logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu, fe ddathlwn ni dy goncwest di

Iesu, fe ddathlwn ni dy goncwest di; Iesu, ymgollwn yn dy ras. Iesu, gorfoleddwn ynot ti; Iesu, fe’n prynaist drwy dy waed. I brofi rhyddid cael bod yn blant i Dduw, O fod yn gaeth i bechod, trwyddo ef y cawn ni fyw. Dewch, gorfoleddwn yn ei goncwest ef, A’i gariad yn ein c’lonnau ni. […]


Iesu, Iesu, sanctaidd wyt

Iesu, Iesu, Sanctaidd wyt, Fab Duw eneiniog, Iesu. Iesu, Iesu, Ti yw’n Harglwydd dyrchafedig, Iesu. Dy enw sydd fel y diliau mêl, Dy Ysbryd fel dŵr i’m henaid i; Dy Air sydd yn llusern glir i’m traed. Iesu, fe’th garaf, fe’th garaf. Jesus, Jesus, Holy and Anointed One, John Barnett,  Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © 1988 […]


Iesu, tyrd i’r canol

Iesu, tyrd i’r canol Yn ein hoedfa ar y llawr, Bydd yn hardd gytundeb Wrth i’n llygaid gwrdd yn awr, O Iesu, fe’th garwn, felly down ynghyd, Ein calonnau una nawr a dryllia’n hofnau i gyd. Atat ti y deuwn O bob gwlad ar draws y byd, Crist yw’r cariad rhyngom Wrth in afael dwylo […]


Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di

Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di – Ildiaist ti bopeth a marw i mi. Lawer tro, rhyfeddais i ti f’achub i – Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof, Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof. Ac unwaith eto syllu wnaf ar groes Calfari, A sylweddoli dyfnder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Iesu, anfon weithwyr lu

Iesu, anfon weithwyr lu, O, mae eu hangen hwy. Mae’r tir yn barod i’w fedi, Y caeau’n aeddfed mwy. Ond Arglwydd cymer fi, Iesu, o cymer fi. Pwy a â drosot ti? Pwy a â drosot ti? Dyma fi nawr – Af fi, ie fi, Iôr, Af fi. O na welem Gymru’n troi Yn dyrfa […]


I ti fe roddwyd

I ti fe roddwyd yr enw mwyaf, Ac addolwn di, ie, addolwn di. I ti fe roddwyd yr enw mwyaf, Ac addolwn di, Ie, addolwn di. Ni yw dy bobl, ry’m yma i’th foli, Ac addolwn di, ac addolwn di. Ni yw dy bobl, ry’m yma i’th foli, Ac addolwn di, Ie, addolwn di. Prynaist […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Iesu, enw bendigaid

Iesu, enw bendigaid, Hawddgar Waredwr, Ein Harglwydd mawr; Emaniwel, Duw o’n plaid ni, Sanctaidd iachawdwr, Fywiol Air. (fersiwn i blant) Iesu, Ti yw’r goleuni, Cyfaill pob plentyn, Arglwydd mawr. Emaniwel, Duw sydd ynom, Sanctaidd Waredwr, clyw ni’n awr. (Jesus, name above all names): Naida Hearn, Cyfieithiad awdurdodedig: Catrin Alun a Nest Ifans Hawlfraint © 1974,1979 […]