Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu, tyrd i’r canol

Iesu, tyrd i’r canol Yn ein hoedfa ar y llawr, Bydd yn hardd gytundeb Wrth i’n llygaid gwrdd yn awr, O Iesu, fe’th garwn, felly down ynghyd, Ein calonnau una nawr a dryllia’n hofnau i gyd. Atat ti y deuwn O bob gwlad ar draws y byd, Crist yw’r cariad rhyngom Wrth in afael dwylo […]


Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di

Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di – Ildiaist ti bopeth a marw i mi. Lawer tro, rhyfeddais i ti f’achub i – Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof, Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof. Ac unwaith eto syllu wnaf ar groes Calfari, A sylweddoli dyfnder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Iesu, anfon weithwyr lu

Iesu, anfon weithwyr lu, O, mae eu hangen hwy. Mae’r tir yn barod i’w fedi, Y caeau’n aeddfed mwy. Ond Arglwydd cymer fi, Iesu, o cymer fi. Pwy a â drosot ti? Pwy a â drosot ti? Dyma fi nawr – Af fi, ie fi, Iôr, Af fi. O na welem Gymru’n troi Yn dyrfa […]


I ti fe roddwyd

I ti fe roddwyd yr enw mwyaf, Ac addolwn di, ie, addolwn di. I ti fe roddwyd yr enw mwyaf, Ac addolwn di, Ie, addolwn di. Ni yw dy bobl, ry’m yma i’th foli, Ac addolwn di, ac addolwn di. Ni yw dy bobl, ry’m yma i’th foli, Ac addolwn di, Ie, addolwn di. Prynaist […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Iesu, enw bendigaid

Iesu, enw bendigaid, Hawddgar Waredwr, Ein Harglwydd mawr; Emaniwel, Duw o’n plaid ni, Sanctaidd iachawdwr, Fywiol Air. (fersiwn i blant) Iesu, Ti yw’r goleuni, Cyfaill pob plentyn, Arglwydd mawr. Emaniwel, Duw sydd ynom, Sanctaidd Waredwr, clyw ni’n awr. (Jesus, name above all names): Naida Hearn, Cyfieithiad awdurdodedig: Catrin Alun a Nest Ifans Hawlfraint © 1974,1979 […]


Iesu, mor hawddgar wyt ti

Iesu, mor hawddgar wyt ti, Rwyt ti mor addfwyn, mor bur, mor gu. Ti yw haul ein cyfiawnder ni, lesu, mor hawddgar wyt ti. Haleliwia, lesu yw fy Mrenin cu, Haleliwia, lesu sydd bopeth i mi. Cytgan Haleliwia, lesu ddaeth o’r bedd yn fyw, Haleliwia, maddau ’mai, Ef sydd Dduw. Cytgan Haleliwia, addfwyn a thyner […]