logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae Duw wedi rhoi

Mae Duw wedi rhoi ei Ysbryd Glân, Mae Duw wedi rhoi ei Ysbryd Glân, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i chi, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i chi, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i blant, wedi rhoi ei Ysbryd Glân i blant, ac i bobl sydd yn byw yn bell i ffwrdd, ac i bobl […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mae enw Iesu Grist i mi

Mae enw Iesu Grist i mi Mor fwyn a llais o’r nef, Mae’n gwneud i’m henaid roddi llam – Ei hyfryd enw Ef.   O! Enw’r Iesu, hyfryd yw; Enw fy Mhrynwr i a’m Duw; Enw sy’n gwneud i’m lawenhau Yw hyfryd enw Crist. Mae’n sôn am gariad Un a ddaeth I farw i’m rhyddhau, […]


Marchoga’r Arglwydd mewn gogoniant

Marchoga’r Arglwydd mewn gogoniant, Rhyfeddol yw ei harddwch Ef, Cyfiawnder a gwirionedd sanctaidd, Myrddiynau sy’n ei ddilyn Ef. O diolchwch i Dduw am y cariad sy’n, O diolchwch i Dduw am y cariad sy’n, O diolchwch i Dduw am y cariad sy’n Dragwyddol, dragwyddol. Dacw ei fyddin yn mynd allan, Llawenydd sydd yn llenwi’r tir […]


Mae gen i ddwylo

Mae gen i ddwylo i’w curo i Dduw, Mae gen i goesau, i neidio i Dduw, Mae gen i ‘sgwyddau i blygu i Dduw, a fy nghorff i gyd i foli fy Nuw. Diolch, diolch, diolch i Ti, Dduw, Diolch, diolch, diolch i Ti, Dduw. Mae gen i glustiau i wrando ar Dduw, Mae gen […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mawr yw ein Duw

Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw, Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw. Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw, Mawr yw ein Duw, mawr yw ein Duw.   Fe greodd y gwynt, yr eira a’r haul, Y tonnau ar draethau, y blodau a’r dail. Fore a hwyrnos, gaeaf a haf; […]


Molwch enw Iesu

Molwch enw Iesu, Molwch enw lesu, Ef yw’n Craig, Ef yw’n noddfa, Ef yw’n Gwaredwr, ac mae’n haeddu pob clod. Molwch enw lesu. Roy Hicks: Praise the name of Jesus cyfieithiad awdurdodedig: anad. © Latter Rain Music/Word Music (UK) 1975 Gwein. Gan Copycare (Grym mawl 1: 139)

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Mae’n hyder yn ei enw Ef

Mae’n hyder yn ei enw Ef, Ffynhonell iachawdwriaeth. Gorffwys sydd yn enw Crist, O ddechrau’r greadigaeth. Nid ofnwn byth y drwg a ddaw, Mae Un sydd yn ein caru; Ein noddfa ddiogel ydyw Ef: ‘Ein gobaith sydd yn Iesu.’ Ef yw ein hamddiffynfa, ni chawn ein hysgwyd; Ef yw ein hamddiffynfa, ni chawn ein hysgwyd. […]


Molwch Ef, molwch Dduw’n ei deml

Molwch ef, molwch Dduw’n ei deml, Molwch ef yn ei ffurfafen gadarn. Â sain utgorn a thannau telyn, Llinnynau, ffliwt, moliannwn Dduw. Am ei fawredd molwch Ef, A’i weithredoedd nerthol. Ei drugaredd sy’n ddi-drai, Y tragwyddol Dduw. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Praise the Lord: David Fellingham © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ […]


Mae nghalon i yn llawn edmygedd

Mae ‘nghalon i yn llawn edmygedd I ti fy Nuw, fy Mrenin mawr; Dy fawredd di yw fy ysgogiad, Geiriau dy ras yw alaw’r gân o’m mewn.   O garu’r da, ac nid drygioni – Fe rydd dy Dduw dy wobr i ti, Ac ar dy ben, rhydd olew sanctaidd A thaenu persawr dros dy […]


Molwch ar yr utgorn

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970