logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O’th flaen, O Dduw, ‘rwy’n dyfod

O’th flaen, O Dduw, ‘rwy’n dyfod gan sefyll o hir-bell; pechadur yw fy enw, ni feddaf enw gwell; trugaredd ‘rwy’n ei cheisio, a’i cheisio eto wnaf, trugaredd imi dyro, ‘rwy’n marw onis caf. Pechadur wyf, mi welaf, O Dduw, na allaf ddim; ‘rwy’n dlawd, ‘rwy’n frwnt, ‘rwy’n euog, O bydd drugarog im; ‘rwy’n addef nad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

Os gofyn rhywun beth yw Duw

Os gofyn rhywun beth yw Duw, atebwn ni mai cariad yw: fe fflamiodd cariad Tri yn Un yn rhyfedd at annheilwng ddyn. Nid dim rhinweddau ynom ni na dim a wnaed ar Galfarî fu’n achos iddo garu dyn, fe’i carodd er ei fwyn ei hun. Fe’n carodd, ac fe’n câr o hyd, ymhob rhyw drallod […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015

O Arglwydd Dduw rhagluniaeth

O Arglwydd Dduw rhagluniaeth ac iachawdwriaeth dyn, tydi sy’n llywodraethu y byd a’r nef dy hun; yn wyneb pob caledi y sydd neu eto ddaw, dod gadarn gymorth imi i lechu yn dy law. Er cryfed ydyw’r gwyntoedd a chedyrn donnau’r môr, doethineb ydyw’r Llywydd, a’i enw’n gadarn Iôr: er gwaethaf dilyw pechod a llygredd […]


O rhoddwn fawl i’n Harglwydd Dduw

O rhoddwn fawl i’n Harglwydd Dduw, ffynnon tragwyddol gariad yw: ei drugareddau mawrion ef a bery byth fel dyddiau’r nef. O mor rhyfeddol yw ei waith dros holl derfynau’r ddaear faith; pwy byth all draethu’n llawn ei glod, anfeidrol, annherfynol Fod? Dy heddwch gad i mi fwynhau, heddwch dy etholedig rai; a phan y’u rhoddi […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

O Arglwydd Dduw, y Brenin mawr

O Arglwydd Dduw, y Brenin mawr, dy fendith dyro inni nawr: rho inni’r fraint ar hyn o bryd yn d’Ysbryd i’th addoli ‘nghyd. Yn ôl d’addewid, Iesu cu, i fod lle byddo dau neu dri, bydd yn ein mysg ar hyn o bryd, tra bo dy bobol yma ‘nghyd. ‘Rwyt ti, O Dduw, ymhob rhyw […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

O Arglwydd grasol, trugarha

O Arglwydd grasol, trugarha a symud bla y gwledydd, darostwng falchder calon dyn a nwydau’r blin orthrymydd; a dysg genhedloedd byd o’r bron i rodio’n isel ger dy fron, Iôr union, bydd arweinydd. Mae’r nos yn ddu, a ninnau ‘mhell, a throm yw’r fflangell arnom; crwydrasom i’r anialwch maith a’th gyfraith wrthodasom; O Arglwydd, maddau […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

O Arglwydd Iôr, boed clod i ti

O Arglwydd Iôr, boed clod i ti am gofio eto’n daear ni â’th fendith hael ei dawn: diodaist hi ag afon Duw, fe’i gwisgaist â phrydferthwch byw, gan lwyr aeddfedu’r grawn. Tydi yw Tad y gwlith a’r glaw, a’r haul sy’n gwasgar ar bob llaw hyfrydwch dros y wlad: sisiala’r awel d’enw di, a’i seinio […]


O’r fath newid rhyfeddol a wnaed ynof fi

O’r fath newid rhyfeddol a wnaed ynof fi, daeth Iesu i’m calon i fyw; torrodd gwawr ar fy enaid, atebwyd fy nghri, daeth Iesu i’m calon i fyw. Daeth Iesu i’m calon i fyw, daeth Iesu i’m calon i fyw, cwyd llawenydd fy mron megis ton ar ôl ton, daeth Iesu i’m calon i fyw. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

O’r fath gyfaill ydyw’r Iesu

O’r fath gyfaill ydyw’r Iesu, ffrind ymhob ystorom gref; O’r fath fraint yw mynd â’r cyfan yn ein gweddi ato ef. O’r tangnefedd pur a gollwn, O’r pryderon ‘rŷm yn dwyn, am na cheisiwn fynd yn gyson ato ef i ddweud ein cwyn. A oes gennym demtasiynau? A oes gofid mewn un man? Peidiwn byth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

O am nerth i dreulio ‘nyddiau

O am nerth i dreulio ‘nyddiau yng nghynteddoedd tŷ fy Nhad, byw ynghanol y goleuni, t’wyllwch obry dan fy nhraed; byw heb fachlud haul un amser, byw heb gwmwl, byw heb boen, byw ar gariad anorchfygol, pur y croeshoeliedig Oen. Dyro olwg ar dy haeddiant, golwg ar dy deyrnas rad, brynwyd imi ac a seliwyd, […]