logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Mae fy nghalon am ehedeg

Mae fy nghalon am ehedeg unwaith eto i fyny fry i gael profi’r hen gymdeithas gynt fu rhyngof a thydi; mi a grwydrais anial garw, heb un gradd o olau’r dydd; un wreichionen fach o’th gariad wna fy rhwymau oll yn rhydd. Pe bai’r holl gystuddiau mwya’n gwasgu ar fy enaid gwan, a’r gelynion oll […]


Mae dy air yn abl i’m harwain

Mae dy air yn abl i’m harwain drwy’r anialwch mawr ymlaen, mae e’n golofn olau, eglur, weithiau o niwl, ac weithiau o dân; mae’n ddi-ble ynddo fe, fwy na’r ddaear, fwy na’r ne’. ‘Rwyf yn meddwl am yr oriau caffwyf funud o’th fwynhau, ac mae atsain pell dy eiriau’n peri imi lawenhau: O’r fath wledd, […]


Mae’r Brenin yn y blaen

Mae’r Brenin yn y blaen, ‘rŷm ninnau oll yn hy, ni saif na dŵr na thân o flaen ein harfog lu; ni awn, ni awn dan ganu i’r lan, cawn weld ein concwest yn y man. Ni welir un yn llesg ym myddin Brenin nef cans derbyn maent o hyd o’i nerthoedd hyfryd ef; ni […]


Mae’r orsedd fawr yn awr yn rhydd

Mae’r orsedd fawr yn awr yn rhydd, gwrandewir llais y gwan; wel cyfod bellach, f’enaid prudd, anadla tua’r lan. Wel anfon eirchion amal ri’ i mewn i byrth y nef; gwrandewir pob amddifad gri yn union ganddo ef. Myfi anturia’ nawr ymlaen heb alwad is y ne’ ond bod perffeithrwydd mawr y groes yn ateb […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 4, 2015

Moliannwn di, O Arglwydd

Moliannwn di, O Arglwydd, wrth feddwl am dy waith yn llunio bydoedd mawrion y greadigaeth faith; wrth feddwl am dy allu yn cynnal yn eu lle drigfannau’r ddaear isod a phreswylfeydd y ne’. Moliannwn di, O Arglwydd, wrth feddwl am dy ffyrdd yn llywodraethu’n gyson dros genedlaethau fyrdd; wrth feddwl am ddoethineb dy holl arfaethau […]


Molwch Arglwydd nef y nefoedd

Molwch Arglwydd nef y nefoedd, holl genhedloedd daear las, holl dylwythau’r byd a’r bobloedd, cenwch glod ei ryfedd ras: Haleliwia, molwch, molwch enw’r Iôn. Mawr yw serch ei gariad atom, mawr ei ryfedd ras di-lyth, ei gyfamod a’i wirionedd sydd heb ball yn para byth: Haleliwia, molwch, molwch enw’r Iôn. NICANDER (Morris Williams), 1809-74 (Caneuon Ffydd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 9, 2015

Mae Duw yn llond pob lle

Mae Duw yn llond pob lle, presennol ymhob man; y nesaf yw efe o bawb at enaid gwan; wrth law o hyd i wrando cri: “Nesáu at Dduw sy dda i mi.” Yr Arglwydd sydd yr un er maint derfysga’r byd; er anwadalwch dyn yr un yw ef o hyd; y graig ni syfl ym […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 9, 2015

Mae’n Duw ni yn Dduw mor fawr

Mae’n Duw ni yn Dduw mor fawr, Mae’n Duw ni yn Dduw mor fawr, Mae’n Duw ni yn Dduw mor fawr, Mae’n ein dal ni yn ei law. (x2) Mae’n uwch na phob adeilad tal, Mae’n ddyfnach na’r sybmarîn, Mae’n lletach na’r bydysawd mawr, A thu hwnt i ’mreuddwyd i. Mae’n fy ’nabod, mae’n fy […]

  • Gwenda Jenkins,
  • January 9, 2015

Mae yna orsedd fry

Mae yna orsedd fry, Tu hwnt i bopeth sy’, Lle daw rhyw ddydd holl blant y ffydd, I foli Duw. I’r Mab fe ganwn gân, Yr Oen sy’n puro’n lân, Addewid gras i’r rhai a gred, Ein Prynwr yw. Clywch floeddio lleisiau’r nef, Eu moliant iddo Ef, Atseinia’r clod drwy lysoedd pur Gan lenwi’r nen. […]


Molaf di, o Arglwydd

Molaf di, o Arglwydd, Tyrd i lenwi ‘nghalon i; Molaf di, o Arglwydd, Gwrando di fy nghri; Molaf di, o Arglwydd, Codaf ddwylo fry; Molaf di, o Arglwydd Dduw. Cyfieithiad Awdurdodedig: Arfon Jones, Unto You, o Lord: Phil Townend Hawlfraint © 1986 ac yn y cyfieithiad hwn Thankyou Music/ Gwein. Gan worshiptogether.com songsac eithrio DU […]