logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ni feddaf ar y ddaear fawr

Ni feddaf ar y ddaear fawr, ni feddaf yn y ne’ neb ag a bery’n annwyl im yn unig ond efe. Mae ynddo’i hunan drysor mwy nag sy’n yr India lawn; fe brynodd imi fwy na’r byd ar groesbren un prynhawn. Fe brynodd imi euraid wisg drwy ddioddef marwol glwy’, a’i angau ef a guddia […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 5, 2015

Ni welodd llygad dyn erioed

Ni welodd llygad dyn erioed, ni chlywodd clust o dan y rhod am neb cyffelyb iddo ef: O Rosyn Saron hardd ei liw: pwy ddyd i maes rinweddau ‘Nuw? Efe yw bywyd nef y nef. O f’enaid, edrych arno nawr, yn llanw’r nef, yn llanw’r llawr; yn holl ogoniant dŵr a thir; nid oes, ni […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 5, 2015

Ni fethodd gweddi daer erioed

Ni fethodd gweddi daer erioed â chyrraedd hyd y nef, ac mewn cyfyngder, f’enaid, rhed yn union ato ef. Ac nid oes cyfaill mewn un man, cyffelyb iddo’n bod, pe baem yn chwilio’r ddaear faith a holl derfynau’r rhod. Ymhob rhyw ddoniau mae e’n fawr, anfeidrol yw ei rym, ac nid oes pwysau ar ei […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 4, 2015

N’ad im adeiladu’n ysgafn

N’ad im adeiladu’n ysgafn ar un sylfaen is y ne'; n’ad im gymryd craig i orffwys tu yma i angau yn dy le: ti, fy Nuw, tra bwyf byw, gaiff fod fy ngorffwysfa wiw. Dyma’r maen sydd yn y gongol, dyma’r garreg werthfawr, bur gloddiwyd allan yn y bryniau, bryniau tragwyddoldeb dir; nid oes le, […]


N’ad im adeiladu’n ysgafn ar un sylfaen is y ne’

N’ad im adeiladu’n ysgafn ar un sylfaen is y ne'; n’ad im gymryd craig i orffwys tu yma i angau yn dy le: ti, fy Nuw, tra bwyf byw, gaiff fod fy ngorffwysfa wiw. Dyma’r maen sydd yn y gongol, dyma’r garreg werthfawr, bur gloddiwyd allan yn y bryniau, bryniau tragwyddoldeb dir; nid oes le, […]


Nid gosgordd na brenhinol rwysg

Nid gosgordd na brenhinol rwysg Gaed i Frenin Nef, Na gwylnos weddi dan y sêr Ar ei farw Ef; Na baner bri ar hanner mast Er gwarth y Groes, Na blodau’n perarogi’r ffordd Arweiniai at Ei fedd ar y Pasg cyntaf un. Dim torchau’n deyrnged ar y llawr – Gwatwar milwyr gaed, A dim ond […]


Ni yw y bobl elwir wrth d’enw di

Ni yw y bobl elwir wrth d’enw di. Fe lefwn arnat nawr, Arglwydd clyw ein cri; Yn ein gwlad sydd mor dywyll, llewyrcha trwom ni. Wrth i’n geisio d’wyneb di, O! clyw ein cri; Côd dy eglwys, cyffwrdd Gymru, Boed i’th deyrnas ddod. Côd dy eglwys, cyffwrdd Gymru, Gwneler dy ewyllys di. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon […]