logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ni wn paham y rhoddwyd gras

Ni wn paham y rhoddwyd gras rhyfeddol Duw i mi; Na pham y’m prynwyd iddo’i Hun er maint fy meiau lu: Ni wn i sut y rhoddodd Ef achubol ffydd i’m rhan, na sut, trwy gredu yn ei air, daeth hedd i’m calon wan: Ond fe wn i bwy y credais, a’m hyder ynddo sydd […]


Ni wn paham (Londonderry Air)

Ni wn paham fod gwrthrych mawl Angylion Yn rhoi ei fryd ar achub dynol ryw; Pam bu i’r Bugail geisio yr afradlon I’w gyrchu adref ‘nôl i gorlan Duw? Ond hyn a wn, ei eni Ef o Forwyn, A phreseb Bethlem roddwyd iddo’n grud, A rhodiodd isel lwybrau Galilea, Ac felly rhoddwyd Ceidwad, Ceidwad gwiw […]


Nefol Dad ti yw fy mywyd

Nefol Dad ti yw fy mywyd, ti yw f’oll, Ac fe ymhyfrydaf ynot ti, Ac fe’th garaf di, ie, fe’th garaf di, Dad, fe’th garaf di, nefol Dad. Iesu, ti yw fy nhrysor tra fwyf byw; ’Rwyt mor bur ac addfwyn, O! Fab Duw. Ac fe’th garaf di, ie, fe’th garaf di, O, fe’th garaf […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015

Nefol dad ni allaf ddeall

Nefol dad ni allaf ddeall sut y medrais i fodoli Am gyhyd heb wybod am dy gariad grymus di. Ond nawr dy blentyn annwyl wyf, derbyniais Ysbryd y mabwysiad; Wnei di byth fy ngadael i, can’s trigo ’rwyt o fewn fy nghalon. Fe’th addolaf Arglwydd, Fe’th ganmolaf Arglwydd, Fe’th ddyrchafaf Arglwydd, Ti yw fy Nuw! […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015

Newid d’enw wnaf

Newid d’enw wnaf, Chei di mo’th alw ddim mwy’n Glwyfus, alltud, unig na’n llawn ofn. Newid d’enw wnaf, D’enw newydd fydd, Hyder, llawen iawn, concrwr ynof fi, Ffyddlon iawn, cyfaill Duw, Ceisiwr f’wyneb i. (I will change your name): D J Butler, Cyfieithiad awdurdodedig: Dafydd H Pritchard © Mercy Publishing/Thankyou Music 1987 Gwein. gan Copycare […]


Na foed cydweithwyr Duw

Na foed cydweithwyr Duw byth yn eu gwaith yn drist wrth ddwyn y meini byw i’w dodi’n nhemel Crist: llawenydd sydd, llawenydd fydd i bawb sy’n gweithio ‘ngolau ffydd. Mae gweithwyr gorau’r ne’ yn marw yn eu gwaith, ond eraill ddaw’n eu lle ar hyd yr oesoedd maith; a ffyddlon i’w addewid fry yw’r hwn […]


Nid ar fore hafddydd tawel

Nid ar fore hafddydd tawel gwelwyd Iesu’n rhodio’r don, ond ar noswaith o gyfyngder pan oedd pryder dan bob bron; ni fu nos na thywydd garw allsai gadw f’Arglwydd draw: ni fu neb erioed mor isel na châi afael yn ei law. Ganol nos pan oedd mewn gweddi cofiai am eu gofid hwy; mae yn […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015

Nef a daear, tir a môr

Nef a daear, tir a môr sydd yn datgan mawl ein Iôr: fynni dithau, f’enaid, fod yn y canol heb roi clod? Gwena’r haul o’r cwmwl du er mwyn dangos Duw o’n tu; dywed sêr a lleuad dlos am ei fawredd yn y nos. Gwellt y maes a dail y coed sy’n ei ganmol ef […]


Nefol Dad, mae eto’n nosi

Nefol Dad, mae eto’n nosi, gwrando lef ein hwyrol weddi, nid yw’r nos yn nos i ti; rhag ein blino gan ein hofnau, rhag pob niwed i’n heneidiau, yn dy hedd, O cadw ni. Cyn i’r caddug gau amdanom taena d’adain dyner drosom, gyda thi tawelwch sydd; yn dy gariad mae ymgeledd, yn dy fynwes […]


Nid wy’n gofyn bywyd moethus

‘Calon Lân’ Nid wy’n gofyn bywyd moethus, aur y byd na’i berlau mân, gofyn ‘rwyf am galon hapus, calon onest, calon lân. Calon lân yn llawn daioni, tecach yw na’r lili dlos; dim ond calon lân all ganu, canu’r dydd a chanu’r nos. Pe dymunwn olud bydol chwim adenydd iddo sydd; golud calon lân, rinweddol […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 30, 2015