Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ni allodd angau du ddal Iesu’n gaeth

Ni allodd angau du ddal Iesu’n gaeth ddim hwy na’r trydydd dydd – yn rhydd y daeth; ni ddelir un o’i blant er mynd i bant y bedd, fe’u gwelir ger ei fron yn llon eu gwedd. O Dduw, dod imi ffydd, bob dydd o’r daith weld Seion yn nesáu dros fryniau maith: yn Ben […]


Ni ddichon byd a’i holl deganau

Ni ddichon byd a’i holl deganau fodloni fy serchiadau nawr, a enillwyd ac ehangwyd yn nydd nerth fy Iesu mawr; ef, nid llai, a all eu llenwi er mor ddiamgyffred yw, O am syllu ar ei Berson, fel y mae yn ddyn a Duw. O na chawn i dreulio ‘nyddiau’n fywyd o ddyrchafu ei waed, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 27, 2015

Nef yw i’m henaid ymhob man

Nef yw i’m henaid ymhob man pan brofwyf Iesu mawr yn rhan; ei weled ef â golwg ffydd dry’r dywyll nos yn olau ddydd. Mwynhad o’i ras maddeuol mawr, blaen-brawf o’r nef yw yma nawr; a darllen f’enw ar ei fron sy’n nefoedd ar y ddaear hon. Ac er na welaf ond o ran ac […]


Nesawn, nesawn mewn myfyrdodau pur

Nesawn, nesawn mewn myfyrdodau pur at fwrdd ein Harglwydd i gydgofio’i gur; a rhoed y Brenin mawr ar hyn o bryd ei ŵyneb hoff tra byddom yma ‘nghyd. O am gael ffydd i gydfwynhau y wledd; ‘does un o’i bath i’w chael tu yma i’r bedd; y cariad mawr a unodd Dduw a dyn sydd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 26, 2015

N ôl marw Brenin hedd,

‘N ôl marw Brenin hedd, a’i ffrindiau i gyd yn brudd, a’i roi mewn newydd fedd, cyfodai’r trydydd dydd; boed hyn mewn cof gan Israel Duw, mae’r Oen a laddwyd eto’n fyw. Galarwyr Seion, sydd â’ch taith drwy ddŵr a thân, paham y byddwch brudd? eich galar, troer yn gân: O cenwch, etholedig ryw: mae’r […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

N’ad im fodloni ar ryw rith o grefydd

N’ad im fodloni ar ryw rith o grefydd, heb ei grym, ond gwir adnabod Iesu Grist yn fywyd annwyl im. Dy gariad cryf rho’n f’ysbryd gwan i ganlyn ar dy ôl; na chaffwyf drigfa mewn unman ond yn dy gynnes gôl. Goleuni’r nef fo’n gymorth im, i’m tywys yn y blaen; rhag imi droi oddi […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 13, 2015

N’ad i’r gwyntoedd cryf, dychrynllyd

N’ad i’r gwyntoedd cryf, dychrynllyd, gwyntoedd oer y gogledd draw, ddwyn i’m hysbryd gwan, trafferthus, ofnau am ryw ddrygau ddaw; tro’r awelon oera’u rhyw yn nefol hin. Gwna i mi weld y byd a’i stormydd yn diflannu cyn bo hir; doed i’r golwg dros y bryniau ran o’r nefol hyfryd dir; im gael llonydd gan […]


N’ad fod gennyf ond d’ogoniant

N’ad fod gennyf ond d’ogoniant pur, sancteiddiol, yma a thraw, ‘n union nod o flaen fy amrant pa beth bynnag wnȇl fy llaw: treulio ‘mywyd f’unig fywyd, er dy glod. O distewch gynddeiriog donnau tra bwy’n gwrando llais y nef; sŵn mwy hoff, a sŵn mwy nefol glywir yn ei eiriau ef: f’enaid gwrando lais […]


Ni throf fy ŵyneb byth yn ôl

Ni throf fy ŵyneb byth yn ôl i ‘mofyn pleser gau, ond mi a gerddaf tua’r wlad sy a’i phleser yn parhau. Mae holl deganau’r ddaear hon fu gynt yn fawr eu grym, yng ngŵydd fy Iesu’n gwywo i gyd ac yn diflannu’n ddim. Y mae aroglau pur ei ras fel peraroglau’r nef, ac nid […]


Ni ganwn am gariad Creawdwr yn ddyn

Ni ganwn am gariad Creawdwr yn ddyn, enynnodd cyn oesoedd o fewn iddo’i hun; ni chwilia cerwbiaid, seraffiaid na saint ehangder na dyfnder nac uchder ei faint. Rhyfeddod angylion yng nghanol y nef, rhyfeddod galluoedd a thronau yw ef; diffygia’r ffurfafen a’i sêr o bob rhyw cyn blinaf fi ganu am gariad fy Nuw. Fy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 5, 2015