Ein gwefannau eraill: ysgolsul.com beibl.net gair.cymru

gobaith.cymru

Ger dy fron

Ger dy fron, yn dy gôl, Cariad fy Nuw’n cyffwrdd pob rhan. Closio’n nes, closio’n agos iawn. Rwyt ti yno byth, pan nad wyf yn gweld. Ger dy fron, yn dy gôl, Dyma’r lle dw’i angen bod. Ger dy fron, law yn llaw, Clywaf ti’n dweud ‘Dwi’n deall wir’ Gyda thi, fy nghâr, fy ffrind. […]


Grist Gorchfygwr, byth deyrnasi

Grist Gorchfygwr, byth deyrnasi, Ceidwad, Brenin Glân, Iôr y nef, Ti a’n cynheli, Gwrando ar ein cân: Rhown y goron ar dy ben, Yn fawr dy glod, yn fythol fyw. Gair mewn cnawd, y gwir ddatguddi, Mab y Dyn, ein brawd; Nerth a mawredd Ti a’u cuddi Trwy dy eni tlawd. Gwas dioddefus wyt a […]


Gerbron fy Nuw

Gerbron fy Nuw a’i orsedd gref Mae gennyf achos llawn di-lyth; Yr Archoffeiriad mawr yw Ef Sy’n byw i eiriol trosof byth; Fe seliwyd f’enw ar ei law Ac ar ei galon raslon wiw; A gwn, tra saif fy Ngheidwad draw, Na chaf fy ngwrthod gan fy Nuw. Os Satan ddaw i’m bwrw i lawr […]


Gwelwn ein Duw

Pwy all ddal y moroedd yn ei law? Pwy all gyfri pob un gronyn baw? Daw brenhinoedd, crynant ger ei fron, Creadigaeth Duw yn dathlu’n llon. Hwn yw ein Duw ar ei orsedd fry! Deuwch ac addolwn! Hwn yw yr Iôr – Brenin yr holl fyd! Deuwch ac addolwn! Pwy all gynnig cyngor iddo ef? […]


Grym y Groes (O am weld y wawr)

O am weld y wawr ar y t’wyllaf ddydd; Crist ar ei ffordd i Galfari. Barnwyd gan y byd Yna’i guro’n friw A’i roi ar groes o bren, O’r fath rym – grym y Groes Oen ein Duw’n diodde loes. Dig y nef arno ef, I’n gael maddeuant wrth ei groes. O am weld y […]

  • Gwenda Jenkins,
  • June 8, 2015

Gwŷr y ffydd

Gwŷr y ffydd, dewch codwch gân, Cenwch glod i’r Arglwydd glân; Os yn wan, cewch nerth y nef, Nid oes gwendid ynddo Ef. Bloeddiwch ar bobloedd y byd, Cenwch i’r gwledydd i fyd: Iesu’r Gwaredwr yw Ef, Arglwydd daear a nef. Bloeddiwch ar bobloedd y byd. Codwch wragedd yn y ffydd, Rhoddwch gân i lonni’r […]


Glywsoch chi’r newyddion da?

Glywsoch chi’r newyddion da? Glywsoch chi’r (new)yddion da? Gobaith sydd i’r byd oherwydd beth a wnaeth ein Duw. Glywsoch chi’r… Oes, mae ‘na ffordd, pan mae popeth fel pe’n ddu – Goleuni sydd yn y tywyllwch. Mae gobaith byw, tragwyddol obaithyw – Mae gennym Dduw all ein helpu. Oes mae cyfiawnder, ac mae heddwch pur, […]


Galwad ddaw – clywch y gri

Galwad ddaw – clywch y gri, Rhoddwch fawl (i’n) Harglwydd ni; Lluoedd maith cenhedloedd byd, Dathlwch oll waith Duw i gyd. Telyn, salm ac utgorn clir – Datgan maent addoliad gwir; Coed a moroedd lawenhed Talodd Crist ein pris â’i waed. Cenwch gân fel un côr, D’wedwch bawb beth wnaeth ein Iôr; Seiniwch glod, molwch […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 22, 2015

Galwaf ar yr Arglwydd Dduw

(Merched yn adleisio’r dynion) Galwaf ar yr Arglwydd Dduw, Sydd yn haeddu’r mawl i gyd. Fe’m gwaredir o’m holl elynion. (Pawb) Y Duw Cadarn, bendithiwn nawr ein Craig A boed i Dduw ein hiachawdwriaeth dderbyn moliant. Y Duw Cadarn, bendithiwn nawr ein Craig A boed i Dduw ein hiachawdwriaeth dderbyn moliant. (Pawb) Y Duw Cadarn, […]


Gwelaf yr Iôr ar ei orsedd fry

Gwelaf yr Iôr ar ei orsedd fry – yn uchel; A godre ei wisg leinw’r deml â gogoniant: A’r ddaear sydd yn llawn, a’r ddaear sydd yn llawn, A’r ddaear sydd yn llawn o’th ogoniant. Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, O, sanctaidd yw yr Iôr; Sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, sanctaidd, O, sanctaidd ydyw ef, yr Iôr; I […]

  • Gwenda Jenkins,
  • May 19, 2015