logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

I ddyddiau’r glanio ar y lloer

I ddyddiau’r glanio ar y lloer y’n ganed, Iôr, bob un, a gwelsom wyrthiau eraill drwy y ddawn a roist i ddyn. Ond dyro weled gwyrthiau mwy – cael sathru dan ein troed yr afiechydon creulon, cry’ sy’n blino’r byd erioed. Rho inni’n fuan weled dydd na cheir, drugarog Dduw, na newyn blin na thlodi […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 21, 2016

Moliannwn ein Tad yn y nefoedd

Moliannwn ein Tad yn y nefoedd, cynlluniwr y cread i gyd, Creawdwr y sêr a’u niferoedd, Cynhaliwr holl fywyd y byd; ei enw sydd fawr drwy’r nefoedd a’r llawr, ymuned plant dynion i’w foli yn awr. Mawrygwn y Mab, ein Gwaredwr a ddaeth yn y cnawd atom ni, a rodiodd yn isel ei gyflwr a […]


Iesu, Geidwad bendigedig

Iesu, Geidwad bendigedig, ffrind yr egwan a’r methedig, tyner ydwyt a charedig; rho dy ras yn nerth i ni. Iesu, buost gynt yn faban yn y llety tlawd, anniddan; Brenin nef a daear weithian, dirion Arglwydd, ydwyt ti. Iesu, drosom buost farw ar y croesbren creulon, garw: dirfawr werth yr aberth hwnnw egyr byrth y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Iôr anfeidrol, yn dy gwmni

Iôr anfeidrol, yn dy gwmni daw gorfoledd imi’n llawn, ymollyngaf yn dy gariad ac ymgollaf yn dy ddawn; dy gadernid sy’n fy nghynnal, mae dy ddoniau yn ddi-ri’, cyfoeth ydwyt heb ddim terfyn, mae cyflawnder ynot ti. Iôr anfeidrol, yn dy gwmni mae fy nos yn troi yn ddydd, mae rhyfeddod dy oleuni heddiw yn […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 18, 2016

Iesu, Iesu, Arglwydd fy nghân

Iesu, Iesu, Arglwydd fy nghân, Ar d’alwad dyner cerddais yn rhydd; Derbyn fy niolch yn newydd bob dydd, Derbyn fy oes yn fawlgan i ti. Iesu, Iesu, cymer fy oes: Iesu, Iesu, rhoddaf i ti Bopeth, pob awr, ti biau hwy oll: Iesu fy Ngheidwad, ‘r eiddot wyf fi. Iesu, Iesu, rho imi’r ddawn O […]

 • Gwenda Jenkins,
 • November 10, 2015

Iesu, ‘Mrenin mawr a’m Priod,

Iesu, ‘Mrenin mawr a’m Priod, Bydd wrth raid Imi’n blaid I orchfygu pechod. Tra fwy’n trigo’n yr anialwch, Gweld yn wir D’wyneb pur Yw fy ngwir ddiddanwch. Iesu, aethost Ti â’m calon; F’enaid cu’n Llechu sy’n Ddifrad rhwng dy ddwyfron. Pâr im aros mwy’n dy freichiau: Boed fy nyth Dedwydd byth Yn dy ddilyth glwyfau. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 14, 2015

Iesu ei Hunan yw fy mywyd

Iesu ei Hunan yw fy mywyd – Iesu’n marw ar y Groes, Y trysorau mwyaf feddaf Yw ei chwerw angau loes; Gwacter annherfynol ydyw Meddu daear, da, na dyn; Colled ennill popeth arall, Oni enillir Di dy Hun. Dyma ddyfnder o drysorau, Dyma ryw anfeidrol rodd, Dyma wrthrych ges o’r diwedd Ag sy’n hollol wrth […]

 • Gwenda Jenkins,
 • September 10, 2015

Iachawdwr y byd

Carodd Duw y byd cymaint nes Iddo ddod a marw trosom ni! Fe gym’rodd bwysau euogrwydd dyn Rhoddodd floedd o’r groes, ‘Fe orffennwyd’. Crist yr Iôr, maeddodd y t’wyllwch Mae E’n fyw, trechodd Ef farwolaeth. Felly creodd y ffordd I’n hachub i gyd Gwir achubwr yw holl fyd. Canwn glod iddo Ef Am ei gariad […]

 • Gwenda Jenkins,
 • July 21, 2015

Iesu, dim ond Iesu

Pwy sydd yn codi’r meirw’n fyw? a’n rhyddhau o’n cyflwr briw? Ein gobaith yw, unig Fab Duw. Iesu, dim ond Iesu. Pwy all agor llygaid dall? Pwy all ryddhau o law y fall? Talodd y pris, ein heddwch yw. Iesu, dim ond Iesu. Sanctaidd Frenin Nefoedd wyt, Plyga’r holl angylion i ti, Syrthiaf finnau nawr […]


Iesu, Iesu, maddau i mi

Iesu, Iesu, maddau i mi x2 Iesu, Iesu, diolch iti x2 Iesu, Iesu, Rwy’n dy garu x2 © 2005 Elise Gwilym o’r CD Tiwnio Mewn

 • Gwenda Jenkins,
 • July 20, 2015