logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Iesu, mawr yw dy ras

Iesu, mawr yw dy ras a mawr dy gariad ataf fi, Gwn am fy holl feiau’i gyd, ond parod wyt i faddau im. Hon yw fy nghân o fawl i ti; Clod i’r Duw byw a’i holl roddion drud. Ti wnaeth gyffwrdd y galon hon Waredwr ffyddlon. Iesu, dal fi yn dynn a gwared fi […]


Iesu, yr enw uchaf sydd

Iesu, yr enw uchaf sydd, Yr Un sy ’run o hyd, Gan godi’n dwylo fry addolwn di; Tyrd, yng ngrym dy Ysbryd Glân, Ymwêl â’r tafod tân, Ac yna gwêl pob un Ti yw’r Emaniwel. Emaniwel, Emaniwel, Emaniwel, mae Duw gyda ni. Cyfieithiad Awdurdodedig : Arfon Jones, (Jesus, the Name above all names): Hilary Davies […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 21, 2015

Iesu cymer fi fel ‘rwyf

Iesu cymer fi fel ’rwyf, Fyth ni allaf ddod yn well. Tyn fi’n ddyfnach ’mewn i ti, Pethau’r cnawd gyrr di ymhell. Gwna fi megis gwerthfawr em, Clir fel grisial, hardd ei threm. lesu’n t’wynnu ynof fi Rydd ogoniant ’nôl i ti. Cyfieithiad Awdurdodedig : Catrin Alun, (Jesus take me as I am): Dave Bryant […]


Iesu, fe’th addolaf

Iesu, fe’th addolaf, Arglwydd, clyw fy nghân, ‘Fe’th garaf.’ Ti yw ystyr byw i mi A moli wnaf dy enw sanctaidd di. lesu, fe’th addolaf, Arglwydd, clyw fy nghân, ‘Fe’th garaf.’ Ti yw ystyr byw i mi A moli wnaf dy enw sanctaidd, Moli wnaf dy enw sanctaidd, Moli wnaf dy enw sanctaidd di. Cyfieithiad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 19, 2015

I’n Duw, rhoddwn ddiolch glân

I’n Duw, rhoddwn ddiolch glân, I’n Duw, canwn newydd gân I’n Duw, am iddo roddi lesu Grist, Ei Fab. (Ailadrodd) “Yn awr”, medd y gwan “yr wyf yn gryf,” Medd y tlawd, “Cyfoethog wyf, Oherwydd beth a wnaeth fy Nuw drosof fi.” (Ailadrodd) (Tro olaf) Fy Nuw. Henry Smith, Give Thanks, cyfieithiad awdurdodedig: Arfon Jones […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 18, 2015

I ti dymunwn fyw, O Iesu da

I ti dymunwn fyw, O Iesu da, ar lwybrau esmwyth oes, dan heulwen ha': neu os daw’r niwl i guddio’r wybren las na ad i’m hofnau atal gwaith dy ras. Yn fwy bob dydd i ti dymunwn fyw gan wneud dy waith yn well, gwaith engyl yw; a gad i mi, wrth ddringo’u hysgol hwy, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 30, 2015

I dawel lwybrau gweddi

I dawel lwybrau gweddi, O Arglwydd, arwain fi, rhag imi gael nhwyllo gan ddim daearol fri: mae munud yn dy gwmni yn newid gwerth y byd yn agos iawn i’th feddwl O cadw fi o hyd. Pan weli fy amynedd, O Arglwydd, yn byrhau; pan weli fod fy mhryder dros ddynion yn lleihau; rhag im, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 29, 2015

I’th Eglwys, Arglwydd, rho fwynhau

I’th Eglwys, Arglwydd, rho fwynhau y tywalltiadau nefol, a grasol wyrthiau’r Ysbryd Glân yn creu yr anian dduwiol. Nid dawn na dysg ond dwyfol nerth wna brydferth waith ar ddynion; y galon newydd, eiddot ti ei rhoddi, Ysbryd tirion. Ti elli bob rhyw ddrwg ddileu a’n creu i gyd o’r newydd; yn helaeth rho yn […]


I orwedd mewn preseb

I orwedd mewn preseb rhoed Crëwr y byd, nid oedd ar ei gyfer na gwely na chrud; y sêr oedd yn syllu ar dlws faban Mair yn cysgu yn dawel ar wely o wair. A’r gwartheg yn brefu, y baban ddeffroes, nid ofnodd, cans gwyddai na phrofai un loes. ‘Rwyf, Iesu, ‘n dy garu, O […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 27, 2015

Iesu fy mrenin!

Iesu fy mrenin! Ti yw’r Emaniwel! Frenin nef, Arglwydd glân, Seren y wawr. Ac i dragwyddoldeb mwy canaf dy foliant, A theyrnasu wnawn i dragwyddoldeb mwy. Dave Moody (All hail King Jesus!) cyf. Arfon Jones ©Tempo Music Publications/Word Music (UK) 1981 Gwein.gan Copycare (Grym Mawl 1:3)

 • Gwenda Jenkins,
 • March 31, 2015