddwylo pur. Down yn hyderus atat ti, ti wyddost am ein gwendid ni; gwellhad a geir ar glwyfau oes dan law y Gŵr fu ar y groes. Anadla arnom ni o’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016

O tyred i’n gwaredu, Iesu da

O tyred i’n gwaredu, Iesu da, fel cynt y daethost ar dy newydd wedd, a’r drysau ‘nghau, at rai dan ofnus bla, a’u cadarnhau â nerthol air dy hedd: llefara dy dangnefedd yma nawr a dangos inni greithiau d’aberth mawr. Yn d’aberth di mae’n gobaith ni o hyd, ni ddaw o’r ddaear ond llonyddwch brau; o […]


O’r fath geidwad rhyfeddol yw Iesu: Cân Hosanna

O’r fath geidwad rhyfeddol yw Iesu, O’r fath geidwad rhyfeddol i ni; Gan roi heibio ogoniant y nefoedd Daeth ei hun i’w groes ar Galfari. Cân Hosanna, cân Hosanna, Cân Hosanna rown i frenin nef: Cân Hosanna, Pêr Hosanna, Cân Hosanna iddo Ef. Atgyfoddodd o’r bedd, Haleliwia! A bydd yntau am byth yn fyw; Ar […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016

O Waredwr mawr y ddaear

Emyn Adfent O Waredwr mawr y ddaear Ganwyd gynt ym Methlem dref; Daw’r cenhedloedd oll i’th ganmol, Mab i Dduw sy’n blentyn Nef. Nid ewyllys dyn fu’th hanes Ond yn rodd i ni drwy ras, Cariad dwyfol yw dy anian Sanctaidd yw dy nefol dras. Dwyfol blentyn, tyrd i’n canol Fel y gallom weled Duw […]


O Seren newydd, glaer

O Seren newydd, glaer, Disgleiria uwch ein byd, I arwain doethion dros y paith At frenin yn ei grud. O angel gwyn y nef, Tyrd eto, saf gerllaw, I ddweud am Iesu, baban Mair, Yn ninas Dafydd draw. O wylwyr pell y praidd, Nesewch i Fethlem dref, A phlygwch ger y preseb bach Lle mae […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

O Greawdwr y goludoedd

O Greawdwr y goludoedd Maddau dlodi mawr ein byw, Maddau’r chwarae â chysgodion Yn lle d’arddel Di, ein Duw; Tyn ni’n rhydd o afal greulon Y sylweddau dibarhad, Crea ynom hiraeth sanctaidd Am drysorau’r nefol wlad. O Arweinydd pererinion Maddau in ein crwydro ffôl, Deillion ydym yn yr anial Wedi colli’r ffordd yn ôl; O’n […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

O! dysg im, dirion Dad

O! dysg im, dirion Dad, Fy ngweddi fach a’m cân; Gwna fi yn well o ddydd i ddydd Dan rin dy fendith lân. Dy blentyn carwn fod, O! gwrando ar fy nghri; Dan wên yr haul, yn niwl y nos, Bydd di yn Dad i mi. O! rho yn awr i mi Dy fendith lawn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Oleuni nefol tyrd i lawr

Oleuni nefol tyrd i lawr Ar doriad gwawr yn dirion, Rhowch chwithau glust, fugeiliaid glân, I hyfryd gân angylion. Fe aned Mab ym Methlehem Ac iechydwriaeth yn ei drem: At breseb Iesu brysiwn, Oll ger ei fron ymgrymwn. O ganol hedd y Wynfa gain I blith y drain a’r drysni Mewn pryd y daeth Mab […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

O! Dewch yn rhydd (Gadewch yr ŵyn a’r defaid)

O! Dewch yn rhydd, Gadewch yr ŵyn a’r defaid, O! dewch yn awr O’r borfa lân i lawr. Na fyddwch brudd, Ond llawenhewch, fugeiliaid O! brysiwch ato ‘nghyd Ein Iôr, Ein Iôr Ein Iôr, iachawdwr mawr y byd. Cewch weld yn awr, Yng nghornel yr adeilad, Mewn preseb coed Yn faban diwrnod oed, Eich Ceidwad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016