logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae carcharorion angau yn dianc o’u cadwynau

Mae carcharorion angau yn dianc o’u cadwwynau, a’r ffordd yn olau dros y bryn o ddyfnder glyn gofidiau; cyhoedder y newyddion a gorfoledded Seion, mae’r Iesu ar ei orsedd wen, ac ar ei ben bo’r goron! Cynefin iawn â dolur fu’r Iesu yn fy natur, gogoniant byth i’w enw ef am ddioddef dros bechadur: yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldeb

Mawr oedd Crist yn nhragwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn, mawr yn marw ar Galfaria mawr yn maeddu angau’i hun; hynod fawr yw yn awr, Brenin nef a daear lawr. Mawr oedd Iesu yn yr arfaeth, mawr yn y cyfamod hedd, mawr ym Methlem a Chalfaria, mawr yn dod i’r lan o’r bedd; mawr iawn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Mae’r oesau’n disgyn draw

Mae’r oesau’n disgyn draw fel ton ar don i’r môr, ac oes ar oes a ddaw wrth drefniad doeth yr Iôr; ond syfled oesau, cilied dyn, mae Iesu Grist yn para’r un. Mae Eglwys Dduw yn gref yng nghryfder Iesu mawr er syrthio sêr y nef fel ffigys ir i’r llawr; saif hon yn deg […]


Mae cariad Crist uwchlaw pob dawn

Mae cariad Crist uwchlaw pob dawn, pwy ŵyr ei lawn derfynau? Ni chenfydd llygad cerwb craff na seraff ei fesurau. Mae hyd a lled ei gariad ef uwch nef y nef yn llifo, a dyfnach yw na llygredd dyn, heb drai na therfyn arno. Mae’r hyd a’r lled a’r dyfnder maith mewn perffaith gydweithrediad i’w […]


Mor beraidd i’r credadun gwan

Mor beraidd i’r credadun gwan yw hyfryd enw Crist: mae’n llaesu’i boen, yn gwella’i glwy’, yn lladd ei ofnau trist. I’r ysbryd clwyfus rhydd iachâd, hedd i’r drallodus fron; mae’n fanna i’r newynog ddyn, i’r blin, gorffwysfa lon. Hoff enw! fy ymguddfa mwyn fy nghraig a’m tarian yw; trysorfa ddiball yw o ras i mi […]


Mae llais y gwyliwr oddi draw

Mae llais y gwyliwr oddi draw yn dweud bod bore llon gerllaw: cymylau’r nos sy’n cilio ‘mhell o flaen goleuni dyddiau gwell, a daw teyrnasoedd daear lawr i gyd yn eiddo’n Harglwydd mawr. Y dwyrain a’r gorllewin sydd o’u rhwymau blin yn dod yn rhydd, ac unir de a gogledd mwy drwy ryfedd rinwedd marwol […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015

Mae d’eisiau di bob awr

Mae d’eisiau di bob awr, fy Arglwydd Dduw, daw hedd o’th dyner lais o nefol ryw. Mae d’eisiau, O mae d’eisiau,      bob awr mae arnaf d’eisiau, bendithia fi, fy Ngheidwad,      bendithia nawr. Mae d’eisiau di bob awr, trig gyda mi, cyll temtasiynau’u grym, yn d’ymyl di. Mae d’eisiau di bob awr, rho d’olau […]


Molwn di, O Arglwydd, Iôr hollalluog

Molwn di, O Arglwydd, Iôr hollalluog, dengys bryniau oesol in dy gadernid mawr; yn dy ddawn i faddau, tyner a thrugarog, codi o’r dyfnder wnei drueiniaid llawr. Gyfiawn, sanctaidd Arglwydd, ger bron dy burdeb, gwylaidd yw y nefoedd yn ei sancteiddiaf fri; golau claer dy ŵyneb loywa dragwyddoldeb, mola’r holl nefoedd dy ogoniant di. Cofiwn, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Mae’n llond y nefoedd, llond y byd

Mae’n llond y nefoedd, llond y byd, llond uffern hefyd yw; llond tragwyddoldeb maith ei hun, diderfyn ydyw Duw; mae’n llond y gwagle yn ddi-goll, mae oll yn oll, a’i allu’n un, anfeidrol, annherfynol Fod a’i hanfod ynddo’i hun. Clyw, f’enaid tlawd, mae gennyt Dad sy’n gweld dy fwriad gwan, a Brawd yn eiriol yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 12, 2015

Molwn di, O Dduw ein tadau

Molwn di, O Dduw ein tadau, uchel ŵyl o foliant yw; awn i mewn i’th byrth â diolch ac offrymwn ebyrth byw; cofiwn waith dy ddwylo arnom a’th amddiffyn dros ein gwlad; tithau, o’th breswylfa sanctaidd, gwêl a derbyn ein mawrhad. Ti â chariad Tad a’n ceraist yn yr oesoedd bore draw, o dywyllwch i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 11, 2015