logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mor hawddgar yw dy bebyll di

Mor hawddgar yw dy bebyll di, Arglwydd y Lluoedd. F’enaid a hiraetha amdanat ti; Can’s diogel wyf o fewn dy dŷ. Molaf dy enw Dan gysgod clyd d’adenydd di fy Nuw. Gwell gen i ddiwrnod gyda thi, Gwell gen i gadw drws dy dŷ, Gwell gen i ddiwrnod gyda thi Na mil unman arall. Un […]


Mor werthfawr, o Dduw

Mor werthfawr, o Dduw, Yw dy drugaredd di; Fe locheswn o dan dy adenydd cu. O Arglwydd Iesu, sy’n ein digoni yn dy dŷ, Fe yfwn o ddyfroedd pur dy ras. Can’s ti ydyw ffynnon y bywyd, Ynot ti’n bywheir ni. A ti yw goleuni y bywyd, Trwot ti ’gwelwn ni. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, […]