Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Glân gerwbiaid a seraffiaid

Glân gerwbiaid a seraffiaid fyrdd o gylch yr orsedd fry mewn olynol seiniau dibaid canant fawl eu Harglwydd cu: “Llawn yw’r nefoedd o’th ogoniant, llawn yw’r ddaear, dir a môr; rhodder iti fythol foliant, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd Iôr.” Fyth y nef a chwydda’r moliant, uwch yr etyb daear fyth: “Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd,” meddant, “Dduw y […]


Gwaith hyfryd iawn a melys yw

Gwaith hyfryd iawn a melys yw moliannu d’enw di, O Dduw; sôn am dy gariad fore glas, a’r nos am wirioneddau gras. Melys yw dydd y Saboth llon, na flined gofal byd fy mron, ond boed fy nghalon i mewn hwyl fel telyn Dafydd ar yr ŵyl. Yn Nuw fy nghalon lawenha, bendithio’i waith a’i […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 10, 2015

Gyda thoriad gwawr y bore

Gyda thoriad gwawr y bore, O mor felys yw codi’n llef a llafar ganu, canu mawl i Dduw. Seinia adar mân y coedydd glod i’th enw mawr; una’r gwynt a’r môr i’th foli, Arglwydd nef a llawr. Dan dy adain dawel, esmwyth cawsom felys hun; yn ddianaf drwy yr hirnos cedwaist ni bob un. Ar […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 9, 2015

Gorchudd ar dy bethau mawrion

Gorchudd ar dy bethau mawrion yw teganau gwag y byd; cadarn fur rhyngof a’th Ysbryd yw ‘mhleserau oll i gyd: gad im gloddio, drwy’r parwydydd tewion, drwodd at fy Nuw i gael gweld trysorau gwerthfawr na fedd daear ddim o’u rhyw. N’ad im daflu golwg cariad ar un gwrthrych is y rhod, na gwneud gwrthrych […]


Golwg, Arglwydd, ar dy ŵyneb

Golwg, Arglwydd, ar dy ŵyneb sydd yn codi’r marw o’r bedd; mae agoriad nef ac uffern yna i’w deimlo ar dy wedd; gair dy ras, pur ei flas, nawr a ddetgly ‘nghalon gas. Arglwydd, danfon dy leferydd heddiw yn ei rwysg a’i rym; dangos fod dy lais yn gryfach nag all dyn wrthsefyll ddim; cerdd […]


Gwêl ar y croesbren acw

Gwêl ar y croesbren acw gyfiawnder mawr y ne’, doethineb a thrugaredd yn gorwedd mewn un lle, a chariad anfesurol yn awr i gyd yn un fel afon fawr, lifeiriol yn rhedeg at y dyn. Cynefin iawn â dolur a Gŵr gofidus fu, er dwyn tangnefedd rhyfedd ac iechyd llawn i ni; fe ddygodd ein […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Gwyn a gwridog, hawddgar iawn

Gwyn a gwridog, hawddgar iawn, yw f’Anwylyd; doniau’r nef sydd ynddo’n llawn, peraidd, hyfryd: daear faith nac uchder nef byth ni ffeindia arall tebyg iddo ef Halelwia! Ynddo’i hunan y mae’n llawn bob trysorau: dwyfol, berffaith, werthfawr Iawn am fy meiau; gwir ddoethineb, hedd a gras gwerthfawroca’, nerth i hollol gario’r maes: Halelwia! Dyma sylfaen […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 5, 2015

Gras, O’r fath beraidd sain

Gras, O’r fath beraidd sain, i’m clust hyfrydlais yw: gwna hwn i’r nef ddatseinio byth, a’r ddaear oll a glyw. Gras gynt a drefnodd ffordd i gadw euog fyd; llaw gras a welir ymhob rhan o’r ddyfais hon i gyd. Gras nododd f’enw i Yn Llyfr Bywyd Duw; A gras a’m rhoddodd i i’r Oen, Fu […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 9, 2015

Gwawriodd blwyddyn newydd eto

Gwawriodd blwyddyn newydd eto, o’th drugaredd, Arglwydd cu; llaw dy gariad heb ddiffygio hyd yn hyn a’n dygodd ni: cawsom gerdded yn ddiogel drwy beryglon blwyddyn faith; gwnaethost ti bob storm yn dawel oedd yn bygwth ar y daith. Dysg in fyw y flwyddyn yma yng ngoleuni clir dy groes, gad in dynnu at y […]

 • Gwenda Jenkins,
 • January 9, 2015

Gariad dwyfol, uwch bob cariad

Gariad dwyfol uwch bob cariad, Londer nefoedd, tyrd i lawr; Ynom ninnau gwna dy drigfa, A chorona d’arfaeth fawr; Iesu, llawn tosturi ydwyt, Cariad annherfynol pur, Moes i ni dy iachawdwriaeth, Tyrd i esmwytháu ein cur. Tyrd, anfeidrol i waredu, Rho dy ras i’th bobl i gyd; Dychwel atom ni yn ebrwydd, Yn dy demlau […]