logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Nefol Dad, erglyw ein gweddi

Nefol Dad, erglyw ein gweddi wrth wynebu’r flwyddyn hon, mae’n hamserau yn dy ofal, a’n helyntion ger dy fron; dyro brofi hedd dy gariad, doed a ddêl. Nefol Dad, er gwaetha’n blinder pan fo’r daith yn siomi’n bryd, ninnau’n amau dy ddaioni ac yn credu’n hofnau i gyd, dyro brofi hedd dy gariad, doed a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • October 15, 2019

Nyni sydd ar y llawr

Ysbrydolioaeth Beiblaidd (Datguddiad 1:6) Nyni sydd ar y llawr yn ddim, Wnaeth E’n frenhinoedd nêf, Angylion Duw yn dal ein llaw A’n tywys tua thref. Edrychwn ar frenhinoedd byd Yn drist am fod i’r rhain, Ein gweld, sydd ar y llawr, yn neb, Cyff gwawd a choron ddrain. Ond cerddwn wastad gydag Ef; Glân yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 15, 2018

Ni chollwyd gwaed y groes

Ni chollwyd gwaed y groes Erioed am ddim i’r llawr; Na dioddef angau loes Heb rhyw ddibenion mawr! A dyna oedd ei amcan Ef – Fy nwyn o’r byd i deyrnas nef. N’âd imi garu mwy Y pechod drwg ei ryw – Y pechod roddodd glwy’ I’m Prynwr, O! fy Nuw. N’ad imi garu dim […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 8, 2017

Ni all angylion pur y nef

Ni all angylion pur y nef, Â’u doniau amal hwy, Fyth osod allan werthfawr bris Anfeidrol ddwyfol glwy’. Dioddefodd angau, dygyn boen, A gofir tra fo’r nef, Fy nerth, fy nghyfoeth i a’m braint, A’m noddfa lawn yw Ef. Fe’m denodd i, yn ddirgel iawn A distaw, ar ei ôl; Ac mewn afonydd dyfnion lawn, […]


Nid oes eisiau un creadur

Nid oes eisiau un creadur Yn bresennol lle bo Duw; Mae E’n fwyd, y mae E’n ddiod, Nerth fy natur egwan yw: Pob hapusrwydd Sydd yn aros ynddo’i Hun. Gyrrwch fi i eithaf twllwch, Hwnt i derfyn oll sy’n bod, I ryw wagle dudew anial, Na fu creadur ynddo ‘rioed; Hapus hapus Fyddaf yno gyda […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 28, 2017

Nid oes gobaith i mi mwy

Nid oes gobaith i mi mwy Tra bo ‘mhechod yn rhoi clwy, Tra bo ‘nghalon heb ddim gras Ar ymffrostio yn cael blas. Sanctaidd Dad, O clyw fy llef, Rho im hiraeth am y nef, Dal fi yn y cariad drud Nes y byddwyf lân i gyd. Nid oes neb a’m deil i’r lan Tra […]

 • Gwenda Jenkins,
 • February 18, 2016

Nid oes enw gwell na Iesu

Nid oes enw gwell na Iesu, enw’r hwn sydd yn gwaredu, deuwn ato yn un teulu, plygwn iddo ef. Deued ato blant y gwledydd, iddynt hwy y mae’n arweinydd, dilyn Iesu sy’n llawenydd, O canlynwn ef. Bydded i bobol pob gwlad a thref godi eu lleisiau yn llon eu llef, chwydded y gân gan dyrfa […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Nid oes pleser, nid oes tegan

(Rhinweddau enw Iesu) Nid oes pleser, nid oes tegan Nid oes enw mewn un man, Er ei fri a’i holl ogoniant, Fyth a lesia i’m henaid gwan Ond fy Iesu: Ef ei Hunan yw fy Nuw. Mae deng myrddiwn o rinweddau Dwyfol yn ei enw pur; Yn ei wedd mae tegwch ragor Nag a welodd […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 26, 2015

Ni all angylion nef y nef

Ni all angylion nef y nef Fynegi maint ei gariad Ef, Mae angau’r Groes yn drech na’u dawn: Bydd canu uwch am Galfari Na dim a glybu angylion fry, Pan ddelo Salem bur yn llawn. Am iddo farw ar y bryn, Cadd f’enaid bach ei brynu’n llyn A’i dynnu o’i gadwynau’n rhydd: Wel, bellach, dan […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015

Nid oes ond f’Arglwydd mawr ei ddawn

Nid oes ond f’Arglwydd mawr ei ddawn, A leinw f’enaid bach yn llawn, Ni allwn ddal dim mwy pe cawn, Mae Ef yn ddigon mawr: A digon, digon, digon yw Dy hyfryd bresenoldeb gwiw, Yn angau ceidw hyn fi’n fyw, A bodlon wyf yn awr. A phe diffoddai’r heulwen fawr, Pe syrthiai sêr y nen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 24, 2015