logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

O mor hyfryd yw’r enw hwn

mae’r cerddoriaeth gyfoes ar gael – dilynwch y ddolen youtube Pennill 1 Ti oedd y Gair yn y dechreuad, Un â Duw, yn Iôr sydd fry, D’ogoniant cudd mewn creadigaeth, Yn eglur nawr, i ni yng Nghrist. Cytgan 1 O mor hyfryd yw’r enw hwn, O Mor hyfryd yw’r enw hwn, Enw Iesu Grist fy […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 14, 2017

O! Enw annwyl iawn

O! Enw annwyl iawn, Anwylaf un yn bod; Ni chlywodd engyl nef Gyffelyb iddo ‘rioed: Rhof arno ‘mhwys, doed dydd, doed nos, Fe’m deil i’r lan dan bob rhyw groes. Cryf yw ei ddehau law, Anfeidrol yw ei rym, Ac nid oes byth a saif O flaen ei ŵyneb ddim: Rhois iddo f’hun, f’amddiffyn wna […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 8, 2017

O faban glân, O faban mwyn

O faban glân, O faban mwyn, mor hardd dy wedd, mor ŵyl dy drem: o’r nef fe ddaethost inni’n Frawd, â ni yn gydradd, ddynion tlawd, O faban glân, O faban mwyn. O faban glân, O faban mwyn, llawn o’th lawenydd yw ein byd: cysuron nef a roddi di bawb mewn poen a gyfyd gri, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

O caned pawb o bedwar ban y byd

O caned pawb o bedwar ban y byd, “Fy Nuw a’m Rhi!” Rhy uchel nid yw’r nef i eilio’i foliant ef: rhy isel nid yw’r llawr i chwyddo’r moliant mawr; O caned pawb o bedwar ban y byd, “Fy Nuw a’m Rhi!” O caned pawb o bedwar ban y byd, “Fy Nuw a’m Rhi!” Yr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

O gariad pur, rhown iti glod

O gariad pur, rhown iti glod, Creawdwr rhyfeddodau’r rhod, er maint gwrthryfel dynol-ryw drwy dy drugaredd fe gawn fyw: O cymer ni yn awr bob un i’n creu o newydd ar dy lun. Dy gread maith mewn gwewyr sydd yn disgwyl gwawr y newydd ddydd pan fyddo cariad wrth y llyw a phawb mewn cariad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

O nefol Dad, y bythol ieuanc Dduw

O nefol Dad, y bythol ieuanc Dduw, erglyw ein llef ar ran ieuenctid byd, yng ngwanwyn oes a than gyfaredd byw, O tyn ni at dy Fab a’i antur ddrud. Rho inni wybod rhin a grym apêl a sêl ei fywyd pur a’i aberth llwyr, gan fentro nawr ei ddilyn, doed a ddêl, hyd union […]


O Grist, tydi yw’r ffordd at Dduw ein Tad

O Grist, tydi yw’r ffordd at Dduw ein Tad, am dy ddatguddiad, diolchwn. Haleliwia! Amen. O Grist, y gwir am ystyr bod a byw, i ti’r Unigryw, plygwn. Haleliwia! Amen. O Grist, y bywyd llawn i bawb a gred, rho in ymddiried ynot. Haleliwia! Amen. O Grist, y drws i fyd dy hedd a’th ras, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

O Arglwydd Dduw pob hyfryd ddawn

Priodas O Arglwydd Dduw pob hyfryd ddawn, ffynhonnell cariad gwir, ar addunedau’r oedfa hon tywynned golau clir. O derbyn di dy weision hyn a serch eu calon hwy, na ddeued oerwynt byth na brad i roddi iddynt glwy’. A fflam dy ddwyfol gariad mawr a welwyd ar y groes, i’w calon roddo sanctaidd wres a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2016

O Iesu, mi addewais

O Iesu, mi addewais dy ddilyn drwy fy oes; bydd di yn fythol-agos, Waredwr mawr y groes: nid ofnaf sŵn y frwydyr os byddi di gerllaw; os byddi di’n arweinydd ni chrwydraf yma a thraw. Rho brofi dy gymdeithas; mor agos ydyw’r byd a’i demtasiynau cyfrwys yn ceisio denu ‘mryd; gelynion sydd yn agos o’m […]


O Grist, Ffisigwr mawr y byd

O Grist, Ffisigwr mawr y byd, down atat â’n doluriau i gyd; nid oes na haint na chlwy’ na chur na chilia dan dy ddwylo pur. Down yn hyderus atat ti, ti wyddost am ein gwendid ni; gwellhad a geir ar glwyfau oes dan law y Gŵr fu ar y groes. Anadla arnom ni o’r […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 24, 2016