logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

I’n Duw, rhoddwn ddiolch glân

I’n Duw, rhoddwn ddiolch glân, I’n Duw, canwn newydd gân I’n Duw, am iddo roddi Iesu Grist, Ei Fab. (Ailadrodd) “Yn awr”, medd y gwan “yr wyf yn gryf”, Medd y tlawd “Cyfoethog wyf, Oherwydd beth a wnaeth fy Nuw drosof fi”. (Ailadrodd) (Tro olaf) Fy Nuw. (Grym Mawl 1: 39) Henry Smith: Give Thanks, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 24, 2015

Iesu cymer fi’n dy gôl

Iesu cymer fi’n dy gôl, Rhag diffygio; N’ad fy enaid bach yn ôl, Sydd yn crwydro; Arwain fi drwy’r anial maith Aml ei ddrysle, Fel na flinwyf ar fy nhaith Nes mynd adre’. Rho dy heddwch dan fy mron – Ffynnon loyw; Ffrydiau tawel nefol hon Fyth a’m ceidw; Os caf ddrachtio’r dyfroedd pur, Mi drafaelaf […]


Iachawdwr dynol-ryw

Iachawdwr dynol-ryw, Tydi yn unig yw Fy Mugail da: Mae angau’r groes yn llawn O bob rhinweddol ddawn, A ffrwythau melys iawn, A’m llwyr iachâ. Mae torf aneirif fawr Yn ddisglair fel y wawr, ‘Nawr yn y nef – Drwy ganol gwawd a llid, A gwrth’nebiadau byd, Ac angau glas ynghyd, A’i carodd Ef. Ni […]


I Dad y trugareddau’i gyd

I Dad y trugareddau’i gyd Rhown foliant holl drigolion byd; Llu’r nef moliennwch, bawb ar gân, Y Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân. Gogoniant fo i’n Tad ni, Gogoniant fo i’r Mab, Gogoniant fo i’r Ysbryd I dragwyddoldeb mad. “Teilwng yw’r Oen”, yw’r gân o’r nef Dyrchafwn Ef bob un, “Teilwng yw’r Oen” yw’n hateb […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 22, 2015

Iesu, mae d’enw uwch pob enw sydd

Iesu, mae d’enw uwch pob enw sydd, Nerthol Dduw, T’wysog Hedd, Gwaredwr. Iesu, fe’th garaf di yn fwy bob dydd, F’Arglwydd i, ‘Rwyf am d’adnabod di yn well. Gwêl yma fôr o fawl – Cwyd o ddwfn fy nghalon, tyrr fel ton ar don Wrth d’addoli Di. Carwr f’enaid i, Crëwr y cyfanfyd, Ti a […]


Iesu, rhown iti bob anrhydedd

Iesu, rhown iti bob anrhydedd, Iesu, rhown iti yr holl glod. Uned dae’r a nef i ddyrchafu Yr enw sydd goruwch holl enwau’r rhod. O, plygwn bawb ein glin mewn gwir addoliad, Can’s plygu glin yw’n dyled ger ei fron. Cyffeswn bawb yn awr Ef yw’r Crist, Ef yw Mab Duw, Frenin Iôr, clodforwn di […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 19, 2015

Iesu Grist sydd yn ben

Iesu Grist sydd yn ben, Holl gyflawnder ein Duw ynddo mae; Ac fe’n geilw ni i’w ddilyn ef, Trwy ei atgyfodiad mawr Fe’n hachub yn awr. Gwir ddelw’r Duw anweledig yw Ef, Y cyntafanedig ydyw. Gwir Fab y Tad Nefol a greodd bob peth; Gorsedd a grym a’r holl awdurdodau cryf. Iesu sy’n ben ac […]


Iesu ei hun yw ngobaith i (Angor)

Iesu ei hun yw ngobaith i Ei Waed sydd yn fy angori Does dim i’w roi gan ddynolryw Yn enw Iesu nawr rwy’n byw. Iesu Grist, Ein hangor ni Y meirw caiff fyw, Trwy gariad Crist, Trwy y Storm Ef yw’r Iôr, Iôr dros oll. Pan rwyf yn baglu yn y ras Mi godaf eto […]


I’w liniau cwympodd Brenin nef

I’w liniau cwympodd Brenin nef Tra’n dioddef gofid mawr, Goleuni’r byd yn chwysu gwaed Yn ddafnau ar y llawr. Pa erchyllterau welodd Ef Yn unig yn yr ardd: ‘O cymer Di y cwpan hwn’, Ond gwnaf d’ewyllys Di Ond gwnaf d’ewyllys Di. I wybod byddai ffrindiau’n ffoi A’r nef yn dawel iawn, Yng Nghalfarî roedd […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 3, 2015

I Dduw bo’r gogoniant (Cyfieithiad Caneuon Ffydd)

I Dduw bo’r gogoniant, fe wnaeth bethau mawr, rhoi’i Fab o’i fawr gariad dros holl deulu’r llawr, rhoi’i einioes yn Iawn dros ein pechod a wnâi, gan agor drws bywyd i bawb er eu bai. Clod i Dduw! Clod i Dduw! Clywed daear ei lef! Clod i Dduw! Clod i Dduw! Llawenhaed tyrfa gref! O […]