logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O Arglwydd, dywed im pa lun

O Arglwydd, dywed im pa lun y gallaf gario ‘meichiau f’hun: mawr ydynt hwy, a minnau’n wan; pa fodd y coda’ i’r lleia’ i’r lan? D’ysgwyddau di ddeil feichiau mawr, mae’n hongian arnynt nef a llawr; am hyn fy holl ofidiau i gaiff bwyso’n gyfan arnat ti. Mae’r holl greadigaeth yn dy law, ti sy’n […]


O iachawdwriaeth gadarn

O iachawdwriaeth gadarn, O iachawdwriaeth glir, ‘fu dyfais o’i chyffelyb erioed ar fôr na thir; mae yma ryw ddirgelion, rhy ddyrys ŷnt i ddyn, ac nid oes all eu datrys ond Duwdod mawr ei hun. ‘Does unpeth ennyn gariad yn fflam angerddol gref, addewid neu orchymyn, fel ei ddioddefaint ef; pan roes ei fywyd drosom […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

O enw ardderchocaf

O enw ardderchocaf yw enw marwol glwy’, caniadau archangylion fydd y fath enw mwy; bydd yr anfeidrol ddyfais o brynedigaeth dyn gan raddau filoedd yno yn cael ei chanu’n un. Fe ddaeth i wella’r archoll drwy gymryd clwyf ei hun, etifedd nef yn marw i wella marwol ddyn; yn sugno i maes y gwenwyn a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

O tyred, Arglwydd mawr

O tyred, Arglwydd mawr, dihidla o’r nef i lawr gawodydd pur, fel byddo’r egin grawn, foreddydd a phrynhawn, yn tarddu’n beraidd iawn o’r anial dir. Mae peraroglau gras yn taenu o gylch i maes awelon hedd; estroniaid sydd yn dod o’r pellter eitha’ ‘rioed, i gwympo wrth dy droed a gweld dy wedd. Mae tegwch […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

O llefara’ addfwyn Iesu

O! llefara’ addfwyn Iesu, mae dy eiriau fel y gwin, oll yn dwyn i mewn dangnefedd ag sydd o anfeidrol rin; mae holl leisiau’r greadigaeth, holl ddeniadau cnawd a byd, wrth dy lais hyfrytaf, tawel yn distewi a mynd yn fud. Ni all holl hyfrydwch natur, a’i melystra penna’ i maes, fyth gymharu â lleferydd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Os yw tegwch d’ŵyneb yma

Os yw tegwch d’ŵyneb yma yn rhoi myrdd i’th garu nawr, beth a wna dy degwch hyfryd yna’n nhragwyddoldeb mawr? Nef y nefoedd a’th ryfedda fyth heb drai. Pa fath uchder fydd i’m cariad, pa fath syndod y pryd hyn, pryd y gwelwyf dy ogoniant perffaith, llawn ar Seion fryn? Anfeidroldeb o bob tegwch maith […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

O tyred, Iôr tragwyddol

O tyred, Iôr tragwyddol, mae ynot ti dy hun fwy moroedd o drugaredd nag a feddyliodd dyn: os deui at bechadur, a’i godi ef i’r lan, ei galon gaiff, a’i dafod, dy ganmol yn y man. Gwaredu’r saint rhag uffern a phechod drwg ei ryw, o safn y bedd ac angau, a’u dwyn i fynwes […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

O nefol addfwyn Oen

O nefol addfwyn Oen, sy’n llawer gwell na’r byd, a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno’u bryd, dy ddawn a’th ras a’th gariad drud sy’n llanw’r nef, yn llanw’r byd. Noddfa pechadur trist dan bob drylliedig friw a phwys euogrwydd llym yn unig yw fy Nuw; ‘does enw i’w gael o dan y nef […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 4, 2015

O Iesu mawr, y Meddyg gwell

O Iesu mawr, y Meddyg gwell gobaith yr holl ynysoedd pell, dysg imi seinio i maes dy glod mai digyfnewid wyt erioed. O hoelia ‘meddwl, ddydd a nos, crwydredig, wrth dy nefol groes, a phlanna f’ysbryd yn y tir sy’n llifo o lawenydd pur: fel bo fy nwydau drwg yn lân yn cael eu difa […]


O na foed ardal cyn bo hir

O na foed ardal cyn bo hir, o’r dwyrain i’r gorllewin dir, na byddo’r iachawdwriaeth ddrud yn llanw cyrrau’r rhain i gyd. Dewch, addewidion, dewch yn awr dihidlwch eich trysorau i lawr; myrddiynau ar fyrddiynau sydd yn disgwyl am y bore ddydd. Doed gogledd, de a dwyrain pell i glywed y newyddion gwell, ac eled […]