Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae fy nghalon i yn eiddo llwyr i ti

Mae fy nghalon i yn eiddo llwyr i ti: Iesu, arwain fi ar lwybrau Duw. Mae fy nghalon i yn eiddo llwyr i ti: Rhof fy hun yn aberth sanctaidd byw. DYNION Ac fe addolaf fi, MERCHED Fe addolaf fi. DYNION A chanaf am dy gariad di, MERCHED Canaf am dy gariad di, DYNION A […]


Mae dy waed

Mae dy waed yn fy nghlanhau, Mae dy waed yn rhoi bywyd im, Mae dy waed, dy werthfawr waed, Wedi ’mhrynu i yn rhydd A’m golchi i’n lân fel eira gwyn, eira gwyn. Fy lesu yn aberth drosof fi. It’s your blood, Michael Christ. Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © Mercy Publishing/Thankyou Music 1985 Gwein. gan […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mor hawddgar yw dy bebyll di

Mor hawddgar yw dy bebyll di, Arglwydd y Lluoedd. F’enaid a hiraetha amdanat ti; Can’s diogel wyf o fewn dy dŷ. Molaf dy enw Dan gysgod clyd d’adenydd di fy Nuw. Gwell gen i ddiwrnod gyda thi, Gwell gen i gadw drws dy dŷ, Gwell gen i ddiwrnod gyda thi Na mil unman arall. Un […]