logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mor werthfawr, o Dduw

Mor werthfawr, o Dduw, Yw dy drugaredd di; Fe locheswn o dan dy adenydd cu. O Arglwydd Iesu, sy’n ein digoni yn dy dŷ, Fe yfwn o ddyfroedd pur dy ras. Can’s ti ydyw ffynnon y bywyd, Ynot ti’n bywheir ni. A ti yw goleuni y bywyd, Trwot ti ’gwelwn ni. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, […]


Mor fendigedig, o mor wych

Mor fendigedig, o! Mor wych, Ydyw cariad Duw; Rhydd iachâd a maddeuant – Rhyfeddol yw! Dewch bawb i ddathlu cariad Duw yn ddyn – Awn i rannu gair y cymod, Rhannu gobaith i bob un. A chyhoeddwn fod ei deyrnas wedi dod; Dewch ymunwn yn yr anthem Sydd drwy’r tir yn seinio’i glod. Clywch y gân […]