logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae’r byd yn canu cân y Tad

Mae’r byd yn canu cân y Tad; Mae’n galw’r haul i ddeffro’r wawr A mesur hyd y dydd, Nes machlud ddaw A’i liwiau rhudd. Ei fysedd wnaeth yr eira mân Ein byd sy’n troi o dan ei law; A rhyddid eryr fry, Fel chwerthin plant, o Dduw y dônt. Haleliwia! Cyfodwn oll a chanu’n awr: […]


Mola Dduw, f’enaid cân

Mola Dduw, f’enaid cân, Mola Dduw, f’enaid cân, A’r cwbl ynof mola’i enw sanctaidd Ef. Mola Dduw, f’enaid cân, Mola Dduw, f’enaid cân, A’r cwbl ynof mola’i enw sanctaidd Ef. Ef yw’r Iôr, (yn Frenin brenhinoedd,) Arglwydd Iôr,(yn Frenin brenhinoedd,) Oen ein Duw, (yn Frenin brenhinoedd,) Arglwydd yw a Brenin nef. Anad. ( Bless the […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015

Mi wn mai byw yw ‘Mhrynwr gwyn

Mi wn mai byw yw ‘Mhrynwr gwyn – Llawenydd gaf o wybod hyn! Mae’n fyw – yr Hwn fu ar y pren; Mae’n fyw, i mi’n dragwyddol Ben; Mae’n fyw, i mi’n dragwyddol Ben. Mae’n fyw, daw gras o’i gariad Ef; Mae’n fyw i eiriol yn y nef; Mae’n fyw i borthi’m henaid gwyw; Mae’n […]


Mawr dy ffyddlondeb

Mawr dy ffyddlondeb, fy Nuw, yn dy nefoedd, Triw dy addewid bob amser i mi; Cadarn dy Air, dy drugaredd ni fetha, Ddoe, heddiw’r un, a thragwyddol wyt ti. Mawr dy ffyddlondeb di, mawr dy ffyddlondeb di, Newydd fendithion bob bore a ddaw; Mawr dy ffyddlondeb i mi yn fy angen, Pob peth sydd dda, […]


Mawr yw yr Arglwydd a theilwng o fawl

Mawr yw yr Arglwydd A theilwng o fawl, Yn ninas y Duw byw, y Brenin yw; Llawenydd yr holl fyd. Mawr yw yr Arglwydd sy’n ein harwain ni i’r gad, O’r gelyn fe gawsom ni ryddhad; Ymgrymwn ger ei fron. Ac Arglwydd Dduw dyrchafwn d’enw di, Ac Arglwydd Dduw diolchwn Am y cariad sy’n ein […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 18, 2015

Molwn Dduw yn y goruchaf

Molwn Dduw yn y goruchaf; Molwn yr Hollalluog; Canwn fawl i Oen ein Duw, le, canwn fawl i’r Gair sy’n fyw; Molwn Frenin nef! Canwn foliant, (moliant) Moliant, (moliant) Moliant, molwn Frenin nef! Canwn foliant, (moliant) Moliant, (moliant) Moliant, molwn Frenin nef! Canwn foliant iddo Ef! Danny Daniels, Glory, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones, Hawlfraint © […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 18, 2015

Mor rhyfeddol yw dy weithredoedd di

Mor rhyfeddol yw dy weithredoedd di, Arglwydd Dduw hollalluog. Gwir a chyfiawn yw dy ffyrdd o Dduw, Brenin yr oesoedd wyt ti. Pwy sydd na’th ofna Arglwydd, a’th ogoneddu di? Oherwydd ti yw’r unig Dduw, Sanctaidd wyt ti. Daw yr holl genhedloedd i’th addoli di, Dy ogoniant di a amlygir. Haleliwia, Haleliwia, Haleliwia, Amen. Lai-lai-lai […]


Mewn cof o’th aberth wele ni

Mewn cof o’th aberth wele ni, O Iesu, ‘n cydnesáu; un teulu ydym ynot ti, i’th garu a’th fwynhau. Dy gariad di dy hun yw’r wledd – ni welwyd cariad mwy; ffynhonnau o dragwyddol hedd a dardd o’th farwol glwy’. Er mwyn y gras a ddaeth i ni o’th ddwyfol aberth drud, gwna’n cariad fel […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015

Molwn enw’r Arglwydd

Molwn enw’r Arglwydd, Brenin mawr y nef: Crëwr a Chynhaliwr bywyd ydyw ef llechwn yn ei gysgod pa beth bynnag ddaw, nerthoedd nef a daear geidw yn ei law. Molwn enw’r Arglwydd, sanctaidd yw efe, llewyrch ei wynepryd yw goleuni’r ne'; enfyn ef ei Ysbryd i sancteiddio dyn, nes bod daear gyfan fel y nef […]

  • Gwenda Jenkins,
  • April 29, 2015

Molianned uchelderau’r nef

Molianned uchelderau’r nef yr Arglwydd am ei waith, a cherdded sŵn ei foliant ef drwy’r holl ddyfnderau maith. Canmoled disglair sêr di-ri’ ddoethineb meddwl Duw, ac yn ein dagrau dwedwn ni mai doeth a chyfiawn yw. Am ei sancteiddrwydd moler ef gan gôr seraffiaid fyrdd; atebwn ninnau ag un llef mai sanctaidd yw ei ffyrdd. […]