logo

Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Galwaf ar yr Arglwydd Dduw

(Merched yn adleisio’r dynion) Galwaf ar yr Arglwydd Dduw, Sydd yn haeddu’r mawl i gyd. Fe’m gwaredir o’m holl elynion. (Pawb) Y Duw Cadarn, bendithiwn nawr ein Craig A boed i Dduw ein hiachawdwriaeth dderbyn moliant. Y Duw Cadarn, bendithiwn nawr ein Craig A boed i Dduw ein hiachawdwriaeth dderbyn moliant. (Pawb) Y Duw Cadarn, […]


Gwelaf yr Iôr ar ei orsedd fry

Gwelaf yr Iôr ar ei orsedd fry – yn uchel; A godre ei wisg leinw’r deml â gogoniant: A’r ddaear sydd yn llawn, a’r ddaear sydd yn llawn, A’r ddaear sydd yn llawn o’th ogoniant. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, O, sanctaidd yw yr Iôr; Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, O, sanctaidd ydyw ef, yr Iôr; I […]

 • Gwenda Jenkins,
 • May 19, 2015

Gyfrannwr pob bendithion

Gyfrannwr pob bendithion ac awdur deall dyn, gwna ni yn wir ddisgyblion i’th annwyl Fab dy hun; drwy bob gwybodaeth newydd gwna ni’n fwy doeth i fyw, a gwisg ni oll ag awydd gwas’naethu dynol-ryw Rho inni ysbryd gweddi rho inni wefus bur, rho gymorth mewn caledi i lynu wrth y gwir; yng nghynnydd pob […]

 • Gwenda Jenkins,
 • April 30, 2015

Glanha dy Eglwys, Iesu mawr

Glanha dy Eglwys, Iesu mawr ei grym yw bod yn lân; sancteiddia’i gweddi yn ei gwaith a phura hi’n y tân. Na chaffed bwyso ar y byd nac unrhyw fraich o gnawd: doed yn gyfoethog, doed yn gryf drwy helpu’r gwan a’r tlawd. Na thynned gwychder gwag y llawr ei serch oddi ar y gwir; […]


Gobaith mawr y mae’r addewid

Gobaith mawr y mae’r addewid wedi ei osod draw o’m blaen; hwn a gynnal f’enaid egwan rhag im lwfwrhau yn lân. Gobaith, wedi rhyfel caled, y caf fuddugoliaeth lawn; gobaith bore heb gymylau ar ôl noswaith dywyll iawn. Gobaith, ar ôl maith gystuddiau, y caf fod heb boen na chlwy’; gobaith, yn y ffwrnais danllyd, […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Gwnes addunedau fil

Gwnes addunedau fil i gadw’r llwybyr cul ond methu ‘rwy'; Breswylydd mawr y berth, chwanega eto nerth i ddringo’r creigiau serth heb flino mwy. Gelynion lawer mil sy oddeutu’r llwybyr cul a minnau’n wan; dal fi â’th nerthol law rhag cwympo yma a thraw: ymhob rhyw drallod ddaw bydd ar fy rhan. Er nad wyf […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Gwna fi fel pren planedig, O fy Nuw

Gwna fi fel pren planedig, O fy Nuw, yn ir ar lan afonydd dyfroedd byw, yn gwreiddio ar led, a’i ddail heb wywo mwy, yn ffrwytho dan gawodydd dwyfol glwy’. Gad imi fyw, ynghanol pob rhyw bla, dan gysgod clyd adenydd Iesu da; a’m tegwch gwir fel olewydden wiw o blaniad teg daionus Ysbryd Duw. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 27, 2015

Gyda’r saint anturiais nesu

Gyda’r saint anturiais nesu dan fy maich at allor Duw: bwrdd i borthi’r tlawd, newynog, bwrdd i nerthu’r egwan yw; cefais yno megis gyffwrdd, corff drylliedig Iesu glân, yn y fan fe doddai ‘nghalon fel y cwyr o flaen y tân. O fy Iesu bendigedig, golwg iawn ar waed dy groes sydd yn toddi’r mawr […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 26, 2015

Gogoniant fo i’r Arglwydd

Gogoniant fo i’r Arglwydd a ddug ein beiau i gyd i’w hoelio ar Galfaria i farw yno ‘nghyd; cyfiawnder yw ei enw, trugaredd yw ei lef, a garodd ei elynion yn fwy na gwychder nef. Mae’n diffodd fflamau gofid, mae’n difa brath pob clwy'; fe roes y cyfan unwaith a’i fawredd eto’n fwy dihangodd o […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 25, 2015

Gad in fod yn olau clir i’r cenhedloedd

Gad in fod yn olau clir i’r cenhedloedd, yn olau clir i holl bobloedd daear lawr nes y gwelo’r byd ogoniant d’enw mawr, O llewyrcha drwom ni. Gad in ddod â gobaith d’Air i’r cenhedloedd, y Gair sy’n fywyd i bobloedd daear lawr, nes y gwypo’r byd fod achubiaeth ynot ti, Gair maddeuant, drwom ni. […]

 • Gwenda Jenkins,
 • March 13, 2015