logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae fy enaid am ehedeg

Mae fy enaid am ehedeg O’r anialwch tywyll du I ardaloedd perffaith gariad, Mynwes T’wysog nefoedd fry; Gweld ei wedd, profi ei hedd, Nefoedd yw tu yma i’r bedd. Os edrychaf tua’r gogledd, Edrych eilwaith tua’r de, Nid wy’n canfod dim i’w brisio Megis ei ffyddlondeb E'; Pleser llawn, yma gawn, Pur, sylweddol, fore a […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 25, 2015

Mi welaf yn ei fywyd

Mi welaf yn ei fywyd, Y ffordd i’r nefoedd fry, Ac yn ei angau’r taliad A roddwyd drosof fi. Yn ei esgyniad gwelaf Drigfannau pur y nef A’r wledd dragwyddol berffaith, Gaf yno gydag Ef. ‘N ôl edrych ar ôl edrych, O gwmpas imi mae Rhyw fyrdd o ryfeddodau Newyddion yn parhau; Pan fwy’n rhyfeddu […]


Mae lluoedd maith ymlaen

Mae lluoedd maith ymlaen, ‘N awr o’u carcharau’n rhydd, A gorfoleddu maent Oll wedi cario’r dydd: I’r lan, i’r lan diangasant hwy, Yn ôl eu traed y sangwn mwy. Cawn weld yr addfwyn Oen, Fu farw ar y Bryn, Yn medi ffrwyth ei boen Yn hyfryd y pryd hyn: Bydd myrdd heb rif yn canu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Mi wela’r cwmwl du

Mi wela’r cwmwl du, Yn awr ymron â ffoi, A gwynt y gogledd sy Ychydig bach yn troi: ‘N ôl tymestl fawr, daw yn y man Ryw hyfryd hin ar f’enaid gwan. Ni phery ddim yn hir Yn ddu dymhestlog nos; Ni threfnwyd oesoedd maith I neb i gario’r groes; Mae’r hyfryd wawr sy’n codi […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Mae pererinion draw o’m blaen

Mae pererinion draw o’m blaen, Yn canu’r anthem bur, Ac heddiw’n edrych, fel o bell, Ar ddrysni’r diffaith dir. O! nertha finnau i edrych draw, Heb ŵyro o un tu, Nes i mi gyrraedd disglair byrth Caersalem newydd fry. Rho’r delyn euraidd yn ein llaw, Ac yn ein hysbryd dân, Ac yn mheryglon anial dir […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Mae Ysbryd y tragwyddol Dduw’n gorwedd arnoch

Mae Ysbryd y tragwyddol Dduw’n gorwedd arnoch, Daeth i’ch eneinio oll i ddwyn y newydd da. Mae Ysbryd y tragwyddol Dduw’n gorwedd arnoch, Daeth i’ch eneinio oll i ddwyn y newydd da. Fe’ch anfonodd at y tlodion, (Fe ddaeth y dydd,) I gysguro’r gwan o galon, (Fe ddaeth yr awr,) I ryddhau y carcharorion, (Fe […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Mae calon Duw’n llawn gofid

Mae calon Duw’n llawn gofid Mae t’wyllwch drwy y wlad. Mae’i blant yn esgeuluso Y gwaith wnaed gan y Mab. Mae’r byd yn araf lithro nawr At ddibyn colledigaeth fawr. A ddaw ‘na neb i son am gariad Duw? Rwy’n barod, rwy’n barod. Wele fi, o anfon fi. Af allan, af allan, Gyda’r neges drosot […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 23, 2015

Mae’r iachawdwriaeth rad

Mae’r iachawdwriaeth rad Yn ddigon i bob rhai; Agorwyd ffynnon er glanhad Pob pechod cas a bai. Daw tyrfa rif y gwlith Yn iach trwy rin y gwaed: Pwy ŵyr na byddaf yn eu plith, Yn lân o’m pen i’m traed? Er lleted yw fy mhla, Er dyfned yw fy mriw, Y balm o Gilead […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 22, 2015

Mae harmonïau’r nefol gân

Mae harmonïau’r nefol gân O flaen ei orsedd mad. Can mil o engyl seinia’n un Mewn côr o fawl i’r Tad. Mwy disglair yw dy olau pur Na’r sêr a’r lloer a’r haul; Dihafal yw Creawdwr byd Ac Ef yw’n cadarn sail. Ni saif dinasoedd ‘ddaear hon Am dragwyddoldeb hir, Ond wrth gynteddau perlog Nef […]


Mwy na’r awyr iach

Mwy na’r awyr iach – Rwyf d’angen di nawr; Mwy na’r bwydydd i gyd Ym meddwl y tlawd; A mwy nag angen un gair Am dafod i’w ddweud; Ie, mwy nag angen un gân Am lais i’w chreu. Mwy na all gair esbonio’n glir, Mwy na all cân arddangos yn wir; Rwyf d’angen di yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • June 22, 2015