logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Haleliwia!

Haleliwia! Molwch Dduw yn ei deml sanctaidd, Molwch ef yn yr awyr agored; Molwch ef am wneud pethau nerthol, Molwch ef am ei fod mor aruthrol fawr; Molwch ef drwy ganu utgorn, Molwch ef gyda’r nabl a’r delyn; Molwch ef gyda drymiau a dawns, Molwch ef gyda’r ffidil a’r ffliwt; Molwch ef â sŵn symbalau, […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 10, 2015

Hanesyddol yw y dydd (O, llawenhawn)

Hanesyddol yw y dydd, Trechwyd angau – Ti achubodd fi Canwn Glod, Iesu sydd yn fyw. Croes Calfaria yr ogof wag Hyd y diwedd – enillaist bopeth i’m Llawenhawn, Iesu sydd yn fyw. Mae yn fyw… Ac O! Llawenhawn, llawenhawn Ces i faddeuant llawn O! Llawenhawn, llawenhawn Maddeuant ganddo Ef Byth bythoedd gydag Ef Wrth […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 8, 2015

Haleliwia, can’s teyrnasa’r Hollalluog Dduw

Haleliwia, can’s teyrnasa Hollalluog Dduw. Haleliwia, can’s teyrnasa’r Hollalluog Dduw. O llawenhawn ger ei fron A rhown ogoniant iddo Ef! Haleliwia, can’s teyrnasa’r Hollalluog Dduw. Dale Garratt (Hallellujah for the Lord our God) cyf. anad.© 1972 Sovereign Music UK (Grym Mawl 1: 46)

  • Gwenda Jenkins,
  • May 18, 2015

Haleliwia, Dad nefol

Haleliwia, Dad nefol, Am roi i ni dy Fab; Daeth fel oen i farw’n Iawn, A’n hachub drwy ei waed. Gwyddai beth a wnaethem – Ei ddyfal guro’n friw. Haleliwia, Dad nefol, Ei groes, fy ngobaith yw. Haleliwia, Dad nefol, Trwy ei fywyd rwyf yn fyw. Cyfieithiad Awdurdodedig : Arfon Jones. Hallelujah, My Father, Tim Cullen © […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 18, 2015

Haleliwia! O’r ymdrech fawr ar Galfarî

Haleliwia! Haleliwia! Haleliwia! O’r ymdrech fawr ar Galfarî, Dywysog Bywyd, daethost ti, gan ymdaith mewn anfarwol fri: Haleliwia! Ni allai holl ddolurus gur y goron ddrain a’r hoelion dur wanychu grym dy gariad pur: Haleliwia! Gadewaist fröydd brenin braw â phob awdurdod yn dy law, hyd faith derfynau’r byd a ddaw: Haleliwia! Pyrth uffern gaeaist, […]


Hyfryd eiriau’r Iesu

Hyfryd eiriau’r Iesu, bywyd ynddynt sydd, digon byth i’n harwain i dragwyddol ddydd: maent o hyd yn newydd, maent yn llawn o’r nef; sicrach na’r mynyddoedd yw ei eiriau ef. Newid mae gwybodaeth a dysgeidiaeth dyn; aros mae Efengyl Iesu byth yr un; Athro ac Arweinydd yw efe ‘mhob oes; a thra pery’r ddaear pery […]


Haleliwia! Haleliwia! Seinier mawl i’r uchel Dduw

Haleliwia! Haleliwia! Seinier mawl i’r uchel Dduw; ef yw Brenin y brenhinoedd, Arglwydd yr arglwyddi yw: pwysa eangderau’r cread byth ar ei ewyllys gref; ein gorffwysfa yw ei gariad: Haleliwia! Molwn ef. Haleliwia! Haleliwia! Gwylio mae bob peth a wnaed; cerdd mewn nerth drwy’r uchelderau a’r cymylau’n llwch ei draed: ynddo mae preswylfa’r oesau, dechrau […]


Hoffi ‘rwyf dy lân breswylfa

Hoffi ‘rwyf dy lân breswylfa, Arglwydd, lle’r addewaist fod; nid oes drigfan debyg iddi mewn un man o dan y rhod. Teml yr Arglwydd sy dŷ gweddi, lle i alw arnat ti; derbyn dithau ein herfyniau pan weddïom yn dy dŷ. Hoffi ‘rwyf dy lân fedyddfan lle mae’r Ysbryd oddi fry yn bendithio’r gwan aelodau […]

  • Gwenda Jenkins,
  • March 25, 2015

Hwn ydyw’r dydd y cododd Crist

Hwn ydyw’r dydd y cododd Crist gan ddryllio pyrth y bedd; O cyfod, f’enaid, na fydd drist, i edrych ar ei wedd. Cyfodi wnaeth i’n cyfiawnhau, bodlonodd ddeddf y nef; er maint ein pla cawn lawenhau, mae’n bywyd ynddo ef. Gorchfygodd angau drwy ei nerth, ysbeiliodd uffern gref; ac annherfynol ydyw’r gwerth gaed yn ei […]


Heddiw llawenychwn

Heddiw llawenychwn, na foed neb yn drist; mewn carolau seiniwn foliant Iesu Grist: dyma ddydd ei eni, heddiw daeth i’n byd; teilwng ydyw moli uwch ei isel grud. Heddiw ganed Ceidwad i holl ddynol-ryw, mewn ymddarostyngiad, Crist yr Arglwydd yw; dyna iaith angylion, dyna iaith y nef wrth fugeiliaid tlodion pryd y ganed ef. Canu […]