logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae’n ddyrchafedig

Mae’n ddyrchafedig, Y Brenin goruchaf yw Ef, Fe’i haddolaf. Mae’n ddyrchafedig, Y Brenin tragwyddol, Fe’i molaf Ef byth mwy! Ef yw fy Nuw, Fe saif ei wirionedd mwy. Daear a nef Gydganant ei foliant Ef. Mae’n ddyrchafedig, Y Brenin goruchaf yw Ef! Twila Paris, He is exalted; cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © Straightway Music/Word Music (UK) 1985 […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mor fawr yw cariad Duw y Tad

Mor fawr yw cariad Duw y Tad, Ni ellir byth ei fesur; Fe roddodd ef ei Fab yn Iawn I achub gwael bechadur. Does neb all ddirnad maint ei boen, Pan guddiodd Duw y Tad ei wedd; Aeth t’wyllwch dudew drwy y tir Er mwyn i’n gael tangnefedd. Mor rhyfedd yw ei weld ar groes, […]