Gobaith

Iesu, ‘r enw anrhydeddwn

Iesu, ’r enw anrhydeddwn, Iesu, ’r enw folwn ni. Mae’n enw sydd goruwch pob enw arall; Datgan nef a daear oll Fod Iesu’n wir Fab Duw. Fe addolwn ni a’i ddyrchafu fry, Canwn foliant iddo ynghyd. Fe addolwn ni, a’i ddyrchafu fry, Canwn foliant iddo drwy’r byd. Iesu, ’r enw a addolwn, Ynddo ymddiriedwn ni. […]


Iesu, fe ddathlwn ni dy goncwest di

Iesu, fe ddathlwn ni dy goncwest di; Iesu, ymgollwn yn dy ras. Iesu, gorfoleddwn ynot ti; Iesu, fe’n prynaist drwy dy waed. I brofi rhyddid cael bod yn blant i Dduw, O fod yn gaeth i bechod, trwyddo ef y cawn ni fyw. Dewch, gorfoleddwn yn ei goncwest ef, A’i gariad yn ein c’lonnau ni. […]


Iesu, Iesu, sanctaidd wyt

Iesu, Iesu, Sanctaidd wyt, Fab Duw eneiniog, Iesu. Iesu, Iesu, Ti yw’n Harglwydd dyrchafedig, Iesu. Dy enw sydd fel y diliau mêl, Dy Ysbryd fel dŵr i’m henaid i; Dy Air sydd yn llusern glir i’m traed. Iesu, fe’th garaf, fe’th garaf. Jesus, Jesus, Holy and Anointed One, John Barnett,  Cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones © 1988 […]


Iesu, tyrd i’r canol

Iesu, tyrd i’r canol Yn ein hoedfa ar y llawr, Bydd yn hardd gytundeb Wrth i’n llygaid gwrdd yn awr, O Iesu, fe’th garwn, felly down ynghyd, Ein calonnau una nawr a dryllia’n hofnau i gyd. Atat ti y deuwn O bob gwlad ar draws y byd, Crist yw’r cariad rhyngom Wrth in afael dwylo […]


Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di

Iesu Grist, myfyriaf ar dy aberth di – Ildiaist ti bopeth a marw i mi. Lawer tro, rhyfeddais i ti f’achub i – Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof, Meddyliau fel hyn ddaw i’m cof. Ac unwaith eto syllu wnaf ar groes Calfari, A sylweddoli dyfnder gras dy gariad i mi. Diolch i ti eto […]

  • MLC_Admin,
  • January 1, 1970

Iesu, anfon weithwyr lu

Iesu, anfon weithwyr lu, O, mae eu hangen hwy. Mae’r tir yn barod i’w fedi, Y caeau’n aeddfed mwy. Ond Arglwydd cymer fi, Iesu, o cymer fi. Pwy a â drosot ti? Pwy a â drosot ti? Dyma fi nawr – Af fi, ie fi, Iôr, Af fi. O na welem Gymru’n troi Yn dyrfa […]